تهاتر (خدمات در قبال خدمات)

معامله منصفانه ( تهاتر، معاوضه و پایاپای ) خدمات در قبال خدمات

بارتر و یا تهاتر در تعاملات اقتصادی / تجارت و معامله دو کالا و یا دو خدمت پاباپای که رضایت هردو طرف به نسبت رعایت شده را گویند و به جای پرداخت پول مبادله صورت میپذیرد.

بطور مثال کسی اطلاعات رستوران داران و یا پزشکان و یا هر نوع بانک اطلاعاتی را جمع آوری و یا تهیه نموده ولی حاضر نیست بصورت رایگان به اشتراک گذاری داشته باشد چون وقت و هزینه زیادی صرف نموده است ولی حاضر است آن را به ازای بانک اطلاعات مشاغل املاک و آژانسها، و یا آژانسهای هواپیمائی به شرط سلامت، مبادله نماید.

شرط مبادله و تهاتر عادلانه و منصفانه این است که جامعه هدف از نظر ارزش، تعداد و کیفیت هم تراز و یا نزدیک باشند. (ما همیشه حسن نیت و اظهارات را ثبت و صحیح میدانیم)

ولی چون این مساوی بودن به راحتی نیست، راهکار ما بصورت زیر است:

یک مجموعه تجهیزات پزشکی تعداد 10هزار عدد شماره موبایل دندانپزشکان داشتند، ما هم تعداد 30هزار عدد داشتیم، ابتدا این تعداد را باهم مخلوط و تکراری ها حذف شد. 4هزار عدد شماره جدید به 30هزارتا اضافه و 34 هزارتا شد.
به تعداد 20 عدد از شماره ها بصورت رندوم تماس گرفته شد اگر بالای 20% خطا داشت این مبادله انجام میشه، ولی چون درست بود ما نیز 4هزار عدد شماره جدید به آن مجموعه دادیم، حالا ما 34هزار و طرف مقابل 14هزار عدد شماره موبایل دارد، بدون پرداخت وجه و یا پولی ، این کار میتواند برای دیگر اطلاعات نیز انجام شود.

 

نوع دیگری از معامله تجاری شرکت ماهان گستر طاها (خدمات در قبال خدمات)

به صورتی است که در ازای خدماتی چون بازاریابی اینترنتی / بنر سایتها / و... خدمات خود را بصورت معامله و مبادله ای منصفانه خدمت در مقابل خدمت ارائه دهد.

ارزش گذاری در معامله هر خدمات بستگی به نقش تجارت، اندازه و کیفیت آن مکانیزم های متفاوتی را شامل میشود.

در صورت داشتن فایل و اطلاعات سالم و مطمئن با شماره 09212181037 تماس حاصل فرمایید.