مشاغل صنعتی و تولیدی

1-24 از 120

بانک جامع شماره موبایل مشاغل صنعتی و تولیدی در4 بخش صنایع و بنگاههای اقتصادی صنعتی،شهرک های صنعتی،کشاورزی،دام،طیور،صنایع غذایی،فروشگاهی و توزیع فرآورده ها مرتب شده است.

شماره موبایل مشاغل صنعتی و تولیدی برای همکاری با تولید کنندگان بسیار مناسب است.فروشندگان محصولات کشاورزی،کشاورزان و باغداران،فروشندگان محصولات گوشتی و همه کسانی که به دنبال ارتباط با بخش صنعت و تولیدات هستند، میتوانند از این بانک استفاده کنند.

صنایع و بنگاههای اقتصادی صنعتی

این بخش با 55 فایل اکسل بیش از 178 هزار شماره موبایل دارد.

شهرک های صنعتی

در این بانک که با تفکیک 9 استان کشور مرتب شده است، بیش از 83 هزار شماره موبایل وجود دارد.

کشاورزی،دام و طیور

بانک شماره موبایل کشاورزی،دام و طیور در 15 فایل اکسل آماده شده است و بیش از 35 هزار شماره دارد.

صنایع غذایی،فروشگاهی و توزیع فرآورده ها

صنایع غذایی،فروشگاهی و توزیع فرآورده ها در 19 قسمت معرفی شده و بیش از 93 هزار شماره موبایل دارد.