دایرکتوری مشاغل

1-24 از 225

مراکز درمانی استان اهواز

دایرکتوری مراکز درمانی استان اهواز دارای تعداد 765 مورد اطلاعاتی است که شامل بیمارستان های اهواز، اطلاعات دندان پزشکی بیمارستان ها براساس شهر، جمعیت، آدرس، ن...
1,700,000 ریال
تخفیف 25 %

فهرست تحقیقات پزشکی

دایرکتوری فهرست تحقیقات پزشکی دارای تعداد 321 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، نام دانشگاه و تفکیک برخی از شهرستان ها و... می ش...
712,500 ریال 950,000 ریال

معاونین و مدیران بیمارستان ها

دایرکتوری معاونین و مدیران بیمارستان ها دارای تعداد 900 مورد اطلاعاتی است که شامل رییس و معاونین و بیمارستان ها، سایت بیمارستان ها و علوم پزشکی بر اساس نمابر...
2,500,000 ریال
تخفیف 25 %

دندانپزشکان استان اصفهان

بانک اطلاعات دندانپزشکان استان اصفهان دارای تعداد 2803 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شاهین شهر، خم...
15,750,000 ریال 21,000,000 ریال
تخفیف 25 %

پزشکان تهران و شهرستانها

دایرکتوری پزشکان تهران و شهرستانها دارای تعداد 17649 مورد که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و تفکیک برخی از شهرستان ها و... می شود...
7,725,000 ریال 10,300,000 ریال
تخفیف 25 %

دندانپزشکان استان آذربایجان شرقی

بانک اطلاعات دندانپزشکان استان آذربایجان شرقی دارای تعداد 954 مورد اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستا...
6,750,000 ریال 9,000,000 ریال
تخفیف 25 %

متخصصان و پزشک تلاشگران

دایرکتوری متخصصان دارای تعداد 1730 مورد اطلاعاتی است که شامل نام، تخصص، نظام پزشکی، آدرس، شماره تلفن و شماره موبایل پزشک و متخصص میشود که بصورت اکسل آماده شد...
3,375,000 ریال 4,500,000 ریال
تخفیف 25 %

دندانپزشکان استان خوزستان

بانک اطلاعات دندانپزشکان استان خوزستان دارای تعداد 1029 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای د...
6,750,000 ریال 9,000,000 ریال
تخفیف 25 %

متخصص و فوق تخصص

دایرکتوری متخصص و فوق تخصص دارای 4606 مورد اطلاعاتی است که شامل دکتران فوق تخصص خون و انکولوژی، پزشک عمومی، فوق تخصص استرابیسم و اکولوپلاستی، فوق تخصص اینترو...
16,500,000 ریال 22,000,000 ریال
تخفیف 25 %

دندانپزشکان استان یزد

بانک اطلاعات دندانپزشکان استان یزد دارای تعداد 346 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی، تلفن و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای...
2,850,000 ریال 3,800,000 ریال
تخفیف 25 %

دایرکتوری پزشکی استان فارس

دایرکتوری پزشکی استان فارس دارای تعداد 2523 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، شهر، استان و شماره همراه و... می شود و به صورت اکسل آماد...
9,022,500 ریال 12,030,000 ریال
تخفیف 25 %

دندانپزشکان استان ایلام

بانک اطلاعات دندانپزشکان استان ایلام دارای تعداد 134 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای ايوا...
2,100,000 ریال 2,800,000 ریال
تخفیف 25 %

متخصصین دندانپزشک

دایرکتوری متخصصین دندانپزشک دارای تعداد 2119 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام پزشک، شماره تلفن، آدرس و... می شود و به صورت اکسل آماده شده است.
6,750,000 ریال 9,000,000 ریال
تخفیف 25 %

دایرکتوری پزشکان استان آذربایجان شرقی

دایرکتوری پزشکان استان آذربایجان شرقی دارای تعداد 7615 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، شهر، استان، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستان...
30,750,000 ریال 41,000,000 ریال
تخفیف 25 %

دایرکتوری پزشکان استان آذربایجان غربی

دایرکتوری پزشکان استان آذربایجان غربی دارای تعداد 3663 ردیف اطلاعاتی است و به تفکیک شهرستانهای ارومیه، مهاباد، میاندوآب، سلماس، خوی، نقده و... بر اساس تخصص،...
13,125,000 ریال 17,500,000 ریال
تخفیف 25 %

دایرکتوری پزشکان استان اردبیل

دایرکتوری پزشکان استان اردبیل دارای تعداد 1587 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، شهر، استان، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستان های ارد...
10,350,000 ریال 13,800,000 ریال
تخفیف 25 %

دایرکتوری پزشکان استان اصفهان

دایرکتوری پزشکان استان اصفهان دارای تعداد 9246 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، شهر، استان، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای شاهی...
31,875,000 ریال 42,500,000 ریال
تخفیف 25 %

دایرکتوری پزشکان استان البرز

دایرکتوری پزشکان استان البرز دارای تعداد 4399 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، شهر، استان، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای کرج،...
14,100,000 ریال 18,800,000 ریال
تخفیف 25 %

پزشکان استان ایلام

دایرکتوری پزشکان استان ایلام دارای تعداد 657 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، شهر، استان، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای ايوان،...
7,125,000 ریال 9,500,000 ریال
تخفیف 25 %

دایرکتوری پزشکان استان بوشهر

دایرکتوری پزشکان استان بوشهر دارای تعداد 1067 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، شهر، استان، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای جم، ع...
11,250,000 ریال 15,000,000 ریال
تخفیف 25 %

دایرکتوری پزشکان استان تهران

دایرکتوری پزشکان استان تهران دارای تعداد 52610 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، آدرس، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای رباط کریم،...
67,500,000 ریال 90,000,000 ریال
تخفیف 25 %

دایرکتوری پزشکان استان چهارمحال و بختیاری

دایرکتوری پزشکان استان چهارمحال و بختیاری دارای تعداد 824 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، شهر، استان، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرس...
9,000,000 ریال 12,000,000 ریال
تخفیف 25 %

دایرکتوری پزشکان خراسان جنوبی

بانک اطلاعات پزشکان استان خراسان جنوبی دارای تعداد 244 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، شهر، استان، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستان...
2,250,000 ریال 3,000,000 ریال
تخفیف 25 %

دایرکتوری پزشکان استان خراسان شمالی

دایرکتوری پزشکان استان خراسان شمالی دارای تعداد 256 ردیف اطلاعاتی است که شامل شماره موبایل، شهر، استان، نام و نام خانوادگی و تخصص میشود و به تفکیک شهرستانهای...
2,625,000 ریال 3,500,000 ریال