بانک اطلاعاتی کارخانجات به تفکیک نوع محصول

1-24 از 30

استخراج ذغال سنگ و زغال سنگ نارس-استخراج کانسارهای فلزی-استخراج سایر معادن طبقه بندی نشده-ساخت محصولات غذایی و نوشیدنی-ساخت محصولاتاز توتون و تنباکو-ساخت منسوجات-ساخت پوشاک عمل آوردن پوست-دباغی و پرداخت چرم، ساخت چمدان-ساخت چوب و محصولات چوب و چوب پنبه-ساخت کاغذ و محصولات کاغذی-انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده-ساخت کک و فرآورده های حاصل از تصفیه نفت-ساخت مواد و محصولات شیمیایی-ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک-ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی-ساخت فلزات اساسی-ساخت محصولات فلزی فابریکی-ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی-ساخت ماشین آلات دفتری_حسابداری و محاسباتی-ساخت ماشین آلات و دستگاه های برقی-ساخت رادیو و تلویزیون و وسایل ارتباطی-ساخت ابزار پزشکی-ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر-ساخت سایر تجهیزات جابه جایی طبقات-ساخت مبلمان-بازیافت-تامین برق و گاز و بخار و آب گرم-فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانس های مسافرتی-سایر فعالیت های کسب و کار-کشاورزی و شکار