اطلاعات تجهیزات و تاسیسات + مصالح و لوازم ساختمانی

1-24 از 31

آسانسور تهران

دایرکتوری آسانسور تهران دارای تعداد 13 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره همراه، آدرس، شماره تلفن، نام سایت و ایمیل و... می شود که به صورت اک...
140,000 ریال

اجرای فضای سبز

دایرکتوری اجرای فضای سبز دارای تعداد 49 مورد اطلاعاتی که این فایل اطلاعاتی شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس، نام مدیر و شماره همراه می شود که به صورت اکسل...
340,000 ریال

تاسیسات تهران

دایرکتوری تاسیسات تهران دارای تعداد 251 مورد اطلاعاتی است این فایل اطلاعاتی شامل نام صنف، نام نماینده، شماره تلفن و آدرس میشود که به صورت اکسل آماده شده است.
370,000 ریال

تاسیسات ساختمان البرز

دایرکتوری تاسیسات ساختمان البرز دارای تعداد 81 مورد اطلاعاتی است این فایل اطلاعاتی شامل نام صنف، نام نماینده، شماره تلفن و آدرس میشود که به صورت اکسل آماده ش...
270,000 ریال

تاسیسات ساختمانی

دایرکتوری تاسیسات ساختمانی دارای تعداد 253 مورد اطلاعاتی است این فایل اطلاعاتی شامل نام شرکت، نام مدیرعامل، شماره تلفن و آدرس میشود که به صورت اکسل آماده شده...
360,000 ریال

خدمات، تاسیسات، مصالح

دایرکتوری خدمات، تاسیسات، مصالح دارای تعداد 93393 مورد اطلاعاتی است این فایل اطلاعاتی شامل نام شرکت، نام مدیر و شماره تلفن میشود که به صورت اکسل آماده شده اس...
4,500,000 ریال