دایرکتوری مشاغل

1-24 از 639

مراکز درمانی متقاضی کار

دایرکتوری مراکز درمانی متقاضی کار دارای تعداد بیش از 2000 مورد اطلاعاتی است که شامل مؤسسه ارائه خدمات پزشکی و پرستاری استان ها، مؤسسه کاریابی 1389، اطلاعات م...
900,000 ریال

مراکز درمانی استان مشهد

دایرکتوری مراکز درمانی استان مشهد دارای تعداد 2755 مورد اطلاعاتی است که شامل واحد های فعال mmt، مرکز ترک اعتیاد، برنامه سالانه شورا_مخدر، آدرس مراکز ترک اعتی...
700,000 ریال

مراکز درمانی استان قزوین

دایرکتوری مراکز درمانی استان قزوین دارای تعداد 1143 مورد اطلاعاتی است که شامل مراجع درمانی کل، پزشکان عمومی، متخصصین، درمانگاه، اپتومتریست، فوق تخصص، کلینیک،...
850,000 ریال

مراکز درمانی استان گیلان

دایرکتوری مراکز درمانی استان گیلان دارای تعداد 738 مورد اطلاعاتی است که شامل استان، شهر، نام، آدرس و شماره تلفن میشود که بصورت اکسل آماده شده است.
500,000 ریال

مراکز درمانی استان همدان

دایرکتوری مراکز درمانی استان همدان دارای بیش از 2000 مورد اطلاعاتی است که شامل مراکز درمانی همدان، فهرست اعضای سازمان نظام پزشکی و اسامی نواقص تابلو و سرنسخه...
900,000 ریال

دایرکتوری انجمن علوم آزمایشگاهی

دایرکتوری انجمن علوم آزمایشگاهی دارای تعداد 1014 مورد اطلاعاتی است که شامل آزمایشگاه به ترتیب حروف الفبا و آزمایشگاه به ترتیب مناطق شهر براساس نام طرف قراردا...
750,000 ریال

آسیب شناسی و پاتالوژیست

دایرکتوری آسیب شناسی و پاتالوژیست دارای تعداد 123 مورد اطلاعاتی است که شامل متخصص آسیب شناسی پاتالوژیست و متخصص آسیب شناسی بالینی بر اساس نام و نام خانوادگی،...
650,000 ریال

آزمایشگاه های کل کشور به تفکیک استان

دایرکتوری ازمایشگاه های کل کشور به تفکیک استان دارای تعداد 3453 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام آزمایشگاه، شماره تلفن، آدرس و تفکیک برخی استان ها و......
1,000,000 ریال

آزمایشگاه های کل کشور

دایرکتوری آزمایشگاه های کل کشور دارای تعداد 5578 مورد اطلاعاتی است که شامل عنوان، شهر، شهرستان، نام دانشگاه، نام مسئول فنی، آدرس و شماره تلفن میشود و بصورت ا...
4,800,000 ریال

شناسنامه آزمایشگاه های تشخیص طبی

دایرکتوری شناسنامه آزمایشگاه های تشخیص طبی دارای تعداد 152 مورد اطلاعاتی است که شامل نام و نوع مرکز،شهرستان، آدرس و شماره تلفن میشود و بصورت اکسل آماده شده است.
400,000 ریال

مراکز درمانی استان کرمانشاه

دایرکتوری مراکز درمانی استان کرمانشاه دارای تعداد 1320 مورد اطلاعاتی است که شامل مراکز درمانی، اسامی پزشکان و مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه طلایی بر اساس نا...
700,000 ریال

مراکز درمانی مرکزی

دایرکتوری مراکز درمانی مرکزی دارای تعداد 640 مورد اطلاعاتی است که شامل مراجع درمانی استان مرکزی، قرارداد درمانی آموزش وپرورش براساس نام، کد ملی، نظام پزشکی،...
600,000 ریال

مراکز بیمه تکمیلی معلم

این فایل اطلاعاتی شامل نوع فعالیت، نام مرکز درمانی، نوع مرکز، شماره تلفن، استان، شهر، آدرس، نام مدیر می شود و به صورت اکسل آماده شده است.
600,000 ریال

مراکز درمانی استان شیراز

دایرکتوری مراکز درمانی استان شیراز دارای تعداد بیش از 1000 مورد اطلاعاتی است که شامل داروخانه ها، اماکن، درمانگاه های غیربیمارستانی، آزمایشگاه ها، مراکز تصوی...
500,000 ریال

شرکت های فعال واردات دارو

دایرکتوری شرکت های فعال واردات دارو دارای تعداد بیش از 2000 مورد اطلاعاتی است که شامل شرکت های فعال واردات دارو، بازرگانی پزشکی و شرکت ها براساس ایمیل، فکس،...
1,250,000 ریال

دایرکتوری مراکز درمانی استان تهران

دایرکتوری مراکز درمانی استان تهران دارای تعداد بیش از 10000 مورد اطلاعاتی است که شامل مراکز ترک اعتیاد، سونوگرافی به ترتیب منطقه، مرکز بهداشتی درمانی، خانه ب...
3,000,000 ریال

مراکز درمانی استان زنجان

دایرکتوری مراکز درمانی استان زنجان دارای تعداد 800 مورد اطلاعاتی است که شامل فیزیوتراپیها، کلینیک ها، رادیولوژی ها، آزمایشگاه ها، بیمارستان ها، دندان پزشکان،...
900,000 ریال

داروساز و شرکت داروسازی

دایرکتوری داروساز و شرکت داروسازی دارای تعداد 1170 مورد اطلاعاتی است که شامل شرکت های داروسازی تولید کننده و داروسازها براساس آدرس، فکس، شماره تلفن و شماره م...
800,000 ریال

مراکز درمانی شمال کشور

دایرکتوری مراکز درمانی شمال کشور دارای تعداد 1375 مورد اطلاعاتی است که شامل پزشکان عمومی، متخصص، داروخانه، پاراکلینیک، فیزیوتراپی و مراکز معین بر اساس نوع تخ...
450,000 ریال

مراکز درمانی استان اصفهان

دایرکتوری مراکز درمانی استان اصفهان دارای تعداد بیش از 4000 مورد اطلاعاتی است که شامل مراکز درمانی، درمانی پزشکی، مراکز درمانی اصفهان و حومه، مراکز درمانی به...
960,000 ریال

مراکز درمانی استان ایلام

دایرکتوری مراکز درمانی استان ایلام دارای تعداد 180 مورد اطلاعاتی است که شامل لیست پزشکان متخصص، پزشکان عمومی، پاراکلینیک و بیمارستان بر اساس نام پزشک، تخصص،...
400,000 ریال

تجهیزات پزشکی_آزمایشگاهی

دایرکتوری تجهیزات پزشکی_آزمایشگاهی دارای تعداد 1674 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و تفکیک برخی از استان ها و... م...
2,900,000 ریال

بیمارستان های کل کشور

دایرکتوری بیمارستان های کل کشور دارای تعداد بیش از 500 مورد اطلاعاتی است که شامل بیمارستان های اصفهان، آدرس بیمارستان های تهران، مراکز جراحی محدود، مراکز راد...
920,000 ریال