جدیدترین ها

مدیران ساتکاب

دایرکتوری مدیران ساتکاب دارای تعداد 62 مورد اطلاعاتی که این فایل اطلاعاتی شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس، نام مدیرو تفکیک برخی از استان ها می شود و به صور...
200,000 ریال

دایرکتوری گروه های حج

دایرکتوری مدیران کشوردارای تعداد 33 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس و شماره همراه و... می شود و به صورت اکسل آماده شده است.
200,000 ریال

شماره موبایل مدیران کل کشور

شماره موبایل کل مدیران دارای تعداد 163041 شماره موبایل است و در سال 1397 بروزرسانی شده است. این فایل اطلاعاتی فقط شامل شماره موبایل میشود.
65,000,000 ریال

ابزار و یراق آلات

دایرکتوری ساخت ابزار آلات و یراق دارای تعداد 7007 مورد اطلاعاتی است. شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و تفکیک استان ها و... می شود و...
1,700,000 ریال

کامل ترین اطلاعات شرکت های کل کشور

فایل اطلاعات شرکت ها که برای شما آماده شده است شامل شرکت های آرایشی بهداشتی، شرکت های صنعتی تهران، بازرگانی، شرکت های خدماتی، کل لوازم شرکتها، شرکت حمل و نقل...
37,000,000 ریال
تخفیف 8 %

کامل ترین اطلاعات صنعت پلاستیک و شیشه

فایل اطلاعات صنعت پلاستیک و شیشه که برای شما آماده شده است شامل ساخت محصولات شیشه ای، چوب، شیشه، رنگ، صنعت پلاستیک و شیشه، پلاستیک، تمام استانها میباشد و دار...
3,500,000 ریال 3,800,000 ریال
تخفیف 12 %

کامل ترین اطلاعات شهرک صنعتی کل کشور

فایل اطلاعات شهرک صنعتی کل کشور که برای شما آماده شده است شامل نام شرکت، شماره تلفن، آدرس، فکس و... میباشد و دارای 84127 شماره موبایل است.
29,000,000 ریال 33,000,000 ریال

کامل ترین اطلاعات فرش و موکت کشور

فایل اطلاعات فرش و موکت کشور که برای شما آماده شده است شامل موکت،فرش و قالی، موکت اصفهان، فرش فروشان اسلامشهر-تهران، فرش فروشان ایران، خرده فروشی فرش دست باف...
3,000,000 ریال

کامل ترین اطلاعات تزئینات داخلی

فایل اطلاعات تزئینات داخلی که برای شما آماده شده است شامل تزئینات داخلی(آکواریوم)، تزئینات داخلی و دکور، تزئینات داخلی(کاغذ دیواری)، تزئینات داخلی(پرده)، تزئ...
2,300,000 ریال

کامل ترین اطلاعات اصناف و اتحادیه

فایل اطلاعات اصناف و اتحادیه که برای شما آماده شده است شامل بانک ایمیل، لوازم یدکی اصناف یاب، اصناف، اصناف کرج، اصناف شمال و غرب تهران، اصناف پرند، اصناف اصف...
32,000,000 ریال

کامل ترین اطلاعات مواد غذایی

فایل اطلاعات مواد غذایی که برای شما آماده شده است شامل کارخانه های مواد غذایی، مواد غذایی خراسان، غذایی کشاورزی گلستان، کارخانه های بسته بندی مواد غذایی خشکب...
15,000,000 ریال

اصناف مختلف

دایرکتوری اصناف مختلف دارای تعداد 4585 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس و تفکیک برخی از شهرستان ها و... می شود و به صورت اکسل آما...
230,000 ریال

کانون مهندسین البرز

دایرکتوری کانون مهندسین البرز دارای تعداد 6179 مورد اطلاعاتی که شامل آدرس، شماره پروانه کارشناسی، شماره تلفن و شماره موبایل می شود که به صورت اکسل آماده شده...
1,600,000 ریال

مهندسین نساجی

دایرکتوری مهندسین نساجی دارای تعداد 845 مورد اطلاعاتی که شامل نام و شماره موبایل می شود که به صورت اکسل آماده شده است.
400,000 ریال

روزنامه تابستان 93

دایرکتوری روزنامه تابستان 93 دارای تعداد 216112 مورد اطلاعاتی است که شامل شاخه و زیرشاخه، تاریخ، شماره موبایل میشود که بصورت اکسل آماده شده است.
10,000,000 ریال

اصناف متفرقه

دایرکتوری اصناف متفرقه دارای تعداد 230 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و تفکیک برخی از شهرستان ها و... می شود و به...
380,000 ریال

اصناف تهران

دایرکتوری اصناف تهران دارای تعداد 25831 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس و شماره همراه استان تهران و... می شود و به صورت اکسل آما...
9,700,000 ریال

اصناف پرند

دایرکتوری اصناف پرند دارای تعداد 617 مورد اطلاعاتی است که شامل نام واحد صنفی، رشته، آدرس، شماره موبایل و شماره تلفن میشود که بصورت اکسل آماده شده است.
350,000 ریال

خیاطی

دایرکتوری خیاطی دارای تعداد 167 مورد اطلاعاتی است که شامل نام، آدرس و شماره تلفن میشود که بصورت اکسل آماده شده است.
100,000 ریال

اس ام اس

دایرکتوری اس ام اس دارای تعداد 136 مورد اطلاعاتی است که شامل نام و شماره موبایل میشود که بصورت اکسل آماده شده است.
100,000 ریال

مرکز خرید زنجان

دایرکتوری مرکز خرید زنجان دارای تعداد 1509 مورد اطلاعاتی است که شامل آرایشگاه، پوشاک، اسباب بازی و...نام، شماره تلفن و آدرس میشود که بصورت اکسل آماده شده است.
300,000 ریال

مسجد و حسینیه ها

دایرکتوری مسجد و حسینیه ها دارای تعداد 252 مورد اطلاعاتی است که شامل نام مسجد، شماره تلفن، آدرس و شماره موبایل میشود که بصورت اکسل آماده شده است.
100,000 ریال

پمپ بنزین تهران

دایرکتوری پمپ بنزین تهران دارای تعداد 263 مورد اطلاعاتی که شامل شماره جایگاه، شماره تلفن، شماره موبایل و آدرس می شود که به صورت اکسل آماده شده است.
100,000 ریال

اصناف اصفهان

دایرکتوری اصناف اصفهان دارای تعداد 1845 مورد اطلاعاتی که نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه، ایمیل و استان اصفهان و... می شود و به صورت اکسل...
550,000 ریال

کارمندان درسا

دایرکتوری کارمندان درسا داری تعداد 10758 مورد اطلاعاتی که شامل نام، شماره موبایل و... می شود که به صورت اکسل آماده شده است.
2,300,000 ریال

اتحادیه ها

این فایل اطلاعاتی شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و تفکیک برخی از شهرستان ها و... می شود و به صورت اکسل آماده شده است.
1,300,000 ریال

اصناف

دایرکتوری اصناف دارای تعداد 25831 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه استان تهران و... می شود و به صورت اکسل آماده شده...
840,000 ریال

کارگران گرگان

دایرکتوری کارگران گرگان دارای تعداد 6007 مورد اطلاعاتی که شامل نام، آدرس، انواع فعالیت های قالب بندی، آرماتوربندی، بتن ریز وبتن ساز و ...، شماره همراه، شماره...
2,000,000 ریال

تعاونی

دایرکتوری تعاونی دارای تعداد 4352 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و تفکیک برخی از شهرستان ها و... می شود و به صورت...
500,000 ریال

صنایع دستی شمال و غرب تهران

دایرکتوری صنایع دستی شمال و غرب تهران دارای تعداد 19 مورد اطلاعاتی که شامل نام، آدرس، شماره همراه، شماره تلفن و ... می شود که به صورت اکسل آماده شده است.
100,000 ریال

صندوق استانها

دایرکتوری صندوق استانها دارای تعداد 385 مورد اطلاعاتی که شامل نام، آدرس، شماره همراه، شماره تلفن و ... می شود که به صورت اکسل آماده شده است.
200,000 ریال

هیئت کل کشور

دایرکتوری هیئت کل کشور دارای تعداد 387 مورد اطلاعاتی است که شامل نام شرکت، آدرس، وبسایت و شماره موبایل میشود که بصورت اکسل آماده شده است.
200,000 ریال

اصناف شمال و غرب تهران

اصناف شمال و غرب تهران دارای تعداد 86139 مورد اطلاعاتی است، که شامل نام، شماره موبایل و... می شود که به صورت اکسل آماده شده است.
17,000,000 ریال

اصناف کرج

دایرکتوری اصناف کرج دارای تعداد 5997 مورد اطلاعاتی که شامل نام صنف، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه، سایت، ایمیل و... می شود و به صورت اکسل آماده شده...
2,100,000 ریال

شرکت ساختمانی

دایرکتوری شرکت ساختمانی دارای تعداد 671 مورد اطلاعاتی که این فایل اطلاعاتی شامل نوع فعالیت، نام مدیر و شماره همراه و... می شود و به صورت اکسل آماده شده است.
150,000 ریال

شرکت ساختمانی

دایرکتوری شرکت ساختمانی دارای تعداد 671 مورد اطلاعاتی که این فایل اطلاعاتی شامل نوع فعالیت، نام مدیر و شماره همراه و... می شود و به صورت اکسل آماده شده است.
ریال

مدیران کارخانه های تهران

مدیران کارخانه های تهران دارای تعداد 7867 مورد اطلاعاتی است، که شامل نام مدیر، شماره تلفن، فکس، آدرس و... می شود که به صورت اکسل آماده شده است.
3,900,000 ریال

شرکت ساختمانی

دایرکتوری شرکت ساختمانی دارای تعداد 671 مورد اطلاعاتی که این فایل اطلاعاتی شامل نوع فعالیت، نام مدیر و شماره همراه و... می شود و به صورت اکسل آماده شده است.
ریال

شرکت ساختمانی

دایرکتوری شرکت ساختمانی دارای تعداد 671 مورد اطلاعاتی که این فایل اطلاعاتی شامل نوع فعالیت، نام مدیر و شماره همراه و... می شود و به صورت اکسل آماده شده است.
ریال

شرکت های مدنی

دایرکتوری شرکت های مدنی دارای تعداد 403 مورد اطلاعاتی که شامل نام شرکت، نام مدیرعامل، شماره تلفن، آدرس، فکس، ایمیل و... می شود که به صورت اکسل آماده شده است....
100,000 ریال

لوازم التحریر

دایرکتوری لوازم التحریر دارای تعداد 18مورد اطلاعاتی است که شامل نام، آدرس شماره تلفن و شماره موبایل میشود که بصورت اکسل آماده شده است.
100,000 ریال

نمایشگاه مقاوم سازی اصفهان

دایرکتوری نمایشگاه مقاوم سازی اصفهان دارای تعداد 606 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه استان اصفهان و... می شود و به...
290,000 ریال

اساتید دانشگاه

دایرکتوری اساتید دانشگاه ها دارای تعداد 130 مورد اطلاعاتی است که شامل نام و نام خانوداگی، رشته، شماره تلفن، ایمیل، رتبه، شماره موبایل و ... میشود که بصورت اک...
100,000 ریال

آموزشگاه ها

دایرکتوری آموزشگاه ها دارای تعداد 12373 مورد اطلاعاتی است که شامل نام آموزشگاه، ایمیل، وبسایت، شماره تلفن، آدرس و شماره موبایل میشود که بصورت اکسل آماده شده...
1,900,000 ریال

شرکت ساختمانی قزوین

دایرکتوری شرکت ساختمانی قزوین دارای تعداد 271 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و تفکیک برخی از شهرستان ها و... می شو...
150,000 ریال

بنیاد مسکن

دایرکتوری بنیاد مسکن دارای تعداد 5 صفحه مورد اطلاعاتی است که شامل شماره تلفن، نام، استان، وبسایت، ایمیل و ... میشود که بصورت ورد آماده شده است.
250,000 ریال

وکلا 2

دایرکتوری وکلا دارای تعداد 6517 مورد اطلاعاتی است که شامل شماره تلفن و نام میشود که بصورت اکسل آماده شده است.
1,300,000 ریال

وکلا 1

دایرکتوری وکلا دارای تعداد 553 مورد اطلاعاتی است که شامل شماره تلفن، آدرس، ایمیل، وبسایت و شماره موبایل میشود که بصورت اکسل آماده شده است.
150,000 ریال

شرکت ساختمانی شهرکرد

دایرکتوری شرکت ساختمانی شهرکرد دارای تعداد 785 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و تفکیک برخی از شهرستان ها استان شهر...
230,000 ریال

دفتر خدمات ارتباطی

دایرکتوری دفتر خدمات ارتباطی دارای تعداد 33 مورد اطلاعاتی که شامل نام، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و... می شود و به صورت اکسل آماده شده است.
100,000 ریال

واحد های صنعتی خراسان

دایرکتوری واحد های صنعتی خراسان دارای تعداد 968 مورد اطلاعاتی است که شامل بیرجند، فردوس، سربیشه، نهبندان و... براساس نام واحد، شماره تلفن، آدرس، شماره مجوز،...
300,000 ریال

اغذیه، رستوران، کافی شاپ

دایرکتوری اغذیه، رستوران، کافی شاپ دارای تعداد 4160 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، و شماره همراه و... می شود و به صورت اکسل آماده شده است.
590,000 ریال

بازیافت ضایعات

دایرکتوری بازیافت ضایعات دارای تعداد 178 مورد اطلاعاتی که شامل نام شرکت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، فکس، شماره موبایل و... می شود که به صورت اکسل آماده شده...
100,000 ریال

کل کارخانه غذایی

دایرکتوری کل کارخانه غذایی دارای تعداد 4119 مورد اطلاعاتی که شامل نام شرکت، نام تجاری، تاریخ ثبت، مدیرعامل، حوزه فعالیت، شماره تلفن، آدرس، فکس، ایمیل، وب سای...
830,000 ریال

صنعت خودرو

دایرکتوری صنعت خودرو دارای تعداد 416 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس استان تهران و... می شود و به صورت اکسل آماده شده است.
290,000 ریال

کارخانه غذایی تهران

دایرکتوری کارخانه غذایی تهران دارای تعداد 1014 مورد اطلاعاتی است که شامل نام شرکت، نام تجاری، تاریخ ثبت، مدیرعامل، کدپستی، ایمیل، وب سایت، شماره تلفن، آدرس و...
250,000 ریال

مبل و دکور

دایرکتوری مبل و دکور دارای تعداد 11623 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس و شماره همراه و... می شود که به صورت اکسل آماده شده است.
ریال

کارخانه غذایی اصفهان

دایرکتوری کارخانه غذایی اصفهان دارای تعداد 42 مورد اطلاعاتی است که شامل نام شرکت، شماره تلفن، آدرس و ... میشود که بصورت اکسل آماده شده است.
100,000 ریال

مواد غذایی مشهد

دایرکتوری مواد غذایی مشهد دارای تعداد 7566 مورد اطلاعاتی است که شامل نام شرکت، شماره تلفن، فکس، نام مدیر، آدرس و ... میشود که بصورت اکسل آماده شده است.
1,500,000 ریال

کارخانه روغن

دایرکتوری کارخانه روغن دارای تعداد 51 مورد اطلاعاتی است که شامل نام شرکت، شماره تلفن، نام مدیر، آدرس و ... میشود که بصورت اکسل آماده شده است.
100,000 ریال

پیمانکاران استانها

دایرکتوری پیمانکاران استانها دارای تعداد 6927 مورد اطلاعاتی که نوع فعالیت،شماره همراه و تفکیک برخی از شهرستان ها و... می شود و به صورت اکسل آماده شده است.
290,000 ریال

کارخانه لبنی

دایرکتوری کارخانه لبنی دارای تعداد 37 مورد اطلاعاتی است که شامل نام، شماره تلفن ، آدرس و... میشود که بصورت اکسل آماده شده است.
100,000 ریال

مواد غذایی تحت نظر بهداشت

دایرکتوری مواد غذایی تحت نظر بهداشت دارای تعداد 779 مورد اطلاعاتی است که شامل نام مدیر، برند، آدرس و انواع محصولات مانند تولید قند حبه، انواع کیک، حلوا شکری...
150,000 ریال

نظام مهندسی مرکزی

دایرکتوری نظام مهندسی مرکزی دارای تعداد 946 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، شماره همراه، نام رشته تحصیلی و تفکیک برخی از شهرستان ها و...
290,000 ریال

لیست کارشناسان

دایرکتوری لیست کارشناسان دارای تعداد 155 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و تفکیک برخی از شهرستان ها و... می شود و ب...
310,000 ریال

موادغذایی خراسان

دایرکتوری موادغذایی خراسان دارای تعداد 860 مورد اطلاعاتی است که شامل نام مدیر، شماره تلفن و فکس، آدرس، نوع فعالیت مانند نان خشک ماشینی، بسته بندي زعفران، ان...
200,000 ریال