بانک اطلاعاتی کارخانجات به تفکیک نوع محصول

1-24 از 29

استخراج ذغال سنگ و زغال سنگ نارس-استخراج کانسارهای فلزی-استخراج سایر معادن طبقه بندی نشده-ساخت محصولات غذایی و نوشیدنی-ساخت محصولاتاز توتون و تنباکو-ساخت منسوجات-ساخت پوشاک عمل آوردن پوست-دباغی و پرداخت چرم، ساخت چمدان-ساخت چوب و محصولات چوب و چوب پنبه-ساخت کاغذ و محصولات کاغذی-انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده-ساخت کک و فرآورده های حاصل از تصفیه نفت-ساخت مواد و محصولات شیمیایی-ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک-ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی-ساخت فلزات اساسی-ساخت محصولات فلزی فابریکی-ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی-ساخت ماشین آلات دفتری_حسابداری و محاسباتی-ساخت ماشین آلات و دستگاه های برقی-ساخت رادیو و تلویزیون و وسایل ارتباطی-ساخت ابزار پزشکی-ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر-ساخت سایر تجهیزات جابه جایی طبقات-ساخت مبلمان-بازیافت-تامین برق و گاز و بخار و آب گرم-فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانس های مسافرتی-سایر فعالیت های کسب و کار-کشاورزی و شکار

کارخانجات استخراج کانسارهای فلزی

دایرکتوری کارخانجات استخراج کانسارهای فلزی دارای تعداد 73 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های زنجان، کرمان، فارس، آذربایجان شرقی و... براساس نام واحد، آدرس...
850,000 ریال

کارخانجات ساخت منسوجات

دایرکتوری کارخانجات ساخت منسوجات دارای تعداد 8295 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های مراغه، تبریز، بناب، شبستر و... براساس نام واحد، آدرس کارگاه، آدرس دفت...
2,500,000 ریال

کارخانجات ساخت پوشاک عمل آوردن پوست

دایرکتوری کارخانجات ساخت پوشاک عمل آوردن پوست دارای تعداد 3163 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های میانه، تبریز، مراغه، شبستر و... براساس نام واحد، آدرس کا...
1,800,000 ریال

کارخانجات ساخت کاغذ و محصولات کاغذی

دایرکتوری کارخانجات ساخت کاغذ و محصولات کاغذی دارای تعداد 3388 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های مراغه، تبریز، آذرشهر، مرند و... براساس نام واحد، آدرس کا...
2,000,000 ریال

انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده

دایرکتوری انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده دارای تعداد 614 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های مراغه، تبریز، خوی، ارومیه و... براساس نام واحد، آدرس کا...
900,000 ریال

کارخانجات ساخت محصولات فلزی فابریکی

دایرکتوری کارخانجات ساخت محصولات فلزی فابریکی دارای تعداد 13117 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های ملکان، تبریز، مراغه، آذرشهر و... براساس نام واحد، آدرس...
3,200,000 ریال

کارخانجات ساخت فلزات اساسی

دایرکتوری کارخانجات ساخت فلزات اساسی دارای تعداد 4883 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های مراغه، تبریز، میانه، مرند و... براساس نام واحد، آدرس کارگاه، آدرس...
1,900,000 ریال

کارخانجات ساخت ابزار پزشکی

دایرکتوری کارخانجات ساخت ابزار پزشکی دارای تعداد 1591 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های اهر، تبریز، شبستر، ارومیه و... براساس نام واحد، آدرس کارگاه، آدرس...
1,700,000 ریال

کارخانجات ساخت مبلمان

دایرکتوری کارخانجات ساخت مبلمان دارای تعداد 3231 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های ملکان، تبریز، آذرشهر، میانه و... براساس نام واحد، آدرس کارگاه، آدرس دف...
1,500,000 ریال

کارخانجات بازیافت

دایرکتوری کارخانجات بازیافت دارای تعداد 577 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های میانه، آذرشهر، تبریز، مراغه و... براساس نام واحد، آدرس کارگاه، آدرس دفتر مر...
1,800,000 ریال