اطلاعات رایگان تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی

تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی

.

سایت mahansms لیست کامل مراکز تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی به ترتیب حروف الفبا دراختیار شما قرار داده است

نام شرکت

تلفن

/

ابزار پزشکی کاووش 77458917
ابزار جراح 66952238
ابزاردرمان پرشیا 22183459
ابزارطب ایران 77806388
ابوریحان 66411021
احمدی  33904517
احیا  66492680
احیا درمان پیشرفته 66906496-8
احیا درمان پیشرفته  7 - 66906496
اخوان  66951021
ارجمند طب 33920140
ارشان آریا مد  88881191
ارشیا کران طب  7 - 88451806 
ارکان آرا تجارت البرز 5 - 88932674
ارکان طب 33912214
اریا حکم  66592272
استاره 5 - 22255421 
اسکان کاویان گروه 88652060 - 5
اسکی 88552411
اسلامی  33114963
اشتوکار 7 - 22040436 
اصولی  66973413
اطلس کوپکو ایران  66937711
اطلسین 88725434
اعتمادی  33116935
افرا ترنج 88338972-6
اقلیم دانش 66962131-3
اکو طب 66353724
الکتروپزشک ابزار  88777340
الکترونیک برتر 5 - 88531024
الکترونیک پزشکی پیشرفته 88041712
الکترونیک هسته ای  88963658
المعصوم 66915520 - 21
المعصوم(آل معصوم) 66915520-21
امداد درمان 33111632
امید طب مهرداد 66914001-2
امیدان مهر آئین 55435445
امیدسازان حیات 77633979
امیر بهادر 33110538
امیر خانی  33955484
امیر کبیر 88902491
امیران پزشکی پارس 88893772
امین درمان 88836622
اندیشمند پرداز  88812815
اندیشه پزشکی پاسارگاد   9 - 88947696 
او ام مدیکا 88752944
اوزان 88804690-5
ایده سبز درمان 66977183-4
ایده گستر درمان 88873907
ایرادنت 44649758
ایران اسپلینت 66427945
ایران آوند فر 66422655
ایران بهداشت  4 - 66467181
ایران پنام 4 - 88321070 
ایران تومل 88717429
ایران جراح  33945616
ایران سپتا 66484746
ایران فارمیس 88515480-5
ایران گام 66407555
ایران ممکو 66403660
ایران هاسکو 66975396 - 7
ایرانیان طب زعیم 77900568
ایرانیان مد سینا  40 - 88708539
ایرمان 88338583
ایزدی  33904425
ایمن افزار شایگان 66909295-9
ایمن ایجاز 88917460
آبنوس طب هرمز 22717353
آپادانا تک 88960729
آتیلا ارتوپد 88033436
آداک راد  22802348-9
آدنیس 55784797-9
آذر بهبود 66408900
آذر مدیک 88826657
آر سه 33928813
آراد هیوا طب 88505207
آرایه زیستی پیشرفته 88761885
آرتا شیمی تجهیز  66964537
آرتین 66703010
آرتین  66499391
آردین 88105345
آرمان تجهیز 22886253-6
آرمان تندرست 66959111 - 14
آرمان نوین شفا 88504234-5
آرمین شگرف 88500745
آرمین طب کارون  5 - 88371244
آرمین طب نوین 88880008
آروند فن پارس 77615433-4
آریا 33113844
آریا اکسیر پویا 88345012
آریا پرتو درمان 88748292-3
آریا پزشکی نصر 88928141
آریا تجهیز احیا  88955148
آریا حکیم 66592272
آریا حکیم پارس  8 - 66907976
آریا طب پیشرفته  9 - 22227588
آریا هوشمند فرهیختگان 88954323
آریاسان تهران 88792610 - 11
آریان تجهیز آبنوس 88739559
آریان تجهیز آبنوس  88529262
آریان تندر ست  66481000
آریان تندرست  88521207
آریان طب پیشرفته 9 - 22227588
آرین درمان پزوه 8 - 88983136 
آرین درمان پژوه 8 - 88983136
آرین طب  33926146
آریو مدیا 77655952-4
آریو هیوا طب 88555280
آریو هیوا طب   88505207
آسیا آرتو 66494372
آسیا تجهیز  66418133
آسیا جراح پیشرو 88989711 - 2
آسیا شیمی طب 88951542
آفتاب 66417814
آفتاب باتیس 44164301 - 4
آماج درمان 77710993
آماج درمان  77710993
آنالیز 88754912
آیریا برنا 88986730
آیریانیک 27666
بارق جم  8 - 774196147
بازرگانی پرسا 77504809
بازرگانی خانه سازی ایران 88650909-29
بازرگانی درسا تهران 66082124-34
بازرگانی سپنتا کارا 22802348 - 9
بازرگانی صمیمی  7 - 88514514 
بازرگانی فراهانی 33113624
بازرگانی ولی زاده  88500236
باند و گاز و پنبه کاوه 22050301
باندوگاز بابلسر 66937965
براتی  66450831
براتی مقدم 33911013
برد یا طب 3 - 66974001
بردیا طب 66974001-3
بقراط 33911366
بقراط  66979012
بنیان درمان 88703050
به داروی تهران 88050582
به سو شفا 22272589
بهار آردین 88719279 - 80
بهداشت و درمان  66485515
بهرامیان 33918346
بهروز 66463741
بهزیست طب نامور 66419290
بهساز طب 88701096 - 8
بهسان  66407789
بهیار صنعت سپاهان 0311 - 2356027 - 8
بوعلی  33945604
بی ان . ام  27 - 88731224
بیتا آزما اندیش 88541976-7
پادنا پارت 22885811-2
پارایه بهبودگستر 22059906
پارس التیام کالا  5 - 88531024
پارس پاد 66439390
پارس تصویر توانا 44285208
پارس حکیم 66410053
پارس حکیم 66496767
پارس دنتال 66422907
پارس دیدگان 88757495
پارس سنجش  88983535
پارس سینوهه پاد 26400902-3
پارس نوین 66463997
پارسا طب 33974889
پارسل 88304791-2
پارسیان آز طب 88715707-9
پارسیان طب پژوهش 88528362-3
پارمدیک 66460700
پاستور 66402704
پاسکال 66462200
پایکار بنیان طب 88883047-9
پایون پرتو 88541911-12
پدیده درج 88845161
پرتو آشکار 88747077
پرتورایان درمان 88368183 - 9
پرتوطب سیستم 44750480
پردازش دانش پزشکی 88752729
پردازش دانش پزشکی  88752730
پرسا طب 88830965
پرسیا مد مهرگان 88500436 - 40
پرشیا درمان 22370929 - 30
پرشیا شبکه 22135705-6
پرشین ایده ال سیستم 88663476-7
پریسا مد مهرگان  88500436
پزشکی اسمند  33918353
پزشکی افشان 33910057
پزشکی اکتیو 66467147
پزشکی امین  66499500
پزشکی بوعلی 66403840
پزشکی پارسیان  66465501
پزشکی تاج آبادی 33906622
پزشکی رازی 66467381
پزشکی مرکزی 66403980
پزشکی معاون 66464613
پزشکی هادی 33908517
پزشکی همراه 66495849
پزشکی ولیعصر  66401038
پژوهان 88783416
پژوهش معیار تجهیز 88707890
پگاه  33932715
پنام آزما 88812885-6
پویا احراز 88102732
پویا احراز  22887535
پویا پزشک 66460825
پویان 0511-3657016
پویان طب  77530797
پویان طب  66460952
پویش 33927464
پویش طب فارس  8 - 88337206 
پویندگان راه سعادت 77180630
پیاوار 44057936
پیاوار  4405736
پیشرفت درمان 88758070
پیشرو خلاء آفرین 4218846 - 0229
پیشرو درمان ساز 66491987
پیشرو صنعت فرآیند 66901574-5
پیشرو مدار  66876873
پیشروپژوهان فردا 88444193
پیششگامان صنعت پزشکی  66922927
پیشگام تجهیز قائم 66408055
پیشگامان الکترونیک پارسیان 88759617
پیشگامان صنعت پزشکی  66922927
پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب 66922927
پیمان  66417392
پیمان طب 66467104
پیمان طب ایران 66495120
تابان تصویر میهن 88611354-5
تارا طب 22226869
تامین طب 66485765
تاوسگال 9 - 88913228 
تایماز 88535646
تپاک  77504141
تجهیز طب فن آوران 66491904 - 7
تجهیز گستر آگرین 88605731 - 2
تجهیزات پزشکی 66413235
تجهیزات پزشکی پیشرفته  66402105
تجهیزات پزشکی خاورمیانه 88720022
تجهیزات پزشکی خاورمیانه  88777747
تجهیزات پزشکی دماوند 66417381
تجهیزات پزشکی رئوف 88759015-17
تجهیزات پزشکی زرین قلم 66967175
تجهیزات پزشکی علیخانی 66460589
تجهیزات پزشکی غرب تهران 66873580
تجهیزات پزشکی مارسان  33918884
تجهیزات پزشکی ماهان 33806863
تجهیزات پزشکی و دیابتی عزال 44270290
تدبیر اندیش ایرانیان 3 - 77517192
تدبیر پژوه شمس 88994717-18
تدبیر پژوه شمس  88994717-20
ترازوی بالاس 66086636 - 8
تسکین طب 33116255
تسنیم گستر 88503551
تکاپو طب  7 - 88811106
تکمیلی 33905395
تکنو پیرکس 33915205
تکنوع خاورمیانه 55256611 - 2
تکنوع خاورمیانه  2 - 55256611
تکوین طب 88765011 - 6
تکوین طب  6 - 88765011
تن آرا 77911747
تهران بهزیست 88846864
تهران پزشک 66411662
تهران تک 66461964
تهران جراح  66403295
تهران جراح نوین 5 - 22255421 
تهران ستورز 88939400
تهران سینا  66409116
تهران شفا  66463259
تهران طب 66416142
تهران قلب 22255421
تهران قلب  66481000
تهران متال 66467749
تهران نیکا  88769436
توان بخشی نوین 66463553
توان تجهیز صبا 66407714
توان همگام 88903480
توانبخش کالا گستر 88747979
توسان 22072192
توسعه صنعتی الکترونیک  22262948
توسعه طب همراد  77514749
توسعه فنون فرادرمان آسیا 66956414
توسکای خراسان 88749370-3
توسن تجهیز 88734697
تولی پرس 88663276
تولیدی صنعتی نوآور  88952581
تینا طب پژوه 88783416
تینا طب پژوه  22324901
جان آفرینان توس 88505207
جاوید طب 66467866
جلال آرا 88884888
جم آریا فن آور 88385200
جهان ارتو 66462495
جهان طب تابش 88767415
جهان قلب   3 - 88975851 
جهان گسترش تجارت 88777747
چابک صنعت پیشگام  88441195
حاجتی 33117415
حاجی بابایی 33926136
حامی طب ثمین 44080510
حامیان درمان تهران 66964406
حق دوست 66466111
حکیم طب 33992660
حکیم فارمد 66907973-5
حنان طب شرق  9 - 55435227
حنیفه پور 33916518
حنیفی 33909261
حوری زاده 33119473
حیان  66499482
خدمات اتاق جراحی 77476517
خرد کیمیا  6 - 88758624 
داروسازی کیمیافام 22824043
دانش 88717030
دانش پژوهش فجر 0173575-3270-1
دانش جراح امروز 88752471
دانش گستر 66460685
داهی طب 88778111
داهیان پزشکی پیشرو 88880507
داوین سا 22906635
داوین سا  5 - 88932674
دایا طب 88885274-5
دایان جراح تات 66486186-7
دایموند 66939890-1
دبیر 88206860
در دانش سینا 22013091
درمان تجهیز آفرید 88545590-7
درمانگر  46 - 66903537
دلشید 6 - 88725155
دلوار فراز  66436868
دنتوس 66429866
دندان آپریش  1 - 22495520
دنیای طب اندیشان 22326750 - 2
دنیز دارو درمان 88100171
دوست یاد سعید 66466327
دوستکام 77534652
دی نورو ویژن 22854864
دیده بان تجهیز آسیا 55435620
ذره گستر پویا 88681726
ذکریا 88844231
ذکریا پور 33115685
ذکریا طب 66497256
رابین صنعت  2 - 66593571
رازان پرداز تهران 66082123 - 7
رازان طب 66467677
راسا 66411655
راسم  77616460
رامفر 66492308
راناطب تجهیز 66487975
رایمند راد 88458766
رایین صنعت 2 - 66593571 
رسول زاده و شرکاء 22015131
رضا راد 88880704
رمز آسا 66906829-33
ره آموز  66403666
رهاورد نیک آزما 8 - 66841027
رهروان طب سجاد 66417458
رهط آسمان 77516697-8
روشن 33119035
رونتگن 88719977
رویان طب 33905315
ریحان طب 44668293-5
زمر 88846827 - 8
زی نر 66723972
زی نر  66723972
ژرف خرد 88100865
ژن راد فراز 88213504-5 
ساتیا طب 66466358
ساحره 66468144
سازگان گستر 5 - 88676772
سازگر 0262-3290130-9
سامان  33112491
سامان طب گستر 22076046
سامان طب گیتی 9126128150
سبلان تجیز ازما  66467206
سپهر احیا 4 - 88995610
سپید کیمیا 2 - 66487490 
سترگ آرمان 44208463
سترگ آرمان  442249048
سرویس طب ایران 66498721
سلامت 33934445
سلامتی  33136359
سلطانی 33113998
سما طب ابزار 66621583
سما میکرو 6 - 88765011
سماء طب پارس 44235586
سنا طب 66416357
سها طب 88742891-3
سها گسترش پیام 88742891-3
سهاهلال ایران 88803871
سهند آزما تجهیز 66467612
سهند کیوان 4201098 - 0411 
سورنا طب برتر 88511630-2
سونیران رئوف 88759015-6
سیلان آزما تهران 66469496
سیمرغ 66403840
سینا 33928891
سینا ارتو  66402724
سینا پاستور 66405929
سینا پرتوجم 88338783
سینا تجهیز سکو 66966243
سینا طب 66466710
سینا گستر پیشرفته 88579972-6
شالچیلاروبرادران 88893313
شالچیلاروبرادران  88893311
شایسته 33111632
شرکت تجاری زیتون سبز پارسیان 66956517
شرکت سرمد طب 88801102
شرکت صنایع پزشکی جهان 88785320
شرکت فرولیک 33119991
شرکت موج آبی 66400015
شفا  66409589
شفا آور رای 88520341-3
شفا بخش نوین  66419272
شفا طب  33114086
شمیم سلامت پاسارگاد 88947696-9
شیما پرتو  8 - 88314156
شیمی آزما 33935033
شیمیایی بهان 22046762
شیمیایی بهان  22046762
صافی 55806369
صالح پور(نور) 33911366
صانع طب 88759368
صبا درسا  5 - 22746553
صبا طب  66952295
صباتجهیز ایرانیان 66053593
صمدی 33938655
صنایع الکترواپتیک صاایران 11 - 4923910 - 0311  
صنایع آموزشی 88766783
صنایع پزشکی افشان طب 66498770
صنایع پزشکی پاکباز 66464731
صنایع پزشکی عطاری 88748951
صنایع توانبخشی ایران 88896910
صنایع دندانپزشکی ایران 88951921
صنایع شیمیایی جهان پردازش دارو 22026594
صنایع فزی معلولین ایران  22281315
صنایع فلزی سینا 0412-4329242
صنایع فلزی کوشا 88529637-9
صنایع فلزی معلولین  22281315
صنایع فلزی معلولین ایران 22844217
صنایع فلزی معلولین ایران  22281315
صنعت پزشک پیشرو  1 - 88321670
صنعت درمان 88534451
صور آفرینش برتر 77956284-5
طب ابزار 0866 - 3227654
طب ابزار آسیا 22373770-1
طب افزار دماوند 88262288
طب الرضا 33116095
طب آریا نیکان 4 - 77625061 
طب آموز سینا 88794863
طب تصویر  88936989
طب داخلی پیشرو 22255421 - 9
طب کاران آسیا 66427327
طب و پلیمر 88835053
طبیب ابزار گسترتهران 88983736 - 7
طبیب افزار 88531661-4
طراح تجهیز پویش 2 - 88734961
طرح آفرین 44604560
طوبی نگین 22015344
طیف آسا 66001785
عالمی 33915256
عرب جوادی 33938597
عرشیا گستر تجارت امروز 7 - 88065186 
علیخانی 66408719
علیخانی 33914921
عیسی زاده 33116599
فارمد تجهیز 88525142
فانی 33982568
فجر شاهد 88344435 - 8
فخرسینا 66912351
فرا اقلیم ایرانیان 66569107 - 8
فرا طب جراح  71 - 66485569 
فرادید آداک 22377116-7
فرادید آزما آرمان 2 - 77990251
فراز اندیش طب  17 - 88526815
فراز طب پارت  66466260
فرازمهراصفهان 66949526
فراطب جراح  71 - 66485569  
فرافن 88696502
فرافن پویاطب 44650967
فراهانی 33118626
فرآسامد 88537408 - 10
فرآوران همگام 88722510
فربد طب 66495054
فرداد طب 33911761
فرژن پویش 88881646
فرسار تجارت  1922354916
فروشگاه ایران  66404962
فروشگاه آذر طب  66467789
فروشگاه آذرار تور 66415827
فروشگاه آزاد  33116619
فروشگاه جابر  66463215
فروشگاه جابر  66418908
فروشگاه جراحیران 66465130
فروشگاه جعفری 33124012
فروشگاه حکیم  66963025
فن آوری ایرانیان همگام مهر  3 - 66568851
فن آوری آزمایشگاهی 88750669
فن آوری آزمایشگاهی  88750666
فن آوری عصر نوین تندیس 22749367
فناوری اطلاعات آویژه 44043018
فناوری مد آوا 88805862 - 3
فنون آزمایشگاهی  88748000
فوژان طب 88702529
فیروز 66818218
قاسمی 33927238
قائم 66416056
قفروشگاه سروش  33907283
کاای پزشکی ماهرخ 66950008
کاراوزین  22254059
کارآمد 5-88573994
کارپذیر 55257865
کارخانه صنعتی ضیاء 55202710
کاسپین البرز 88781121
کاشانه 66417406
کالای پزشکی 88550541
کالای پزشکی 88345586
کالای پزشکی 66969130
کالای پزشکی 66019152
کالای پزشکی 33919026
کالای پزشکی  66952364
کالای پزشکی  33916516
کالای پزشکی  33113277
کالای پزشکی 110 66462529
کالای پزشکی 14 33946437
کالای پزشکی احیا 66461756
کالای پزشکی ارنیکا 66460466
کالای پزشکی اشکان 66497760
کالای پزشکی اقدم 66495696
کالای پزشکی امداد 66405469
کالای پزشکی امراللهی  33111786
کالای پزشکی امیر 33118787
کالای پزشکی امیر خانی  33931050
کالای پزشکی امیر خانی  33900777
کالای پزشکی آرش 66468975
کالای پزشکی بایر 66410852
کالای پزشکی بهداد 66462746
کالای پزشکی بهداد 33918351
کالای پزشکی بهیار 66466231
کالای پزشکی بیات 66464435
کالای پزشکی تنگل 22901295
کالای پزشکی تهران البرز 33916318
کالای پزشکی تهران تجهیز 66416077
کالای پزشکی جمالی نیک 66490799
کالای پزشکی حبیبی 33912359
کالای پزشکی دانشمند 33923155
کالای پزشکی رامفر 66415450
کالای پزشکی سامان  33113432
کالای پزشکی سینوهه 66961765
کالای پزشکی شریفی 33113572
کالای پزشکی شهبانو 33729010
کالای پزشکی شهر  66408231
کالای پزشکی شهرام  66468831
کالای پزشکی شهیدی 33116148
کالای پزشکی صبحان ارتو  66498861
کالای پزشکی صدف 66463922
کالای پزشکی فانی 33116784
کالای پزشکی فدک 88958100
کالای پزشکی فروردین 66964332
کالای پزشکی کوروش 66460188
کالای پزشکی کوشا طب 66403543
کالای پزشکی کیمیا  66466780
کالای پزشکی مازندرانی 33112000
کالای پزشکی مهتاب 66463311
کالای پزشکی مهدی  66965026
کالای پزشکی میر مسیب 33114117
کالای پزشکی میرزا حسینی 33909338
کالای پزشکی نور  33943642
کالای پزشکی نیازی 33935054
کالای پزشکی یزدی  66460792
کالای طب ایران 66496490
کالج 66460188
کامیاب طب آریا 77933020
کاوش صانع تهران 44268027-8 
کاوندیش سیستم 88259599
کاویان طب 66951448
کسری  33349398
کفاف کالا 66950349
کلور 55017879
کمیا طب 33996855
کهربا تراشه 88502001
کوروش 33112111
کیمیا دایا مد 19 - 66965617 
کیهان تخت 77717751
گاماطب آسیا 0261-6419417
گروه راهبردی پرشیا درسا مد 88845161
گروه صنعتی آریا 77533681
گسترش پرتو پارس  88805719
گسترش خدمات کیان  22648834
گلپا طب 33923152
گوهری  33915370
گیتی تک البرز 9123047895
گیفان 88511146
لابترون 88899811
لوازم آزمایشگاهی نوآوران  66965907
لوازم پزشکی ابن سینا 66417725
لوازم پزشکی اطبا  66968349
لوازم پزشکی آزاد  33115650
لوازم پزشکی خادمی 22814249
لوازم پزشکی فراهانی 33920547
ماد مد مهر 1 - 88577560
مارستان 88908224 - 6
مانا 66401063
مانتوسرای بلوچ 88309028
ماهوتی 33905253
ماورای فنون عصر  22645240
مبتکرابزار طب وطن 66940223
مبنا طب 88797214
مجتمع صنعتی بعثت 6640461-0251
محمد حسین 33929976
محمد زاده 66466060
مددکاران اصفهان 0335-3483480
مدرن لنز 66961087
مدیا کاوش(مدیکا) 88521207
مدیریت تجهیزات پزشکی ایران  18 - 88727215 
مدیسا طب درمان 88600614
مدیسه نوین 88322711 - 3
مدیکا اسپرت 66963302
مدیکال ساپرت 66966172
مرکزی کارون  66476977
مطلب کیش 88732573
مقدسی 33799014
مقیمی  33931814
ملک شاه 33955989
ملورین 66919111
ملی  66952295
منصور  33116583
مه شکن سازه ( مدیکام ) 8 - 88848777
مهدادطب 55277555-6
مهدی 33934687
مهر آزما 66405088
مهر پویان بهداشت  12 - 88925411
مهر طب ماکو 88503827
مهر فارسان 44506051
مهر کام تجهیز  88506771
مهران طب مد 66808779
مهرایران 66464083
مهرپویان بهداشت 88925411 - 12
مهرکام تجهیز 88506771
مهرگان تامین پارس 88757925
موج پرداز تصویر 22255683
میر مسیب 33937166
میر مسیب 33114117
میرزا حسینی 33110694
میلاد نور 33933722
ناصر طب 33313788
نبض حیات  88510636
نظری 33902683
نعیم طب 55435584
نوآوران 55435637
نوآوران آزما پژوه مهر 66915844-6
نوآوران فردا 88536271
نوآوری پزشکی آرتیمان 88665825 - 7
نور علیزاده 33909660
نورآسمان 88100031-5
نورلند تجهیز 22222712
نورهان 88266220 - 1
نوزاد درمان 55436513
نوشدارو 88841332
نوید پرتو نما 88456601
نیا  66466032
نیپاک 88242337 - 8
نیرو 33111849
نیک رهنما کار 66383111-4
نیکان بهساز 88799196
نیما پویش طب 22906074-9
هادی الکترونیک 0411-5553477
هایدولف پرشیا 88363455
هپاسکو 88811045
هماهنگ تهران  66952145
هوانیکان 44473652
هوایار  40 - 88952139
هودیان 22802348-9
هوشمند طب  66401258
هیپا کان  88755945
هیپاکان 88755945
واشقانی  33922076
وستا  88555280
ولیعصر  33919484
یادگاران  33116184
یاران طب 33945927
یاسین پزشک تجهیز  66951342
یزد سرنگ 0351-7272251
یزدان طب 66404036
یکتا تجهیز البرز 88951295
یوسفی  66461089

مطالب مرتبط

آدرس و شماره تلفن بیمارستانهای تهران

.

برای اطلاعات بیشتر در مورد دارو و داروسازی اینجــــــــــــا را کلیک کنید.