اطلاعات مهندسین و نظام مهندسی

1-6 از 6
تخفیف 10 %

دایرکتوری کاردان های فنی ساختمان

دایرکتوری کاردان های فنی ساختمان دارای تعداد 2287 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر و شماره همراه و... می شود که به صورت اکسل آماده شده است.
2,700,000 ریال 3,000,000 ریال
تخفیف 10 %

لیست کارشناسان ساختمان

دایرکتوری لیست کارشناسان ساختمان دارای تعداد 157 مورد اطلاعاتی که اطلاعاتی شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه، آدرس سایت و... می شود که...
2,520,000 ریال 2,800,000 ریال
تخفیف 10 %

دایرکتوری نظام مهندسی به تفکیک استانی

دایرکتوری نظام مهندسی به تفکیک استانی دارای تعداد 43798 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره همراه، رشته تحصیلی و تفکیک استان ها و... می شود که...
28,800,000 ریال 32,000,000 ریال
تخفیف 10 %

دایرکتوری نظام مهندسی استان خراسان رضوی

دایرکتوری نظام مهندسی استان خراسان رضوی دارای تعداد 4635 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و رشته و... می شود که به ص...
6,750,000 ریال 7,500,000 ریال
تخفیف 10 %

دایرکتوری نظام مهندسی استان مرکزی

دایرکتوری نظام مهندسی استان مرکزیدارای تعداد 946 مورد اطلاعاتی که این فایل اطلاعاتی شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه، رشته وشهر محل س...
2,565,000 ریال 2,850,000 ریال