محصولات با برچسب 'کرج'

1-7 از 7

پیمانکاران حقوقی

دایرکتوری پیمانکاران حقوقی دارای تعداد مورد 624 اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و تفکیک شهرستان های کرج، تهران، قزوین و....
1,800,000 ریال

مبلمان صنایع چوب و فلزی

دایرکتوری مبلمان صنایع چوب و فلزی دارای تعداد 167 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، شماره همراه، شماره تلفن و آدرس استان تهران و کرج و... می شود که به صورت ا...
360,000 ریال

برق

دایرکتوری برق دارای تعداد 62 مورد اطلاعاتی است که شامل شماره تلفن، آدرس، نام مدیر، فکس و شماره همراه و استان ها ی تهران و کرج و... میشود که بصورت اکسل آماده...
480,000 ریال

پزشکان کرج طرف قرداد با بانک صادرات

بانک اطلاعات پزشکان و مراکز درمانی کرج طرف قرارداد با بانک صادرات دارای تعداد 248 مورد اطلاعاتی است که این فایل شامل نام استان، نوع مرکز، نام پزشک(مرکز)، آدر...
2,400,000 ریال

تعمیرات و پیراهن مبل

دایرکتوری تعمیرات و پیراهن مبل دارای تعداد 456 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس و شماره همراه استان های تهران وکرج و... می شود که به صورت ا...
480,000 ریال

مواد غذایی وارداتی

دایرکتوری مواد غذایی وارداتی دارای تعداد 1137 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و نام کشور تولیدی و شهرهای تهران و کر...
370,000 ریال

کارخانجات استان البرز

دایرکتوری کارخانجات استان البرز دارای تعداد 7081مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد براساس نام واحد، آدرس کارگاه، آدرس دفتر مرکزی،...
1,200,000 ریال