دوشنبه, ۲۶ آبان,۱۳۹۹

تاثیر کرونا بر مشاغل کشور

کرونا چه بر سر کسب‌وکارها آورد؟

شیوع کرونا تحول عظیمی در جهان ما و سبک زندگی تمامی افراد به وجود آورد، کسب‌وکارها نیز از این تحولات مصون نماندند و بسیاری از آن‌ها تحت تأثیر شرایط ویژه‌ای که این ویروس به وجود آورد قرار گرفتند.

-  ۵۰.۷ درصد مردم کاهش درآمد داشتند

-  ۴۱.۷ کسب‌وکارها تعطیل‌شده‌اند

-  ۱۳.۵ درصد از مردم شغل خود را ازدست‌داده‌اند


                               


50 شغل آسیب دیده بر اثر کرونایک بیکاری جهانی در پیش است

به گفته اکونومسیک تایمز، سازمان بین‌المللی کار در گزارش ارزیابی اولیه خود با عنوان «کووید ۱۹ و دنیای کارخواستار اقدامات فوری از سوی دولت‌ها در مقیاس وسیع جهانی در سه بخش حمایت از کارگران در محیط کار، تحریک اقتصاد و اشتغال و حمایت از مشاغل و درآمدها شد. پیش‌بینی‌ها حاکی از گسترش بیکاری در مقیاس وسیع جهانی است. براساس سناریوهای مختلف در خصوص تأثیر کووید ۱۹ بر رشد تولید ناخالص داخلی، برآوردهای سازمان بین المللی کار از افزایش بیکاری جهانی بین ۵.۳ میلیون (سناریوی "کم") و ۲۴.۷ میلیون (سناریوی "بالا") است.


ثبت نظر