مشاغل صنعتی و تولیدی

1-23 از 23

بانک جامع شماره موبایل مشاغل صنعتی و تولیدی در4 بخش صنایع و بنگاههای اقتصادی صنعتی،شهرک های صنعتی،کشاورزی،دام،طیور،صنایع غذایی،فروشگاهی و توزیع فرآورده ها مرتب شده است.

شماره موبایل مشاغل صنعتی و تولیدی برای همکاری با تولید کنندگان بسیار مناسب است.فروشندگان محصولات کشاورزی،کشاورزان و باغداران،فروشندگان محصولات گوشتی و همه کسانی که به دنبال ارتباط با بخش صنعت و تولیدات هستند، میتوانند از این بانک استفاده کنند.

صنایع و بنگاههای اقتصادی صنعتی

این بخش با 55 فایل اکسل بیش از 178 هزار شماره موبایل دارد.

شهرک های صنعتی

در این بانک که با تفکیک 9 استان کشور مرتب شده است، بیش از 83 هزار شماره موبایل وجود دارد.

کشاورزی،دام و طیور

بانک شماره موبایل کشاورزی،دام و طیور در 15 فایل اکسل آماده شده است و بیش از 35 هزار شماره دارد.

صنایع غذایی،فروشگاهی و توزیع فرآورده ها

صنایع غذایی،فروشگاهی و توزیع فرآورده ها در 19 قسمت معرفی شده و بیش از 93 هزار شماره موبایل دارد.

دایرکتوری نظام مهندسی کشاورزی

دایرکتوری نظام مهندسی کشاورزی دارای تعداد 125 مورد اطلاعاتی است که شامل نام شرکت، شماره تلفن، نام مدیرعامل، شماره نظام مهندسی، نوع شرکت، موضوع فعالیت شرکت، ش...
1,000,000 ریال

موادغذایی خراسان

دایرکتوری موادغذایی خراسان دارای تعداد 860 مورد اطلاعاتی است که شامل نام مدیر، شماره تلفن و فکس، آدرس، نوع فعالیت مانند نان خشک ماشینی، بسته بندي زعفران، ان...
1,000,000 ریال

دایرکتوری بازیافت ضایعات

دایرکتوری بازیافت ضایعات دارای تعداد 178 مورد اطلاعاتی که شامل نام شرکت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، فکس، شماره موبایل و... می شود که به صورت اکسل آماده شده...
900,000 ریال

دایرکتوری واحد های صنعتی خراسان

دایرکتوری واحد های صنعتی خراسان دارای تعداد 968 مورد اطلاعاتی است که شامل بیرجند، فردوس، سربیشه، نهبندان و... براساس نام واحد، شماره تلفن، آدرس، شماره مجوز،...
1,450,000 ریال

دفتر خدمات ارتباطی

دایرکتوری دفتر خدمات ارتباطی دارای تعداد 33 مورد اطلاعاتی که شامل نام، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و... می شود و به صورت اکسل آماده شده است.
300,000 ریال

وکلا 1

دایرکتوری وکلا دارای تعداد 553 مورد اطلاعاتی است که شامل شماره تلفن، آدرس، ایمیل، وبسایت و شماره موبایل میشود که بصورت اکسل آماده شده است.
600,000 ریال

وکلا 2

دایرکتوری وکلا دارای تعداد 6517 مورد اطلاعاتی است که شامل شماره تلفن و نام میشود که بصورت اکسل آماده شده است.
1,450,000 ریال

بنیاد مسکن

دایرکتوری بنیاد مسکن دارای تعداد 5 صفحه مورد اطلاعاتی است که شامل شماره تلفن، نام، استان، وبسایت، ایمیل و ... میشود که بصورت ورد آماده شده است.
250,000 ریال

ابزار و یراق آلات

دایرکتوری ساخت ابزار آلات و یراق دارای تعداد 7007 مورد اطلاعاتی است. شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و تفکیک استان ها و... می شود و...
1,900,000 ریال