محصولات با برچسب 'بازاریابی تلفنی'

1-19 از 19

دایرکتوری رانندگان تاکسی

این فایل اطلاعاتی شامل نام رانندگان، شماره تلفن و نام شرکت میشودو دارای تعداد 1962 مورد اطلاعاتی است که بصورت اکسل آماده شده است.
1,800,000 ریال

اطلاعات بانک های کل کشور

بانک اطلاعات بانک های کل کشور دارای تعداد 1551 مورد اطلاعاتی است که این فایل اطلاعاتی شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس و ایمیل میشود و با نام های بانک های خ...
150,000 ریال

اطلاعات پیش دانشگاهی و دانشگاه ها

بانک اطلاعات پیش دانشگاهی و دانشگاه ها دارای تعداد 660 مورد اطلاعاتی است که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس و ایمیل میشود و بصورت اکسل آماده شده است.
270,000 ریال

اطلاعات دبیرستان و هنرستانها

بانک اطلاعات دبیرستان و هنرستانها دارای تعداد 615 مورد اطلاعاتی است و در سال 1397 بروزرسانی شده است.این فایل اطلاعاتی شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس و ایم...
210,000 ریال

اطلاعات دکوراسیون

بانک اطلاعات دکوراسیون دارای تعداد 3689 مورد اطلاعاتی و 781 شماره موبایل است که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس و ایمیل میشود و بصورت اکسل آماده شده است.
1,600,000 ریال

اطلاعات مدرسین و تدریس خصوصی

بانک اطلاعات مدرسین و تدریس خصوصی دارای تعداد 713 مورد اطلاعاتی است و در سال 1397 بروزرسانی شده است، این فایل اطلاعاتی شامل نام، نوع فعالیت، شماره تلفن، آدر...
340,000 ریال

اطلاعات مذهبی کشور

بانک اطلاعات مذهبی کل کشور دارای تعداد 1078مورد اطلاعاتی است که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس و ایمیل میشود و که اطلاعاتی درمورد مساجد، کلیسا، کنیسه، وبل...
200,000 ریال

اطلاعات معماری

بانک اطلاعات معماری دارای تعداد 505 مورد اطلاعاتی است که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس و ایمیل میشود و بصورت اکسل آماده شده است.
500,000 ریال

اطلاعات معماری داخلی

بانک اطلاعات معماری داخلی دارای تعداد 403 مورد اطلاعاتی است که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس و ایمیل میشود و بصورت اکسل آماده شده است.
400,000 ریال

تشک سرویس خواب

بانک اطلاعات تشک سرویس خواب دارای تعداد 205 مورد اطلاعاتی است و شامل نام کالا، شماره تلفن وآدرس میشود که بصورت اکسل آماده شده است.
290,000 ریال

تولید داروی دام و داروخانه

بانک اطلاعات تولید داروی دام و داروخانه دارای تعداد 60 مورد اطلاعاتی است شامل شماره پرونده، شهر، نام واحد، شماره نظام،نوع پروانه، نام مسؤل فنی، شماره تلفن و...
100,000 ریال

دایرکتوری آب

بانک دایرکتوری آب دارای تعداد 6489مورد اطلاعاتی است که شامل نام شرکت، شماره تلفن، فکس و ایمیل میشود که به صورت اکسل آماده شده است.
950,000 ریال

دایرکتوری انجمن علوم آزمایشگاهی

دایرکتوری انجمن علوم آزمایشگاهی دارای تعداد بیش از 507 مورد اطلاعاتی است که شامل آزمایشگاه به ترتیب حروف الفبا و آزمایشگاه به ترتیب مناطق شهر براساس نام طرف...
300,000 ریال

دایرکتوری بیمارستان های کل کشور

دایرکتوری بیمارستان های کل کشور دارای تعداد بیش از 500 مورد اطلاعاتی است که شامل بیمارستان های اصفهان، آدرس بیمارستان های تهران، مراکز جراحی محدود، مراکز راد...
920,000 ریال

دایرکتوری مراکز درمانی استان اصفهان

دایرکتوری مراکز درمانی استان اصفهان دارای تعداد بیش از 1369 مورد اطلاعاتی است که شامل مراکز درمانی، درمانی پزشکی، مراکز درمانی اصفهان و حومه، مراکز درمانی به...
500,000 ریال

دایرکتوری مرکز مایه کوبی دام و طیور

دایرکتوری مرکز مایه کوبی دام و طیور دارای تعداد بیش از 50 مورد اطلاعاتی است که شامل آزمایشگاه دام، مراکز مایه کوبی دام، مراکز مایه کوبی طیور براساس شهر، نام،...
300,000 ریال