جدیدترین ها

پزشکان استان یزد

بانک اطلاعات پزشکان استان یزد دارای تعداد 1879 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای تفت، ميبد،...
5,630,000 ریال

پزشکان استان همدان

بانک اطلاعات پزشکان استان همدان دارای تعداد 2087 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای تويسرکان...
6,260,000 ریال

پزشکان استان هرمزگان

بانک اطلاعات پزشکان استان هرمزگان دارای تعداد 1331 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای بندرعب...
3,990,000 ریال

پزشکان استان مرکزی

بانک اطلاعات پزشکان استان مرکزی دارای تعداد 1674 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای ساوه، ار...
5,020,000 ریال

پزشکان استان مازندران

بانک اطلاعات پزشکان استان مازندران دارای تعداد 6720 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای چالوس...
20,160,000 ریال

پزشکان استان لرستان

بانک اطلاعات پزشکان استان لرستان دارای تعداد 1636 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای خرم آبا...
4,900,000 ریال

پزشکان استان گیلان

بانک اطلاعات پزشکان استان گیلان دارای تعداد 4472 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای بندر انز...
13,410,000 ریال

پزشکان استان گلستان

بانک اطلاعات پزشکان استان گلستان دارای تعداد 2803 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای گرگان،...
8,400,000 ریال

پزشکان استان کهگیلویه و بویراحمد

بانک اطلاعات پزشکان استان کهگیلویه و بویراحمد دارای تعداد 879 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستا...
4,390,000 ریال

پزشکان استان کرمانشاه

بانک اطلاعات پزشکان استان کرمانشاه دارای تعداد 2214 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای سرپل...
6,440,000 ریال

پزشکان استان کرمان

بانک اطلاعات پزشکان استان کرمان دارای تعداد 4629 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای رفسنجان،...
13,880,000 ریال

پزشکان استان کردستان

بانک اطلاعات پزشکان استان کردستان دارای تعداد 1181 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای کردستا...
3,540,000 ریال

پزشکان استان قم

بانک اطلاعات پزشکان استان قم دارای تعداد 1618 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و بصورت اکسل آماده شده است.
4,850,000 ریال

پزشکان استان قزوین

بانک اطلاعات پزشکان استان سمنان دارای تعداد 1757 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای بوئين زه...
5,270,000 ریال

پزشکان استان فارس

بانک اطلاعات پزشکان استان فارس دارای تعداد 8969 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای شيراز، دا...
17,930,000 ریال

پزشکان استان سیستان و بلوچستان

بانک اطلاعات پزشکان استان سیستان و بلوچستان دارای تعداد 1775 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستان...
5,320,000 ریال

پزشکان استان سمنان

بانک اطلاعات پزشکان استان سمنان دارای تعداد 1236 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای شاهرود،...
3,700,000 ریال

پزشکان استان زنجان

بانک اطلاعات پزشکان استان زنجان دارای تعداد 1179 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای ابهر، خر...
3,530,000 ریال

پزشکان استان خوزستان

بانک اطلاعات پزشکان استان خوزستان دارای تعداد 5384 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای دزفول،...
10,768,000 ریال

پزشکان استان خراسان شمالی

بانک اطلاعات پزشکان استان خراسان شمالی دارای تعداد 256 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای بج...
2,560,000 ریال

پزشکان استان خراسان رضوی

بانک اطلاعات پزشکان استان خراسان رضوی دارای تعداد 12892 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای ب...
25,780,000 ریال

پزشکان خراسان جنوبی

بانک اطلاعات پزشکان استان خراسان جنوبی دارای تعداد 244 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای بی...
2,440,000 ریال

پزشکان استان چهارمحال و بختیاری

بانک اطلاعات پزشکان استان چهارمحال و بختیاری دارای تعداد 824 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستان...
4,120,000 ریال

پزشکان استان تهران

بانک اطلاعات پزشکان استان تهران دارای تعداد 52610 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای رباط کر...
95,220,000 ریال

پزشکان استان بوشهر

بانک اطلاعات پزشکان استان بوشهر دارای تعداد 1067 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای جم، عسلو...
5,330,000 ریال

پزشکان استان ایلام

بانک اطلاعات پزشکان استان ایلام دارای تعداد 657 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای ايوان، آب...
3,280,000 ریال

پزشکان استان البرز

بانک اطلاعات پزشکان استان البرز دارای تعداد 4399 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای کرج، نظر...
13,190,000 ریال

پزشکان استان اصفهان

بانک اطلاعات پزشکان استان اصفهان دارای تعداد 9246 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای شاهین ش...
18,490,000 ریال

پزشکان استان اردبیل

بانک اطلاعات پزشکان استان اردبیل دارای تعداد 1587 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستان های اردبیل...
ریال

پزشکان استان آذربایجان غربی

بانک اطلاعات پزشکان استان آذربایجان غربی دارای تعداد 3663 ردیف اطلاعاتی است و به تفکیک شهرستانهای ارومیه، مهاباد، میاندوآب، سلماس، خوی، نقده و... بصورت اکسل...
10,980,000 ریال

پزشکان استان آذربایجان شرقی

بانک اطلاعات پزشکان استان آذربایجان شرقی دارای تعداد 7615 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای...
ریال

پزشکان استان آذربایجان شرقی

بانک اطلاعات پزشکان استان آذربایجان شرقی دارای تعداد 7615 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای...
15,230,000 ریال

بانک دایرکتوری مدیران تهران

این فایل اطلاعاتی شامل شماره موبایل، نام و نام خانوادگی، شغل، تلفن ثابت و آدرس مدیران شرکت ها، کارخانه ها، صنوف، معادن، شرکت های خصوصی، گروه زائرین، متفرقه،...
25,000,000 ریال

بانک شماره موبایل مدیران کشور

این فایل اطلاعاتی فقط شامل شماره موبایل مدیران شرکت ها، کارخانه ها، صنوف، معادن، شرکت های خصوصی، گروه زائرین، متفرقه، تولیدی، گروه های حج، خصوصی، بیمه و نمای...
40,000,000 ریال

کیف و کفش

خرده فروشی لوازم کیف و کفش، عمده فروشی کفشهای ماشینی، عمده فروشی لوازم کفش، فروشندگی مواد اولیه کفش، عمده فروشی انواع کفش دست دوز، دفتر فروش کفشهای ماشینی، خ...
550,000 ریال

پوشاک زنانه و مردانه

عمده فروشی پوشاک زنانه، عمده فروشی پیراهن مردانه، عمده فروشی پوشاک مردانه، خرده فروشی کلاه، پوشاک نوزاد و بچگانه، خرده فروشی روپوش و مانتو، خرده فروشی لباس خ...
450,000 ریال

مراکز فروش لوازم نظافت

عمده فروشی لوازم نظافت منزل، خرده فروشی صابون، خرده فروشی موادشوینده وپاک کننده، خرده فروشی لوازم نظافت منزل
100,000 ریال

فرش

خرده فروشی فرش دست باف، انواع زیلو، جاجیم و...، فرش ماشینی و موکت، صنایع دستی
150,000 ریال

لوازم خانه

انواع لوازم خانگی مصنوعات، لوازم خانگی کوچک، دفترفروش لوازم خانه مصنوعات، قطعات ولوازم خانگی صوتی وتصویری، فروش یخچالهای صنعتی و ویترینی، دفتر فروش مصنوعات ف...
350,000 ریال

لوازم التحریر

خرده فروشی انواع کارت، خرده فروشی لوازم نقاشی، خرده فروشی جراید، لوازم مهندسی و نقشه کشی، خرده فروشی نوشت افزار، دفتر نشر، دفتر پخش کتاب، کتابفروش
350,000 ریال

خدمات حمل و نقل

اتومبیل کرایه، خدمات حمل و نقل مسافر، مسافربری درون شهری، ارسال بار وکالای سبک درون شهری، خدمات، باربری پیک موتوری، حمل و نقل بار بین شهری، دفتر حمل ونقل کال...
200,000 ریال

سمساری و عتیقه جات

سمسار و امانت فروش، خرید و فروش اشیای قدیمی به جز زیر خاکی، فروشندگی کالاهای فرسوده
150,000 ریال

انواع تولید و تعمیرات

تولید بخاری نفتی و گازی، تولید قطعات دستگاه های صنعتی، تولید دستگاههای خانگی شوینده، سازندگی، قطعات سماور، تولید اجاق گاز و پلوپز، سازندگی چراغ تکی سماور، ت...
600,000 ریال

کشاورزی_پرنده_ماهی_گل فروشی

گل فروشی، فروش و تولید گل، خرده فروشی لوازم صید و شکار، خرده فروشی پرنده های زینتی، آکواریوم، مواد اولیه کشاورزی، ملزومات پرندگان زینتی، خرده فروشی لوازم و م...
150,000 ریال

طراحی و گرافیک

طراحی و گرافیک، گرافیک، خطاط، طراح، بازی های تصویر و رایانه ای، تابلو و خطاط تابلو، نقاشی تابلو، طراحی برش شب رنگ روز و شب
250,000 ریال

تهیه، سفارش و عرضه غذا

تالار برگزاری جشن و مراسم، سفره خانه سنتی، چلوکباب و چلو خورشت، رستوران، سلف سرویس، کباب و حلیم پزی، آش و حلیم پزی، فروش انواع پیتزا، فروش ساندویج گرم، فروش...
450,000 ریال

خدمات تخصصی خودرو

خرید و فروش انواع خودرو های سبک، تعمیر، تعویض و نصب رادیاتور، باطری فروشی، انواع خدمات برق اتومبیل، صافکاری و گلگیرسازی، نقاشی انواع خودرو، واکس و پولیش اتوم...
500,000 ریال

طلا و جواهرات

فروشندگی طلا، طلاکار تزئینی، خرده فروشی طلای آب شده، خرید و فروش ابزار تولید طلا و جواهر، خرده فروشی سکه طلا، خرده فروشی طلا و جواهرات
300,000 ریال

مصالح و لوازم ساختمانی

تولید و فروش مصنوعات سفالی، تولید کاشی هفت رنگ، تولیدکاشی و سرامیک پلاک نما، تولید آجر فشاری، سنگ بری، لوله سیمانی، پله، حوض، قرنیض، تولیدفروش مصنوعات سیمان...
500,000 ریال

مواد غذایی

مواد غذایی تهران ،سوهان پزی،بسته بندی و فروش زعفران،تولید حلوا و حلوا ارده،تولید زولبیا، بامیه و گوش فیل،تولید شکلات،قطاب،اریس،کلوچه،تولید و پخش نان ماشینی+ف...
500,000 ریال

مدیران استان تهران

بانک مدیران استان تهران دارای تعداد 47187 شماره موبایل است، همچنین می توانید به صورت مستقیم، به این شماره موبایل ها، پیامک تبلیغاتی خود را ارسال نمایید.
35,000,000 ریال