مدیران شرکت ها و کارخانجات

1-24 از 96

  اطلاعات شرکت های بازرسی، تمامی مدیران کل کشور، مدیران اتحادیه ها، مدیران استان مشهد، مدیران استان کرمانشاه، مدیران بانک ها،   مدیران پروژه های آبی، مدیران تراکتورسازان، مدیران تعاونی لوله پلیمری، مدیران تولیدی، مدیران ساتکاب، مدیران شرکت های کل کشور،   مدیران شرکت مهندسی کشاورزی، مدیران شرکت ها خصوصی، مدیران شرکت های برق و توزیع برق، مدیران شرکت های دانش بنیان،   مدیران شرکت های ساخت ظروف پلاستیکی، مدیران شرکت های مدنی، مدیران غذایی، مدیران فنی و مهندسی، مدیران گروه های زائرین ایرانی، مدیران مشاغل صنعتی، مدیران معدن، مدیران مهدکودک استان اصفهان، مدیران کارخانجات،
 مدیران کارخانه استان های خوزستان، مدیران کارخانه استان های فارس، مدیران بوشهر، مدیران کارخانه های استان اصفهان، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، مدیران کارخانه های تهران، مدیران کشتارگاه های طیور 

کارخانجات استان آذربایجان شرقی

دایرکتوری کارخانجات استان آذربایجان شرقی دارای تعداد 13211مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های تبریز، مراغه، مرند، بستان اباد و... براساس نام واحد، آدرس کار...
11,000,000 ریال
تخفیف 24 %

کارخانجات استان اصفهان

دایرکتوری کارخانجات استان اصفهان دارای تعداد 13517 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های شاهین شهرومیمه، اصفهان، نجف آباد، برخوار و... براساس نام واحد، آدرس...
4,800,000 ریال 6,300,000 ریال

کارخانجات استان کردستان

دایرکتوری کارخانجات استان کردستان دارای تعداد 1723 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های سنندج، سقز، بانه، مریوان و... براساس نام واحد، آدرس کارگاه، آدرس دف...
1,750,000 ریال

کارخانجات منطقه ارس

دایرکتوری کارخانجات منطقه ارس دارای تعداد 21 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های جلفا و محدوده یک براساس نام واحد، آدرس کارگاه، آدرس دفتر مرکزی، نوع مجوز،...
500,000 ریال

کارخانجات منطقه آزاد قشم

دایرکتوری کارخانجات منطقه آزاد قشم دارای تعداد 21 مورد اطلاعاتی است که شامل نام واحد، آدرس کارگاه، آدرس دفتر مرکزی، نوع مجوز، شماره مجوز، گروه فعالیت 4 رقمی...
500,000 ریال

کارخانجات استان انزلی

دایرکتوری کارخانجات استان انزلی دارای تعداد 171 مورد اطلاعاتی است که شامل نام واحد، آدرس کارگاه، آدرس دفتر مرکزی، نوع مجوز، شماره مجوز، گروه فعالیت 4 رقمی و...
1,100,000 ریال

کارخانجات منطقه ماکو

دایرکتوری کارخانجات منطقه ماکو دارای تعداد 13مورد اطلاعاتی است که شامل نام واحد، آدرس کارگاه، آدرس دفتر مرکزی، نوع مجوز، شماره مجوز، گروه فعالیت 4 رقمی و 2 ر...
400,000 ریال

کارخانجات استخراج کانسارهای فلزی

دایرکتوری کارخانجات استخراج کانسارهای فلزی دارای تعداد 73 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های زنجان، کرمان، فارس، آذربایجان شرقی و... براساس نام واحد، آدرس...
850,000 ریال

کارخانجات ساخت منسوجات

دایرکتوری کارخانجات ساخت منسوجات دارای تعداد 8295 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های مراغه، تبریز، بناب، شبستر و... براساس نام واحد، آدرس کارگاه، آدرس دفت...
2,500,000 ریال

کارخانجات ساخت پوشاک عمل آوردن پوست

دایرکتوری کارخانجات ساخت پوشاک عمل آوردن پوست دارای تعداد 3163 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های میانه، تبریز، مراغه، شبستر و... براساس نام واحد، آدرس کا...
1,800,000 ریال

کارخانجات ساخت کاغذ و محصولات کاغذی

دایرکتوری کارخانجات ساخت کاغذ و محصولات کاغذی دارای تعداد 3388 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های مراغه، تبریز، آذرشهر، مرند و... براساس نام واحد، آدرس کا...
2,000,000 ریال

انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده

دایرکتوری انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده دارای تعداد 614 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های مراغه، تبریز، خوی، ارومیه و... براساس نام واحد، آدرس کا...
900,000 ریال

کارخانجات ساخت محصولات فلزی فابریکی

دایرکتوری کارخانجات ساخت محصولات فلزی فابریکی دارای تعداد 13117 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های ملکان، تبریز، مراغه، آذرشهر و... براساس نام واحد، آدرس...
3,200,000 ریال

کارخانجات ساخت فلزات اساسی

دایرکتوری کارخانجات ساخت فلزات اساسی دارای تعداد 4883 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های مراغه، تبریز، میانه، مرند و... براساس نام واحد، آدرس کارگاه، آدرس...
1,900,000 ریال