مشاغل ساختمان

1-24 از 94

شرکت ماهان گستر طاها با 10سال سابقه فعالیت واعتقاد به اینکه «تبلیغات هزینه نیست،بلکه سرمایه گذاریست»،توانسته گام موثری در زمینه تبلیغات هدفمند بردارد.داشتن کاربران زیادی از پزشکان،مدیران،صنعتگران و...با چندین سال همکاری موثر و سود بخش نشان دهنده موفقیت ماست.

بانک شماره موبایل مشاغل ساختمانی در بردارنده گروه های انبوه سازان،پیمانکاران ساختمانی،خدمات ساختمانی،مصالح ساختمانی،شرکت های ساختمانی و نظام مهندسی میباشد.

ساختمان سازان،مهندسان ساختمان،شرکت های ساختمانی و همه افرادی که به دنبال اطلاعات مفیدی در رابطه با مشاغل ساختمانی هستند، میتوانند از این دیتا استفاده کنند.

بانک جامع انبوه سازان،پیمانکاران،خدمات،مصالح وشرکت های ساختمانی

و نظام مهندسین کشور

بانک شماره موبایل شرکت های انبوه ساز،مجتمع ها و مسکن مهر با تفکیک 34 استان وشهر مشخص شده است و بیش از 39 هزار شماره دارد.

بانک شماره موبایل پیمانکاران ساختمانی با تفکیک 29 استان کشور میباشد و بیش از 23 هزار شماره دارد.

بانک شماره موبایل خدمات ساختمانی شامل 41 فایل از انواع خدمات مرتبط با ساختمان است و بیش از 89 هزار شماره دارد.

بانک شماره موبایل فروش مصالح و مواد اولیه ساخت وساز در 15 فایل مرتب شده و بیش از 25 هزار شماره دارد.

بانک شماره موبایل شرکت های ساختمانی به تفکیک 29 استان کشور مشخص شده است. همچنین فایلی با عنوان کل انجمن شرکت های ساختمانی با بیش از 31 هزار شماره موبایل فراهم آمده است.

بانک شماره موبایل نظام مهندسی به تفکیک شاخه ها وگروه های آن در 42 استان و شهر جمع آوری شده است. همچنین بانک جامع نظام مهندسین کشور با بیش از 162 هزار شماره موبایل در اختیار شما قرار داده شده است.