تاسیسات

1-8 از 8

تاسیسات آتش نشانی

بانک اطلاعات تاسیسات آتش نشانی دارای تعداد 421 مورد اطلاعاتی است که شامل نام، فعالیت، شماره تلفن و آدرس کپسول آتش نشانی، سیستم اعلام و اطفاء حریق، سیستم اعل...
120,000 ریال

تاسیسات آسانسور

این فایل اطلاعاتی شامل نام، فعالیت، شماره تلفن و آدرس فروش و نصب آسانسور، تولید آسانسور و بالابر، تجهیزات آسانسور میشود که بصورت اکسل آماده شده است.
200,000 ریال

تاسیسات اماکن ورزشی

بانک اطلاعات تاسیسات استخر دارای تعداد 133 مورد اطلاعاتی است که شامل نام، فعالیت، شماره تلفن و آدرس سونا سازی، تجهیزات سالن اماکن ورزشی، تجهیزات استخر و سون...
150,000 ریال

تاسیسات برق و الکترونیک

بانک اطلاعات تاسیسات برق و الکترونیک دارای تعداد 2730 مورد اطلاعاتی است که شامل نام، فعالیت، شماره تلفن و آدرس فروش سیم و کابل، فروش تجهیزات برق صنعتی، فروش...
390,000 ریال

تاسیسات بهداشتی

بانک اطلاعات تاسیسات بهداشتی دارای تعداد 1121 مورد اطلاعاتی است که شامل نام، فعالیت، شماره تلفن و آدرس فروش و نصب لوله باز کنی و تخلیه چاه، تهویه مطبوع، تصفی...
310,000 ریال

تاسیسات ساختمانی، شهری و صنعتی

بانک اطلاعات تاسیسات ساختمانی، شهری و صنعتی دارای تعداد 4591 مورد اطلاعاتی است که شامل نام، فعالیت، شماره تلفن و آدرس هواکش خانگی، مهندسین مشاور تاسیسات، مهن...
440,000 ریال

تاسیسات سیستم امنیتی

بانک اطلاعات تاسیسات سیستم امنیتی دارای تعداد 1363 مورد اطلاعاتی است که شامل نام، فعالیت، شماره تلفن و آدرس فروش و تعمیر آیفون تصویری، سیستم امنیتی و حفاظتی،...
400,000 ریال

تاسیسات گرمایشی و سرمایشی

بانک اطلاعات تاسیسات گرمایشی و سرمایشی دارای تعداد 1989 مورد اطلاعاتی است که شامل نام، فعالیت، شماره تلفن و آدرس لوازم یدکی کولر، فروش سردخانه، طراحی و تولید...
510,000 ریال