اطلاعات دارو و داروخانه های کشور

1-6 از 6

شرکت های فعال واردات دارو

دایرکتوری شرکت های فعال واردات دارو دارای تعداد بیش از 2000 مورد اطلاعاتی است که شامل شرکت های فعال واردات دارو، بازرگانی پزشکی و شرکت ها براساس ایمیل، فکس،...
1,250,000 ریال

شرکت های فعال توزیع دارو

دایرکتوری شرکت های فعال توزیع دارو دارای تعداد 71 مورد اطلاعاتی است که شامل شرکت های فعال توزیع دارو براساس مدیرعامل، مسول فنی، آدرس، شهر و شماره تلفن میشود...
300,000 ریال

داروخانه ها

دایرکتوری داروخانه ها دارای تعداد 5267 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و تفکیک برخی از شهرها و... می شود و به صورت...
1,300,000 ریال

داروساز و شرکت داروسازی

دایرکتوری داروساز و شرکت داروسازی دارای تعداد 1170 مورد اطلاعاتی است که شامل شرکت های داروسازی تولید کننده و داروسازها براساس آدرس، فکس، شماره تلفن و شماره م...
800,000 ریال

لیست داروخانه های شهرستان ها

دایرکتوری لیست داروخانه های شهرستان ها دارای تعداد 170 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرهای اسکو، اهر، بستان، بناب، سراب، شبستر، میانه ملکان و... براساس نام و نو...
400,000 ریال

داروخانه های تهران مناطق بندی شده

دایرکتوری داروخانه های تهران دارای تعداد بیش از 200 مورد اطلاعاتی است که شامل مناطق 13 تا 17 تهران براساس نام داروخانه، آدرس و شماره تلفن میشود که بصورت اکسل...
1,100,000 ریال