آموزش و پژوهش

1-5 از 5
تخفیف 15 %

اطلاعات پیش دانشگاهی و دانشگاه ها

بانک اطلاعات پیش دانشگاهی و دانشگاه ها دارای تعداد 660 مورد اطلاعاتی است که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس و ایمیل میشود و بصورت اکسل آماده شده است.
850,000 ریال 1,000,000 ریال
تخفیف 15 %

اطلاعات دبیرستان و هنرستانها

بانک اطلاعات دبیرستان و هنرستانها دارای تعداد 615 مورد اطلاعاتی است و در سال 1400 بروزرسانی شده است.این فایل اطلاعاتی شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس و ایم...
892,500 ریال 1,050,000 ریال
تخفیف 15 %

اطلاعات علمی و آموزشی

بانک اطلاعات علمی و آموزشی دارای تعداد 632 مورد اطلاعاتی است و در سال 1400 بروزرسانی شده است، این فایل اطلاعاتی شامل نام، نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس و ایمی...
403,750 ریال 950,000 ریال
تخفیف 15 %

اطلاعات مدرسین و تدریس خصوصی

بانک اطلاعات مدرسین و تدریس خصوصی دارای تعداد 713 مورد اطلاعاتی است و در سال 1400 بروزرسانی شده است، این فایل اطلاعاتی شامل نام، نوع فعالیت، شماره تلفن، آدر...
977,500 ریال 1,150,000 ریال
تخفیف 15 %

اطلاعات پیش دبستان، دبستان و راهنمائی

بانک اطلاعات پیش دبستان، دبستان و راهنمائی دارای تعداد 1267 مورد اطلاعاتی است و در سال 1400 بروزرسانی شده است، این فایل اطلاعاتی شامل نام، نوع فعالیت، شماره...
1,122,000 ریال 1,320,000 ریال