دایرکتوری مشاغل

1-24 از 615

آب معدنی

دایرکتوری آب معدنی دارای تعداد 44 مورد اطلاعاتی است که شامل نام شرکت، شماره تلفن، آدرس ،نام مدیر و شماره موبایل میشود که بصورت اکسل آماده شده است.
100,000 ریال

آب و تاسیسات

دایرکتوری آب و تاسیسات دارای تعداد 197 مورد اطلاعاتی است این فایل اطلاعاتی شامل نوع فعالیت، شهر، فکس، نام شرکت، پیش کد، شماره تلفن، آدرس و ایمیل میشود و اطل...
270,000 ریال

آسانسور تهران

دایرکتوری آسانسور تهران دارای تعداد 13 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره همراه، آدرس، شماره تلفن، نام سایت و ایمیل و... می شود که به صورت اک...
140,000 ریال

آکواریوم، پرنده، کشاورزی

دایرکتوری آکواریوم، پرنده، کشاورزی دارای تعداد 1136 مورد اطلاعاتی است که شامل نام، شماره تلفن، نام مدیر و شماره موبایل میشود که بصورت اکسل آماده شده است.
300,000 ریال

ابزار فروشی و ابزار آلات صنعتی

دایرکتوری ابزار فروشی و ابزار آلات صنعتی دارای تعداد 6695 مورد اطلاعاتی است که شامل نام شرکت، شماره تلفن و نام مدیر میشود که بصورت اکسل آماده شده است.
200,000 ریال

اجرای فضای سبز

دایرکتوری اجرای فضای سبز دارای تعداد 49 مورد اطلاعاتی که این فایل اطلاعاتی شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس، نام مدیر و شماره همراه می شود که به صورت اکسل...
340,000 ریال

اماکن ورزشی و تفریحی استان اصفهان

دایرکتوری اماکن ورزشی و تفریحی استان اصفهان دارای تعداد 229 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس و شماره همراه و... می شود که به صورت اکسل آماد...
620,000 ریال

باشگاه های ورزشی تهران

دایرکتوری باشگاه های ورزشی تهران دارای تعداد 354 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس و شماره همراه و... می شود که به صورت اکسل آماده شده است.
880,000 ریال

باشگاه ورزشی

دایرکتوری باشگاه ورزشی دارای تعداد 513 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و استان و... می شود که به صورت اکسل آماده شده است.
350,000 ریال

بانک دایرکتوری مدیران تهران

این فایل اطلاعاتی شامل شماره موبایل، نام و نام خانوادگی، شغل، تلفن ثابت و آدرس مدیران شرکت ها، کارخانه ها، صنوف، معادن، شرکت های خصوصی، گروه زائرین، متفرقه،...
55,000,000 ریال

بهره برداری اصفهان

دایرکتوری بهره برداری اصفهان دارای تعداد 3213 مورد اطلاعاتی است که شامل مناطق منتظریه، سه راه مبارکه، گلپایگان، نجف آباد، اوره نطنز، خوانسار و... براساس نام...
700,000 ریال

پتروشیمی نفت

دایرکتوری پتروشیمی نفت دارای تعداد 843 مورد اطلاعاتی است که شامل شهر های تهران، اراک، شیراز، اصفهان، تبریز و... براساس فکس، آدرس سایت، ایمیل، شماره تلفن، آد...
280,000 ریال

پزشکان استان بوشهر

دایرکتوری پزشکان استان بوشهر دارای تعداد 1067 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای جم، عسلویه،...
5,330,000 ریال

تجهیزات روشنایی

دایرکتوری تجهیزات روشنایی دارای تعداد 160 مورد اطلاعاتی است که شامل شهر های آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، چهارمحال و بختیاری و... براساس نام شرکت، شماره تلف...
180,000 ریال

تربیت بدنی فارس

دایرکتوری تربیت بدنی فارس دارای تعداد 157 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس و شماره همراه و... می شود که به صورت اکسل آماده شده است.
300,000 ریال

چشم پزشکان

دایرکتوری چشم پزشکان دارای تعداد 470 مورد اطلاعاتی است که شامل فوق تخصص چشم، فوق تخصص قرنیه، فوق تخصص شبکیه، چشم پزشکی بر اساس نام، تخصص آدرس و شماره تلفن می...
4,000,000 ریال

چوب

دایرکتوری چوب دارای تعداد 22 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر و شماره همراه می شود که به صورت اکسل آماده شده است.
100,000 ریال

چوب و صنایع چوبی

دایرکتوری چوب و صنایع چوبی دارای تعداد 2200 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن و تفکیک مناطق تهران و... می شود که به صورت اکسل آماده شده...
590,000 ریال

داروساز و شرکت داروسازی

دایرکتوری داروساز و شرکت داروسازی دارای تعداد 1170 مورد اطلاعاتی است که شامل شرکت های داروسازی تولید کننده و داروسازها براساس آدرس، فکس، شماره تلفن و شماره...
450,000 ریال

دامپزشکان

دایرکتوری دامپزشکان دارای تعداد 9888 مورد اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، تلفن و حرفه میشود.
2,950,000 ریال

دایرکتوری رانندگان تاکسی

این فایل اطلاعاتی شامل نام رانندگان، شماره تلفن و نام شرکت میشودو دارای تعداد 1962 مورد اطلاعاتی است که بصورت اکسل آماده شده است.
1,800,000 ریال

روانپزشک و روانشناس

دایرکتوری روانپزشک و روانشناس دارای تعداد 239 مورد اطلاعاتی است که شامل نام، آدرس، شماره تلفن و شماره موبایل میشود که بصورت اکسل آماده شده است.
1,100,000 ریال

سرویس خواب

دایرکتوری سرویس خواب دارای تعداد 66 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره همراه، تلفن و آدرس و...می شود که به صورت اکسل آماده شده است.
160,000 ریال

صنعت ساختمان

دایرکتوری صنعت ساختمان دارای تعداد 305 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره همراه، آدرس و شماره تلفن و... می شود که به صورت اکسل آماده شده است.
140,000 ریال