مدیران شرکت ها و کارخانجات

1-24 از 96

  اطلاعات شرکت های بازرسی، تمامی مدیران کل کشور، مدیران اتحادیه ها، مدیران استان مشهد، مدیران استان کرمانشاه، مدیران بانک ها،   مدیران پروژه های آبی، مدیران تراکتورسازان، مدیران تعاونی لوله پلیمری، مدیران تولیدی، مدیران ساتکاب، مدیران شرکت های کل کشور،   مدیران شرکت مهندسی کشاورزی، مدیران شرکت ها خصوصی، مدیران شرکت های برق و توزیع برق، مدیران شرکت های دانش بنیان،   مدیران شرکت های ساخت ظروف پلاستیکی، مدیران شرکت های مدنی، مدیران غذایی، مدیران فنی و مهندسی، مدیران گروه های زائرین ایرانی، مدیران مشاغل صنعتی، مدیران معدن، مدیران مهدکودک استان اصفهان، مدیران کارخانجات،
 مدیران کارخانه استان های خوزستان، مدیران کارخانه استان های فارس، مدیران بوشهر، مدیران کارخانه های استان اصفهان، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، مدیران کارخانه های تهران، مدیران کشتارگاه های طیور 

کارخانجات استان ایلام

دایرکتوری کارخانجات استان ایلام دارای تعداد 1072 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های مهران، دره شهر، ایوان، دهلران و... براساس نام واحد، آدرس کارگاه، آدرس...
940,000 ریال

کارخانجات استان چهارمحال و بختیاری

دایرکتوری کارخانجات استان چهارمحال و بختیاری دارای تعداد 2047 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های شهرکرد، بروجن، فارسان، لردگانو... براساس نام واحد، آدرس ک...
1,050,000 ریال

کارخانجات استان خراسان جنوبی

دایرکتوری کارخانجات استان خراسان جنوبی دارای تعداد 892 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های طبس، بیرجند، نهبندان، سربیشه و... براساس نام واحد، آدرس کارگاه،...
1,100,000 ریال

کارخانجات استان زنجان

دایرکتوری کارخانجات استان زنجان دارای تعداد 2016 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های زنجان، ایجرود، ابهر، خرمدره و... براساس نام واحد، آدرس کارگاه، آدرس دف...
1,130,000 ریال

کارخانجات منطقه ارس

دایرکتوری کارخانجات منطقه ارس دارای تعداد 21 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های جلفا و محدوده یک براساس نام واحد، آدرس کارگاه، آدرس دفتر مرکزی، نوع مجوز،...
380,000 ریال

کارخانجات منطقه آزاد قشم

دایرکتوری کارخانجات منطقه آزاد قشم دارای تعداد 21 مورد اطلاعاتی است که شامل نام واحد، آدرس کارگاه، آدرس دفتر مرکزی، نوع مجوز، شماره مجوز، گروه فعالیت 4 رقمی...
380,000 ریال

کارخانجات استان انزلی

دایرکتوری کارخانجات استان انزلی دارای تعداد 171 مورد اطلاعاتی است که شامل نام واحد، آدرس کارگاه، آدرس دفتر مرکزی، نوع مجوز، شماره مجوز، گروه فعالیت 4 رقمی و...
760,000 ریال

کارخانجات منطقه ماکو

دایرکتوری کارخانجات منطقه ماکو دارای تعداد 13مورد اطلاعاتی است که شامل نام واحد، آدرس کارگاه، آدرس دفتر مرکزی، نوع مجوز، شماره مجوز، گروه فعالیت 4 رقمی و 2 ر...
300,000 ریال

کارخانجات استان همدان

دایرکتوری کارخانجات استان همدان دارای تعداد 2609 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های همدان، ملایر، نهاوند، رزن و... براساس نام واحد، آدرس کارگاه، آدرس دفتر...
1,390,000 ریال

کارخانجات ساخت کاغذ و محصولات کاغذی

دایرکتوری کارخانجات ساخت کاغذ و محصولات کاغذی دارای تعداد 3388 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های مراغه، تبریز، آذرشهر، مرند و... براساس نام واحد، آدرس کا...
1,450,000 ریال

انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده

دایرکتوری انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده دارای تعداد 614 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های مراغه، تبریز، خوی، ارومیه و... براساس نام واحد، آدرس کا...
600,000 ریال

کارخانجات ساخت فلزات اساسی

دایرکتوری کارخانجات ساخت فلزات اساسی دارای تعداد 4883 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های مراغه، تبریز، میانه، مرند و... براساس نام واحد، آدرس کارگاه، آدرس...
1,650,000 ریال

رایانه و فعالیت های مربوط به آن

دایرکتوری رایانه و فعالیت های مربوط به آن دارای تعداد 129 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های اصفهان، تبریز، شیراز، تهران و... براساس نام واحد، آدرس کارگاه...
400,000 ریال

مدیران کارخانجات

دایرکتوری مدیران کارخانجات دارای تعداد 65198مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و تفکیک استان ها و... می شود و به صورت...
23,000,000 ریال

مدیران مشاغل صنعتی

دایرکتوری مدیران مشاغل صنعتی دارای تعداد 25437 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و سایت و... می شود و به صورت اکسل آم...
15,000,000 ریال

مدیران پروژه های آبی

دایرکتوری مدیران پروژه های آبی دارای تعداد 84 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و سایت و... می شود و به صورت اکسل آما...
370,000 ریال

اطلاعات شرکت های بازرسی

دایرکتوری اطلاعات شرکت های بازرسی دارای تعداد 35 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و آدرس سایت و... می شود و به صورت...
350,000 ریال

مدیران کشور

دایرکتوری مدیران کشوردارای تعداد 88045 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس و شماره همراه و... می شود و به صورت اکسل آماده شده است.
29,000,000 ریال

مدیران استان کرمانشاه

دایرکتوری مدیران استان کرمانشاه دارای تعداد 112 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره همراه و تفکیک شهر و... می شود و به صورت اکسل آماده شده است.
1,200,000 ریال

مدیران شرکت های ساخت ظروف پلاستیکی

دایرکتوری مدیران شرکت های ساخت ظروف پلاستیکی دارای تعداد 34 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و... می شود و به صورت ا...
350,000 ریال

مدیران تعاونی لوله پلیمری

دایرکتوری مدیران تعاونی لوله پلیمری دارای تعداد 29 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه تفیک استانی و... می شود و به صور...
200,000 ریال