دایرکتوری مشاغل

1-24 از 614

آب معدنی

دایرکتوری آب معدنی دارای تعداد 44 مورد اطلاعاتی است که شامل نام شرکت، شماره تلفن، آدرس ،نام مدیر و شماره موبایل میشود که بصورت اکسل آماده شده است.
100,000 ریال

آب و تاسیسات

دایرکتوری آب و تاسیسات دارای تعداد 197 مورد اطلاعاتی است این فایل اطلاعاتی شامل نوع فعالیت، شهر، فکس، نام شرکت، پیش کد، شماره تلفن، آدرس و ایمیل میشود و اطل...
150,000 ریال

آتلیه عکاسی (کامل)

دایرکتوری آتلیه عکاسی (کامل) دارای تعداد 1472 مورد اطلاعاتی است که شامل نام، شماره تلفن، آدرس، نام تجاری و کدرسته شغلی میشود و دارای مواردی چون عكاسي و فيلم...
350,000 ریال

آرایشگاه های مردانه

دایرکتوری آرایشگاه های مردانه دارای تعداد 20353 مورد اطلاعاتی است که شامل نام آرایشگاه، شماره تلفن، نام مدیر و شماره موبایل میشود که بصورت اکسل آماده شده است.
800,000 ریال

آسانسور تهران

دایرکتوری آسانسور تهران دارای تعداد 13 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره همراه، آدرس، شماره تلفن، نام سایت و ایمیل و... می شود که به صورت اک...
140,000 ریال

آسیب شناسی و پاتالوژیست

دایرکتوری آسیب شناسی و پاتالوژیست دارای تعداد 123 مورد اطلاعاتی است که شامل متخصص آسیب شناسی پاتالوژیست و متخصص آسیب شناسی بالینی بر اساس نام و نام خانوادگی،...
300,000 ریال

آموزش رانندگی استان فارس

دایرکتوری آموزش رانندگی استان فارس دارای تعداد 74 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرهای شیراز، مرودشت، داراب و... براساس نام آموزشگاه، شماره تلفن و آدرس میشود که...
150,000 ریال

آکواریوم، پرنده، کشاورزی

دایرکتوری آکواریوم، پرنده، کشاورزی دارای تعداد 1136 مورد اطلاعاتی است که شامل نام، شماره تلفن، نام مدیر و شماره موبایل میشود که بصورت اکسل آماده شده است.
300,000 ریال

ابزار فروشی و ابزار آلات صنعتی

دایرکتوری ابزار فروشی و ابزار آلات صنعتی دارای تعداد 6695 مورد اطلاعاتی است که شامل نام شرکت، شماره تلفن و نام مدیر میشود که بصورت اکسل آماده شده است.
580,000 ریال

اجرای فضای سبز

دایرکتوری اجرای فضای سبز دارای تعداد 49 مورد اطلاعاتی که این فایل اطلاعاتی شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس، نام مدیر و شماره همراه می شود که به صورت اکسل...
340,000 ریال

الیاف و پارچه

دایرکتوری الیاف و پارچه دارای تعداد 2507 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و تفکیک استانی و... می شود که به صورت اکسل آماده شد...
800,000 ریال

اماکن ورزشی و تفریحی استان اصفهان

دایرکتوری اماکن ورزشی و تفریحی استان اصفهان دارای تعداد 229 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس و شماره همراه و... می شود که به صورت اکسل آماد...
300,000 ریال

باشگاه های ورزشی تهران

دایرکتوری باشگاه های ورزشی تهران دارای تعداد 240مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس و شماره همراه و... می شود که به صورت اکسل آماده شده است.
400,000 ریال

باشگاه ورزشی غرب تهران

دایرکتوری باشگاه ورزشی غرب تهران دارای تعداد 513 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و استان و... می شود که به صورت اکسل آماده شد...
250,000 ریال

بهره برداری اصفهان

دایرکتوری بهره برداری اصفهان دارای تعداد 3213 مورد اطلاعاتی است که شامل مناطق منتظریه، سه راه مبارکه، گلپایگان، نجف آباد، اوره نطنز، خوانسار و... براساس نام...
700,000 ریال

بیمارستان های کل کشور

دایرکتوری بیمارستان های کل کشور دارای تعداد بیش از 500 مورد اطلاعاتی است که شامل بیمارستان های اصفهان، آدرس بیمارستان های تهران، مراکز جراحی محدود، مراکز راد...
920,000 ریال

پتروشیمی نفت

دایرکتوری پتروشیمی نفت دارای تعداد 843 مورد اطلاعاتی است که شامل شهر های تهران، اراک، شیراز، اصفهان، تبریز و... براساس فکس، آدرس سایت، ایمیل، شماره تلفن، آد...
200,000 ریال

پزشکان استان بوشهر

دایرکتوری پزشکان استان بوشهر دارای تعداد 1067 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای جم، عسلویه،...
5,330,000 ریال

پوشاک البرز

دایرکتوری پوشاک البرز دارای تعداد 1950 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس و شماره همراه و... می شود که به صورت اکسل آماده شده است.
600,000 ریال

تاسیساتی

دایرکتوری تاسیساتی دارای تعداد 1735 مورد اطلاعاتی است که شامل نام شرکت، شماره تلفن، آدرس ،نام مدیر و شماره موبایل میشود که بصورت اکسل آماده شده است.
530,000 ریال

تجهیزات روشنایی

دایرکتوری تجهیزات روشنایی دارای تعداد 160 مورد اطلاعاتی است که شامل شهر های آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، چهارمحال و بختیاری و... براساس نام شرکت، شماره تلف...
180,000 ریال

تراشکاری

دایرکتوری تراشکاری دارای تعداد 39288 مورد اطلاعاتی است که شامل نام شرکت، شماره تلفن، نام مدیر و شماره موبایل میشود که بصورت اکسل آماده شده است.
7,000,000 ریال

تربیت بدنی فارس

دایرکتوری تربیت بدنی فارس دارای تعداد 157 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس و شماره همراه و... می شود که به صورت اکسل آماده شده است.
150,000 ریال