محصولات با برچسب 'مشهد'

1-6 از 6

ساخت انواع باطری

دایرکتوری ساخت انواع باطری دارای تعداد 25مورد اطلاعاتی که این فایل اطلاعاتی شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و تفکیک برخی شهرستان ها...
250,000 ریال

آموزش و آموزشگاه های استان خراسان

دایرکتوری آموزش و آموزشگاه های استان خراسان دارای تعداد 674 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های مشهد، سبزوار، سرخس، گنابادو... براساس نام، شماره تلفن، نام...
300,000 ریال

پتروشیمی (پلاستیک)

دایرکتوری پتروشیمی (پلاستیک) دارای تعداد 379 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرهای اصفهان، تبریز، تهران، مشهد، اهواز و...، فعالیت هایی چون توليد فيلم هاي چند لايه...
250,000 ریال

پزشکان استان خراسان رضوی

دایرکتوری پزشکان استان خراسان رضوی دارای تعداد 12892 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای بشرو...
25,780,000 ریال

مدیران کارخانه های استان مشهد

بانک مدیران کارخانه های استان مشهد دارای تعداد 3491 شماره موبایل است، همچنین می توانید به صورت مستقیم، به این شماره موبایل ها، پیامک تبلیغاتی خود را ارسال نم...
600,000 ریال

کارخانجات استان خراسان رضوی

دایرکتوری کارخانجات استان خراسان رضوی دارای تعداد 11541 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های تربت حیدریه، مشهد، سبزوار و... براساس نام واحد، آدرس کارگاه، آد...
2,000,000 ریال