اطلاعات رایگان شرکت های دارویی

لیست کامل مراکز شرکت های داروئی

 

.

سایت mahansms لیست کامل مراکز شرکت های دارویی را دراختیار شما قرار داده است.

.

نام شرکت تلفن تماس
ابزار طب روز 66739256-66749477
ابن ماسویه 0212254950
ابوریحان 02177702067-8
ابوریحان-وارداتی 021 77707173-6
اتحادیه 021-66716050
اخترشناس 021 88792657
اردستان تجارت 88256422
ارسطو 02188210703
ارسطو-واردکننده 02188332272
ارشان  آریا مد 021-88881191
ارکان طب آسیا 0711 2334688
ارم طب نور 021 635457
ارمغان دارو 021 66798115-6
اسالیب 02122252870
اسپادانا 03116514928
اسپید شاهد 021-8887747
استان اردبیل-امید آریا دارو 0451-2230755
استان اردبیل-پگاه داروی آذربایجان 0451 2250450
استان اصفهان-آریان دارو 0361 4460212
استان اصفهان-تعاونی داروسازان اصفهان 0311-2640312
استان اصفهان-دارو بهداشت آسیا 0311-7778093
استان اصفهان-داروپخش طلاییه کاشان 0361 5516366
استان اصفهان-دارویی عادل نقش جهان 0311 2203209
استان اصفهان-سفیر دارو بهداشت 0311 6540966
استان اصفهان-نوشدارو پیشتاز 0311 6639220-1
استان ایلام-تعاونی خدمات 1708 0841 3337631
استان آذربایجان شرقی-بهبقا 0411 4766800-4
استان آذربایجان شرقی-تعاونی خدمات 1182 0411 5559160
استان آذربایجان شرقی-تعاونی داروسازان آ.ش 0411 5547910-11
استان آذربایجان غربی-داروسازان چی چست 0441 2243220
استان آذربایجان غربی-داروگستر صدرا 0441 2620925
استان بوشهر-تعاونی داروسازان بوشهر 0771-5555707
استان تهران-پیشگام دارو 0261 2201050
استان چهار محال-گسیل دارو زاگرس 0382-4227424
استان خراسان رضوی-بهشاد آرا شرق 0511-6669632
استان خراسان رضوی-پارس کیمیا 0511-6085787
استان خراسان رضوی-داروسازان بهنام خراسان 0511-7274527
استان خراسان رضوی-شهد دارو گناباد 0535 7259199
استان خراسان رضوی-میردامادی و شرکا 0511-6666551
استان خراسان رضوی -مهردارو صبا 0511-5410280
استان خوزستان-تعاونی داروسازان آنزان 0611 3368101-02
استان خوزستان-توزیع و پخش فیاض گستر 0611-33327136
استان خوزستان-دارو گستر کارون 0611 3357089
استان خوزستان-داروگستر جندی شاپور 0611-3386011
استان زنجان-تعاونی داروسازان 0241 2221551
استان سمنان-طب کویر شرق 0273-3349619
استان فارس-ارکان طب آسیا 0711 2426866
استان فارس-داروگستر پیشرو 0711-2347313
استان فارس-داروگستر دراگ پارس 0711-2346225
استان فارس-میلاد داروی شیراز 0711 2355570
استان قزوین-امرور دارو 0281-2242599
استان قزوین-تعاونی نوشدارو کیمیا 0281 2230747
استان قزوین-جامعه داروسازان 0281 25688-9
استان قزوین-مرهم طب درسان 0281 25688-9
استان قم-امید دارو قم 0251 2801520
استان قم-پیمان دارو 0251 7757750
استان قم-سیناپخش صبا 0251 6659990-2
استان کردستان-سبز سنه دژ 0871-2258701
استان کردستان-متین طب سنندج 0871-3383813
استان کرمان-بهبود  پخش نگار 0341-2710764
استان کرمان-پژمان جنوبشق 0341-3124474
استان کرمان-تعاونی نسیم سیاوش 0341 3237540
استان کرمان-داروگستر ماهان 0341 2734145
استان کرمان-سلامت گستر ویشاد 0341 2237007
استان کرمانشاه- تعاونی داروسازان کرمانشاه 0831 8367541
استان کرمانشاه-تعاونی انجمن داروسازان 0831-8367541
استان گلستان-حکیم جرجانی 0171-3339994
استان گیلان-آریانا داروی شفایاب 0131 7756593
استان گیلان-پارس پخش صالحان 0131 6611176-80
استان گیلان-خانه داروساز 0131 6611176-80
استان گیلان-داروجویان کادوس 0131 2233589
استان گیلان-داروگستر گیلان 0131-3223684
استان گیلان-کاسپین گیلدارو  0131 3231376
استان لرستان-دارو گهر لرستان 0663-5522137
استان لرستان-داروگستر ارمغان خرم 0661 2208096
استان لرستان-سریر زاگرس 0661-3213039
استان مازندران-امداد دارو شمال 0191-2242290
استان مازندران-تعاونی مهدارو ساری 0151 2278580
استان مازندران-توتیای طبرستان 0111-3239953
استان مازندران-خدمات داروسازان ساری 0151 2227744
استان مازندران-داروگستر التیام 0111-2233400
استان مرکزی-تعاونی داروسازان مرکزی 0861 3285178
استان مرکزی-نیک نظر پارسیان 0861 3254221-3674109
استان هرمزگان-تعاونی داروسازان هرمزگان 0761-6661417
استان هرمزگان-هرمز دارو کیان 0761 2363513
استان همدان-تعاونی همدان طب 0811-8265308
استان همدان-همدان محیا دارو گستر 0811-8263433
اسکان طب تک 2085909
اسکان کاویان طب 8717242
اسوه 02166801062-3
اشبال شیمی 021 88826704-88827501
اقلیم توسعه آپادانا 88613233
اقلیم گستر آپادانا 021 66516871-66512439
اکبریه 02166469801
اکتوور 02122068481
اکتوورکو 02122068479
اکتوورکو(مواداولیه) 02122068479
اکسیر 02188918470-76
اکسیر بدن سازان جوان 021 88969124
اکسیر بدنسازان جوان 021-66185185
اکسیر داروی خاور میانه 021-22900260
اکسیر مد پارس 22272890-1-22272790-1
البرز بالک 88339464-7
البرز تجارت سورنا 021-66967163-4
البرز دارو 02188721517
البرز سازه 8879284
البرزبازرگان پارس 021 22573337-2252008
البرزدارو(وارداتی) 021 88721517-88701275
الحاوی 02144905052-3
الحاوی-واردکننده 021 44905054
الکل سازی اصطلک 7888042
الکل سازی بیدستان 02166797596-0282232-3831
الکل سازی پارچین 02122771302
الکل سازی پاکدیس ارومیه 02166706885
الکل سازی جهان الکل طب اراک 02188311652
الکل سازی سیمین تاک 22246
الکل سازی صنایع شیمیایی اصفهان 02122587510
الکل سازی گلریز 04812241271
الکل سازی گوارا ویسیان 02122409511
الیت دارو 021 22068479
امرافر 8729652-5
امید دارو سلامت 021-88580017
امید سبز ایرانیان 88802259
امید سلامت 02188349725
امین 02188327723
امین-واردکننده 0335 3280170-2
ان بی اس کیش 02122537934
انستیتو پاستور- کارخانه 02166401531-02616953311
انستیتو پاستور - وارد کننده دارو 0261 6102949
انستیتو رازی 02614554658
انکو دارو 021-88979398
اهران تجارت 02188886313
اهورادارو 07112263271-6
اوزان 021-88804690
اوشه نیرو 021-88321168
اونچی بن 021-22352300
اوه سینا2 021 88210703
ایده گستر درمان 88715072
ایران بهداشت  021 66467181
ایران دارو 02166628352
ایران داروک 02144983391
ایران دراگ 02188613233
ایران دراگ 021 66965098-9
ایران سرنگ 0216418441-5
ایران ناژو 02188747363-6
ایران هورمون 0214490551419
ایرانگام 88883937
ایماژن 88613930-33
ایمن داروی سبز 021 22364275
ایوا 8894725
أزمایشگاه کنترل غذا و دارو 0913 3274825
آبادیس شیمی 02122554000
آبان دارو 22222022
آپادانا تک 02188978093
آترا 02144704782-3
آترا-واردکننده بالک 02144704876
آدورا طب 021-22068787
آذر سپاهان آسیا 88878001
آذر مهر طب 021-88613247-8
آر اس اکسپرس 02166936562
آرا سیمای تهران 02188889515
آراد درمان 02188504226
آرام 2122906011
آرتا دارو 8785320
آرمان دارو پرداز 410-860-0046
آرمان ستد 02188757087-8
آرمان فارمد دارو 021-88525121
آرمین طب کارون 02188371244
آروین آرمان گستر 02122853913
آریا 2144985415
آریا-واردکننده 02144981081-3
آریا بصیرت 021-77439206
آریا تک خاور 02122426408
آریا دارا پارس 021-88838705
آریا طب پدیده 021-77638044
آریا طلوع شرق 02122361845
آریا فارمد 2018923
آریان سنا 021-88102240
آرین اکسیر پاوان 02122827892
آرین طب سپاهان 02188059006-7
آسیا شیمی طب 02188951558
آسیا شیمی طب (وارداتی) 02188951542
آفا شیمی 02166780781-4
آگاهان آینده پارس 02122010507
آلتون آفرین 02122916010-50
آلفا پخش نوید 0861 2240674
آلومینیوم پارس 8752073-4
آمیکو پسنا پارس 021-88723678-9
آمیکو طب پارس 02166188060
آنتی بیوتیک سازی ایران 02188962978-9
آوا طوبی پارس 021 88980560-63
آوای سینا 02188702749-53
آودیس +98 21 88456287
آوه سینا 02188072087
آیدا شیمی توس 0511-5003307-8
آیریا برنا 88986730
آیریانیک 02188770007
باختر بیوشیمی 02188700054
باریج اسانس 0218851837-8
باریج اسانس توزیعی 021 88953178
بازرگانی جعفر مغرور 6420819 6429772
بازرگانی جواهری 77509988
بازرگانی خدمات درمانی ایران 22909627
بازرگانی خسرو مدیسا طب 88034007
بازرگانی روزبه آذربایجان 66466698
بازرگانی ریاحی 02122229098
بازرگانی شاهد 88870280
بازرگانی صبا درسا 021 7525916
بازرگانی صباحی (021)8740680
بازرگانی فضلعلی زاده 0426 3226812
بازرگانی مقداد آسیا 02188793764-88888096
بازرگانی ملت 8796712-14
بازرگانی میردامادی 0511 2210533
برهان دارو (تماد مشهد) 02188957100-10
بصیر شیمی 021-88884381
بلگا نیک پارس 021 77522342
بن دارو سازه 02188797188-02188889180
به بان شیمی 02188796235-6
به روش تزریق 0811-2547171
بهار پایا 021-88888987
بهار سبز طلائی 66437751
بهان سار 02177639109-02177534684
بهان سار 02177639109
بهبان شیمی 021-88796435-6
بهبود طب ارمغان 22222294
بهتن آفرینان 88803939
بهدارو درمان 77615209
بهداشت کار 02122575050
بهداشت کار (وارداتی) 2082
بهرسان دارو 021 88741800
بهروز گلبندی و شرکا 021 88092641
بهسا 02188572441-2
بهساز طب 88701096-8801098-88717477
بهستان بهداشت 02188879766-7
بهستان پخش 021 88536975-80
بهستان تولید 02188875406-8
بهستان تولید(وارداتی) 02188875406-8
بهستان دارو 02188774200
بهکوش  021 2058712
بهنوار 02188783286-7
بهوزان 02188728778
بهین پاد 02122908177
بهین دارو برتر 02188728602
بهینه پوشش جم 656717
بی ان ام 8731224
بی نظیر اپتیک 021-66733363
بینا چشم تهران 8007744
بینا ساز پژوهش 7867333
بیودارو 02188779342
بیوفارماسی پارس 02188956061
پادتن طب 02177639109
پارت کیمیا شیمیایی 01735753374
پارت کیمیا گرگان  0173 5753374
پارس دارو 02177704065-9
پارس دارو-وارداتی 021 77704061-70
پارس درمان پاد 021 88091857
پارس روس 02188374170
پارس سینا البرز 0281-3329120
پارس مد کیش 021 88809462
پارس مکمل 77928204
پارس مینو-وارداتی 021 44529934
پارسان درمان پاد 88372830-1
پارسیان ستاره غرب 88884817
پارسیان شیراز 774155-071
پاس آداک 0218882584702188811590-1
پاک دارو 02144195935-8
پاکروپارت 02188821147-88321310
پاکروش تزریق 02188835929
پالا 22056769-22059033
پالایش و پژوهش خون (وارد کننده) 02188278341
پایدارفرد 02166808818
پخش اکسیر 021-88965389607
پخش البرز 021 66709514
پخش پگاه 021-66806500
پخش رازی 021 66706829-0583
پخش فراورده های پزشکی ایران 6700011 -14
پخش فردوس 021 66012855
پخش قاسم ایران 021 66708474
پخش کارن 02122057387
پخش لیوار 021-88607979
پخش ممتاز 021-88616595
پخش هجرت 021 66468015
پدیده دنا 07112345777-9
پرتو آشکار 02188747076
پرتو نمای طلوع 66435976
پرتوشیمی 021 88965191
پرشیا تجهیز 66700834
پرشیا فارمد 88689165
پرشیا گستر آینده 66961200
پرفوران 021882607080
پرند دارو 0216693911
پژنددارو 02188502892
پژهان شیمی یزد 0352-3679231-3
پژواک شیمی فرآیند 0292-3423504
پژوهشکده جهاد دانشگاهی 0261-4764010
پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای 02188003315
پلاسما دارو 021-229090016
پهنه آسمان آبی 3326842
پوبر 021 88775522
پوراطب 021 88676543-88676544
پورسینا 02166026873
پویش دارو 02188006090-88958231
پویش دارو (وارداتی) 021 88958221-88006090
پویش فارمد گستر 021-44981775
پویش میعاد طب 8780401-21
پیام پارت 8762283-8766051
پیشتاز طب زمان 6431397
پیشگامان پخش صدیق 021 653232
پیشگامان طب دارو 02188700262-264
پیلتن 0251-2857272
تابش گستر مهیاد 021-88514990
تابش یار نور ()2669909
تابش یار نور-تولیدکننده () 2669909
تابناک 89036680
تافان 021-88720030
تالیا سبز 8715050-8715656
تجلی مودت 22316731
تجهیزات پزشکی ابطحی 021-8420068
تجهیزات پزشکی هلال ایران 0261-9208615
تدا_تدارکات درمان التیام 02177525251
تدارک کالای سبز 88786619
تدبیر کالای جم 02188792873
تسکین طب کوشا 22254909
تسنیم 02122866945
تعاونی اعضای انجمن داروسازان ایران 02166921750
تعاونی انجمن داروسازان ایران 021 66948904-6
تعاونی تولیدی امیر بروجن 0382-4234833
تعاونی تولیدی زکریا جهرم 09117911514
تعاونی واحدهای نازایی ایران 8796278
تقطیر خراسان-الکل سازی 02122034701
تک امگای جهان 77500288
تماد 02616100802-9
تهران دارو 02144504021-2
تهران شیمی 02166801160 - 66805379
تهران کسری (تولیدی) 8759300
تهران میلاد پرنیا 66925929
تهران نیل 88705080
توان 0218848259
توان افزای شهریار 0261-7304695
توانا ابزار پرتو 021-887070665
توزیع دارو پخش 021 88790555
توسعه آلفا 02188247866-7
توسعه سلامت سبزآسیا 88212509
توسن دارو 0251-2904748
توفیق دارو 02144988020-4
توفیق دارو وارداتی 021 44987362
تولید دارو 02166693351
تولیددارو-وارداتی 021 66693351
تی تی دی 88741407
تیمورکام 88648744
تیوا دارو فارمد 22605280
ثامن 05115423103
ثامن-وارداتی 5000
جابر طب پارس 88802637-8
جابربن حیان 02144503520
جابربن حیان - وارداتی 4503523
جالینوس 02144543351
جالینوس-واردکننده 021 44543351-8
جام دارو 8-6028186
جهان امداد دارو 88328682
جهان بهبود 02122904082
جهان بهبود کیش 0098(21)22913352
جهان پهلوان 021 88423494
جهان داروی پارس 021-88537040
جهان فارمد 021 66061758-765
چکاد دارو 02188672896
چکاد دارو-وارد کننده 021 88672896
حر بنیان 88882009
حس شیمی 88724495
حکیم 02122263051-5
حکیم مومن تبریزی 7509818
حکیمان طب کار 22276555
حمیدرضا سعیدی 22805892
حنان بروجن 3824234833
خانه نگاه چشم 021 66894649
خدمات بازرگانی جم کالای درخشان 778350
خرمان 06614226517
خوارزمی 02144545410
خوارزمی(وارداتی) 021 44545413-20
دارساوین پارس 02177524030-39
دارلان دارو 88104013
دارو بهداشت شفا آراد 021 88744119
دارو پخش - کارخانه 02144987312
دارو پژند 2520031
دارو پلاسما ایران 021-88033714
دارو درمان آینده 021-88371001
دارو درمان پارت 8792695-8792658
دارو درمان پارس 02166463002
دارو درمان پارس-واردکننده 02166482493
دارو درمان سپهر 021 22908187-9
دارو درمان سلفچگان 02166909061-3
دارو درمان سیف 021-44073039
دارو طب سلامت 88728696-7
دارو گستر میهن 021-22871653
دارو گستر یاسین 0251-7771517
دارواش 8951910
داروپات شرق 02122055835
داروپلاستیک 8711080
داروداد 02188829982
داروسازان التیام 021 22963134-8
داروسازان ماد 02188762283
داروگستر جندی شاپور 0611-3908114-19
داروگستر رازی 021 22226478
داریان تجارت 02188717265
داریان سلامت 02188706080-1
دانا 02188540626-33
داناتشخیص 8900558
دایا طب 02188782010
درسا دارو 02188329663-4
درمان آرا 02188779940
درمان یاب امید 021 88780379
درمان یاب دارو 02188792695
درمانگر سینا 44194521-3
درنا دارویه 0351-6303350
دکتر جهانگیر 021 88909075     88909126
دکترصنعتی وشریک 88785573
دکستروز ایران 02188832527-35
دلتا دارو 02144415436
دماوند دارو 0212264880
دنا دارو پارس 02188618296
دنیای بهداشت 02166726079
دوریکا 021 8825485
دوستکام 0217752714-02177534652
دید روناک 02188714724
دینه ایران(مجتمع صنایع) 021-66922999
رازک 02144525417
رازک-وارداتی 021 44525413-16
راسن درمان 02188778165
راموفارمین 02144507212    44450902
ردا سلامت پارس 88685895-88690054
رزپلیمر 021875992406
رزرو 021-88821147
رضا دارو پارس 07112317186-07112318793
رضا راد 021 88774724
رضاراد 02188779864
ره آورد تامین 02144470565-8
رها 03116540659 -  6540859
رهاورد 88309321
رود- مواد اولیه 02188512187
روز دارو 02188728042.88719821
روژین دارو 021-88779787
روناک دارو 02188989441
رویال پیشگام شرق 021-44906541
زاوش دارو 22257905
زهراوی 02188756014
زهراوی وارداتی 021 88746455
زیبا کار روز 22806387
زیست دارو درمان پارس 021 66965100
زیست دارو درمان پارس-تولیدکننده 66482493
ژلاتین شیمی- واردکننده 021 887000290
ژلاتین شیمی (تولید داخل) 02188710081
ژلاتین کپسول ایران 02122221406
ژنیان دارو 22908336
ژنیان دارو 02122908336
ژوبین شیمی کالیوم 021-66420819
ساپونین ایران 02144057627
ساپونین ایران(حذف 3338380
سازدارو جوان 02188349725
سازمان انتقال خون ایران2 021 88601501-3
سازمان تربیت بدنی 6713962
سامان تجهیز نور 021 426373
سامی ساز 05115413384
سبحان-واردکننده 6948546
سبحان دارو 02166948546-9
سپیداج-تولیدکننده 021664191662
سپیدک 0912 1820333
ستارگان آزاده کیش 88974284-85
سجاد داروی شرق 05118408528
سکن طب 22233133
سگال دارومهر 2188849530
سلامت سازان پارسا 02166594221
سلامت گستران آریا 021-22908115
سلمیدارو 02188943076-88943571
سم فن آور 6425306
سما شیمی مهر  +98 811 8291996
سها (سایت چهار باغ) 8803871-9
سها (سایت وردآورد) 02144986018
سها 4 (هلال تنکابن) 0192494-2242
سها رخ قشم 021-44404555
سونا طب پارسیان 021-22856684
سویران 02166917152
سیف ایران 02188715050
سیما شیمی 021 44981191-3
سیماطب ناهید 0912 2583164
سیمین سار فرآیند 021-88941578
سیمین فرآور +98 21 88888494-5
سینا دارو 02144196630
سینا ژن 02144666203-4
سینا شیشه 0282 4454379
سینا گستر پیشرفته 021-88572651
سینا مد پارس 66569235
سینا ویستا دارو 021 22379150
سیناآرات گستر 021 88637254
سینادارو - وارداتی 44194003
شاد  کیش 0764-4431713
شاهین سوله 77616970
شرح صدر 218786436
شرکت پخش رویال 021-440906541
شرکت توزیع داروپخش 021 88790555
شرکت دارویی فاخر 02156224036
شرکت سهامی دارویی کشور 02166714728-02166700011-4
شرکت صنایع آزمایشگاهی انیسان 0218842010
شفا 02188033304  -88039047
شفا ساری 02177535687
شفا فارمد 021-77522191
شفا گستر مجد 02122809531-02122813250
شفاسیف 02144429062
شفاسیف(وارداتی) 44429062
شفاگستر آروین 02144216779
شفای ساری-وارد کننده مواد 02177522191
شفایاب گستر وارداتی 02188744119
شکور دامغان مواد اولیه 02166062925-6
شکوفا کیش 0764-4430608
شهر دارو 02166707127-66705757
شهردارو(وارداتی) 6705757
شهید قاضی 04116372912-3
شیرین دارو 021 77214525
شیشه داروئی رازی 02166940099
شیمولب 6400435
شیمی دارویی داروپخش (شهید رزکانی سابق) 02144985053
شیمی دارویی ریحانه 0311-864-2344
شیمی درمانی سبحان 02188712544
شیمی درمانی سبحان-وارداتی 66848551
شیمی طب 6428097
شیمی ناب-وارد کننده 02122886206-02122866945
صالحان شیمی 02188373688
صامت تک خزر 0131-3383212
صبا کیمیا طب 021 22066105
صبح سلامت آریا 02144080221
صحت دارو پارس 77263479-82
صدف دارو صبا 88664100
صنایع پزشکی جهان 021 22026594
صنایع شیمیایی تبریز 04116300761
صنایع غذایی تورنگ 22228686
صنایع فراورده های یاسوج 02166966592
صوفیا طب 021 88936989
طب تصویر 88936989
طب دارو تک نقطه 22278230
طب نوین 021 66463002
طوبی نگین 8785656
عابد شفا 021-88790333
عبیدی 02144504784-6
عطرینه سازیبا 2188729166
علم فارمد گستر 88705410-22413489
علم فارمد گستر. 88705410-22413489
عماد 0321-2323396-9
عماد 2 0321 2323396-9
عماد درمان پارس 02122553595
عمراب-الکل سازی 3708-0256234
فاتک شیمی پارس 02188946576-77
فاخر 02156224036-8
فارابی 02188308450.03116540217
فارابی طبرستان 0151-2227744
فارسین طب 8765843
فارماشیمی 02144503797
فارماشیمی-وارد کننده 021 88765843
فارمد آوران سبز 0214711871
فارمد پرتو 021-22577809
فارمد شایان 021 88789638
فارمک کیش 88714063-88714065
فارمیکو 02188736335-8
فارناک گستر 88979430-31
فجر پارسیان 05115413521-2
فجر شاهد 021-88344435-8
فراسامهر 021 22258496
فراگیر پخش دماوند 021-66566451-7
فراورده های داروئی نوترکیب 021-88309518
فراوری داروئی ژلاتین حلال 021-22210577
فرایند شیمی حکیم 66903430
فرآزما تحقیق 021-88947156
فرآوران همگام 02188710834
فرآورده های تزریقی داروئی ایران 02155543307-10
فرآورده های داروئی نوترکیب 02188309518
فردای سبز ایرانیان 22221523
فردآور 2254981
فرشته جویان 02122537979
فریار سپید 8753735
فریار سپید مهندسی پزشکی 0218753735
فریمان 8728325
فن آور گسترش سوان 021-88100601
فن آوران کیمیا مد 021-88537679
فناوران برتر آپادانا مهندسی پزشکی 88737714
فوریتهای دارو ئی آریا دارو سرمد 021-22594851
فوریتهای دارویی امید پارسیان البرز دماوند 021-88477007
فوریتهای دارویی اوزان 021 88804690-5
فوریتهای دارویی پلر دارو 021-22809531
فوریتهای دارویی پیک دارو 02188813044
فوریتهای دارویی تامین دارو عابد 88647828
فوریتهای دارویی تجارت مهرگان کرمان 021 88708828
فوریتهای دارویی رشد دارو 021 88708034
فوریتهای دارویی سپاکو دارو 021 66594221
فوریتهای دارویی شفایاب فردا 021 88744119
فوریتهای دارویی فرازآوران درمان 021 88753351
فوریتهای دارویی نوبین آزما 021-22908111
فوریتهای داروئی پدیده دنا 0711-2345777-9
فوریتهای داروئی دارو آوران پارس 021-88325367
فوریتهای داروئی دارو درمان افق جم 021-88259062
فوریتهای داروئی دارو درمان فاتح 021-88731563
فوریتهای داروئی سینا آرات گستر 021-88630178
فوریتهای داروئی شفا طب البرز 021-88348199
فوریتهای داروئی صبا دارو سهند 021-88664100
فوریتهای داروئی طارس دارو 021-88863010
فوریتهای داروئی کارآوران طب آسیا 021-88956103
فوریتهای داروئی مدد نیک طب 021-88926744
فوریتهای داروئی نو اندیشان روز آمد 021-88872981
فوریتهای داروئی یارا طب خاورمیانه 021-88843877
فوریتهای هلال احمر 021 88803871-9
فوریتهای هلال احمر - توزیع کننده 021 88803871-9
قائم دارو 0251-3342255
قطره حیات 77501341
قطره حیات2 02188727535-6
کار و اندیشه 021 88880292
کارآوران طب آسیا 02188956103
کارستان کالا 8726524
کاسپین البرز 02188797214
کاسپین تامین 02188957099
کاموس آریا 02188707250
کاوش گستر دارو 02188700521
کاوشیار-تولیدکننده 02188031238-9
کاوشیار - وارد کننده 02188032593
کاوین جواهر پارس 021-77509988
کشت و صنعت گیاه اسانس 01712225991
کمال دارو 02122916493
کوبل دارو 02188664494
کوبل دارو- مواداولیه 02188671230
کوبل دارو2 88671230
کوثر 02188737401-4
کوثر وارداتی 02188737401-3
کوشان فارمد 88675249-88675265
کوشان فارمد-مواد اولیه 02188675249-88675265
کی بی سی 02184305106
کیارووش دارو 021-88721315
کیان طب پاسارگاد 88893182
کیان فارمد 02188700702
کیان مد آوا 021-22871528
کیش روناک 021 88714724
کیش مدیفارم 02188792715
کیش مدیفارم-وارداتی 021 88918205
کیمیا آرا هرم 02188505763-5
کیمیا آفرینان البرز 0261-4442207
کیمیا پخش شرق 021 8213588
کیمیا فام  02122824657-60
کیمیا فرآورش 0262 4563855
کیمیا گران امروز 021-8757316
کیمیا گستر صبا 0311-6616120
کیمیا گستر قومس 0332523981
کیمیافام 021 22824657-60
کیمیای سبز سلامت 021-88889860
کیمیدارو 02177334386
کیهان دارو 02188684271
گرمسار دارو 021-77716593
گروه صنعتی بازرگانی ایران اروپا 8753207
گسترش بازرگانی دارو درمان پارس 021
گسترش بازرگانی داروپخش 02188741772
گل چای 02166380342
گل دارو_وارد کننده 03116540122-23
گل ریز آناهیتا 0862-3742920
گلان 021-77310917
گوارا 6626296
گیاه اسانس 017121245و01712
گیاه دارو 6009872
گیاهان سبز زندگی 0212202035-4
گیتی سلامت آریا 02166463002
گیلارانکو 02188828161
لقمان 02144503121-8
لیوار 021 88607979
مادر تخصصی پالایش و پژوهش خون (تولید کننده) 02188613401
مارستان 8908224
مجتمع صنایع شیمیایی نصرفارابی 317600
محیا دارو 021 88465315
مداوا 02166431960.02624237577
مدلینک 02166488008
مرهم دارو 02188883837
مشا ء طب 021-88265664
مصون دارو 0261-6655773
مکتاف 021 888353537
مکمل گستر سبز 88808201
مکملهای غذایی-حیاتی کارن 22057387
من 02657-63741
مهام پارس 021-55040659
مهبان دارو 0255-2344756-7
مهر دارو 02144543321-6
مهردارو-واردکننده 021 4453320-6
مهرورزان درمان 6966160-2
مهیار درمان گستر 02122617166
میزان طب 02188503806-8
مینا 02188797808-9
مینو 02144525163
ناصر اکبری 6940849-6425703
نانو نصب پارس 021-88716288
نبض پزشکی آینده 8731559
ندا  02166746301-2
ندای امید 88705844
ندای امید 2188705844
ندای محیا 02188465249
نزمین قشم 88810666
نستله ایران 021 88729858
نشاط داروی ساوه 02122760193.22552559
نگاه طب مهر آریا 88324166-7
نگین کیمیا طه 021 88321937-8
نگین کیهان پارس 0511-5003468
نواور أرش 2095502-2095501
نوبین آزما 021 88452394-6
نوش آوران دارو 02177547395
نوش دارو طب 02188008894
نوونورد دارو 02188782146
نوونوردیسک پارس 88653659
نوین آفرینان اطلس +9821-88641634
نوین بهداشت  021 88700738
نوین کاوش مامطیر-نوکام 0218822475
نیاک 02188762283
نیام پلاستیک 0251-7228803
نیک اختر آریا 33158803
نیک درمان طب 20-049-382-007-711
نیک رهنما کار 55439091
نیک یار طب 021 88039806
نیکو تک 88768606
نیما پویش طب 0212229292
هربی دارو 04115558005
هریس نایین 22817855-6
هزار طب تهران 88692828
هلث پارسیان 021-88026755
هوشمند فن آور تهران 8778958
هومن تجارت پارس 3117867797
واریان دارو پژوه 445800156
واکسن دارو نوین 021-22289356
وانا 44504841-3
ورسک تجهیز 88511020
وزارت بهداشت )طرح بهداشت و جمعیت ( 767631-2
ویتا آریا 021 88521335
ویستا تجارت پارس 02188329663
ویستا تجارت پارس 2 02188319835
ویهان طب پارس 0511-7643020
یادآوران آریا 20103940
یاران طب زمان +021 8059344
یاران کوثر 7536232
یاس دارو

02188638343

مطالب مرتبط

.
شماره تلفن اطلاعات دارویی

آدرس و شماره تلفن داروخانه ها

.

برای اطلاعات بیشتر در مورد دارو و داروسازی اینجــــــــــــا را کلیک کنید.