دایرکتوری مشاغل

1-24 از 640

مراکز درمانی متقاضی کار

دایرکتوری مراکز درمانی متقاضی کار دارای تعداد بیش از 2000 مورد اطلاعاتی است که شامل مؤسسه ارائه خدمات پزشکی و پرستاری استان ها، مؤسسه کاریابی 1389، اطلاعات م...
900,000 ریال

مراکز درمانی استان مشهد

دایرکتوری مراکز درمانی استان مشهد دارای تعداد 2755 مورد اطلاعاتی است که شامل واحد های فعال mmt، مرکز ترک اعتیاد، برنامه سالانه شورا_مخدر، آدرس مراکز ترک اعتی...
700,000 ریال

مراکز درمانی استان قزوین

دایرکتوری مراکز درمانی استان قزوین دارای تعداد 1143 مورد اطلاعاتی است که شامل مراجع درمانی کل، پزشکان عمومی، متخصصین، درمانگاه، اپتومتریست، فوق تخصص، کلینیک،...
850,000 ریال

مراکز درمانی استان گیلان

دایرکتوری مراکز درمانی استان گیلان دارای تعداد 738 مورد اطلاعاتی است که شامل استان، شهر، نام، آدرس و شماره تلفن میشود که بصورت اکسل آماده شده است.
500,000 ریال

مراکز درمانی استان همدان

دایرکتوری مراکز درمانی استان همدان دارای بیش از 2000 مورد اطلاعاتی است که شامل مراکز درمانی همدان، فهرست اعضای سازمان نظام پزشکی و اسامی نواقص تابلو و سرنسخه...
450,000 ریال

دایرکتوری انجمن علوم آزمایشگاهی

دایرکتوری انجمن علوم آزمایشگاهی دارای تعداد 1014 مورد اطلاعاتی است که شامل آزمایشگاه به ترتیب حروف الفبا و آزمایشگاه به ترتیب مناطق شهر براساس نام طرف قراردا...
300,000 ریال

آسیب شناسی و پاتالوژیست

دایرکتوری آسیب شناسی و پاتالوژیست دارای تعداد 123 مورد اطلاعاتی است که شامل متخصص آسیب شناسی پاتالوژیست و متخصص آسیب شناسی بالینی بر اساس نام و نام خانوادگی،...
300,000 ریال

آزمایشگاه های کل کشور به تفکیک استان

دایرکتوری ازمایشگاه های کل کشور به تفکیک استان دارای تعداد 3453 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام آزمایشگاه، شماره تلفن، آدرس و تفکیک برخی استان ها و......
1,000,000 ریال

آزمایشگاه های کل کشور

دایرکتوری آزمایشگاه های کل کشور دارای تعداد 5578 مورد اطلاعاتی است که شامل عنوان، شهر، شهرستان، نام دانشگاه، نام مسئول فنی، آدرس و شماره تلفن میشود و بصورت ا...
4,800,000 ریال

شناسنامه آزمایشگاه های تشخیص طبی

دایرکتوری شناسنامه آزمایشگاه های تشخیص طبی دارای تعداد 152 مورد اطلاعاتی است که شامل نام و نوع مرکز،شهرستان، آدرس و شماره تلفن میشود و بصورت اکسل آماده شده است.
150,000 ریال

چشم پزشکان

دایرکتوری چشم پزشکان دارای تعداد 478 مورد اطلاعاتی است که شامل فوق تخصص چشم، فوق تخصص قرنیه، فوق تخصص شبکیه، چشم پزشکی بر اساس نام، تخصص آدرس و شماره تلفن می...
4,000,000 ریال

مراکز درمانی استان کرمانشاه

دایرکتوری مراکز درمانی استان کرمانشاه دارای تعداد 1320 مورد اطلاعاتی است که شامل مراکز درمانی، اسامی پزشکان و مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه طلایی بر اساس نا...
700,000 ریال

عینک سازان و فروشگاه عینک

دایرکتوری عینک سازان و فروشگاه عینک دارای تعداد 266 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه، نام فروشگاه و تفکیک برخی از...
350,000 ریال

مرکز مایه کوبی دام و طیور

دایرکتوری مرکز مایه کوبی دام و طیور دارای تعداد 160 مورد اطلاعاتی است که شامل آزمایشگاه دام، مراکز مایه کوبی دام، مراکز مایه کوبی طیور براساس شهر، نام، آدرس،...
150,000 ریال

مراکز درمانی مرکزی

دایرکتوری مراکز درمانی مرکزی دارای تعداد 640 مورد اطلاعاتی است که شامل مراجع درمانی استان مرکزی، قرارداد درمانی آموزش وپرورش براساس نام، کد ملی، نظام پزشکی،...
600,000 ریال

مراکز بیمه تکمیلی معلم

این فایل اطلاعاتی شامل نوع فعالیت، نام مرکز درمانی، نوع مرکز، شماره تلفن، استان، شهر، آدرس، نام مدیر می شود و به صورت اکسل آماده شده است.
600,000 ریال

لیست اسامی درمانگاه دام و طیور

دایرکتوری لیست اسامی درمانگاه دام و طیور دارای تعداد 985 مورد اطلاعاتی است که شامل شهر، شماره پرونده، نام مرکز، آدرس کلینیک،شماره تلفن و شماره موبایل میشود ک...
400,000 ریال

دامپزشکان

دایرکتوری دامپزشکان دارای تعداد 9888 مورد اطلاعاتی است که فقط شامل شماره موبایل و تلفن میشود.
18,500,000 ریال

مراکز درمانی استان شیراز

دایرکتوری مراکز درمانی استان شیراز دارای تعداد بیش از 1000 مورد اطلاعاتی است که شامل داروخانه ها، اماکن، درمانگاه های غیربیمارستانی، آزمایشگاه ها، مراکز تصوی...
500,000 ریال

شرکت های فعال واردات دارو

دایرکتوری شرکت های فعال واردات دارو دارای تعداد بیش از 2000 مورد اطلاعاتی است که شامل شرکت های فعال واردات دارو، بازرگانی پزشکی و شرکت ها براساس ایمیل، فکس،...
1,250,000 ریال

شرکت های فعال توزیع دارو

دایرکتوری شرکت های فعال توزیع دارو دارای تعداد 71 مورد اطلاعاتی است که شامل شرکت های فعال توزیع دارو براساس مدیرعامل، مسول فنی، آدرس، شهر و شماره تلفن میشود...
300,000 ریال

دایرکتوری مراکز درمانی استان تهران

دایرکتوری مراکز درمانی استان تهران دارای تعداد بیش از 10000 مورد اطلاعاتی است که شامل مراکز ترک اعتیاد، سونوگرافی به ترتیب منطقه، مرکز بهداشتی درمانی، خانه ب...
3,000,000 ریال

داروخانه ها

دایرکتوری داروخانه ها دارای تعداد 5267 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و تفکیک برخی از شهرها و... می شود و به صورت...
1,300,000 ریال