دایرکتوری مشاغل

25-48 از 613

تاسیساتی

دایرکتوری تاسیساتی دارای تعداد 1735 مورد اطلاعاتی است که شامل نام شرکت، شماره تلفن، آدرس ،نام مدیر و شماره موبایل میشود که بصورت اکسل آماده شده است.
530,000 ریال

تبلیغات استان ها

دایرکتوری تبلیغات استان ها دارای تعداد 7395 مورد اطلاعاتی که شامل طراحی هدایای تبلیغاتی، سفارشات چاپ، تیزرهای تبلیغاتی، تبلیغات محیطی -بیلبرد و تندیس و...میشود.
7,000,000 ریال

تبلیغات اصفهان

دایرکتوری تبلیغات اصفهان دارای تعداد 280 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس و شماره همراه استان اصفهان و... می شود و به صورت اکسل آ...
240,000 ریال

تجهیزات روشنایی

دایرکتوری تجهیزات روشنایی دارای تعداد 182 مورد اطلاعاتی است که شامل شهر های آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، چهارمحال و بختیاری و... براساس نام شرکت، شماره تلف...
180,000 ریال

تراشکاری

دایرکتوری تراشکاری دارای تعداد 39288 مورد اطلاعاتی است که شامل نام شرکت، شماره تلفن، نام مدیر و شماره موبایل میشود که بصورت اکسل آماده شده است.
300,000 ریال

تربیت بدنی فارس

دایرکتوری تربیت بدنی فارس دارای تعداد 157 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس و شماره همراه و... می شود که به صورت اکسل آماده شده است.
150,000 ریال

تزئینات داخلی

دایرکتوری تزیینات داخلی دارای تعداد 1268 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس و شماره همراه استان تهران و کرج می شود که به صورت اکسل آماده شده...
650,000 ریال

تزئینات داخلی (پارکت و لامینت)

دایرکتوری تزئینات داخلی (پارکت و لامینت) دارای تعداد 29 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس و شماره همراه استان تهران می شود که به صورت اکسل آ...
150,000 ریال

تزئینات داخلی (پرده)

دایرکتوری تزئینات داخلی (پرده) دارای تعداد 139 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس و شماره همراه استان تهران و کرج می شود که به صورت اکسل آماد...
350,000 ریال

تزئینات داخلی تهران

دایرکتوری تزئینات داخلی تهران دارای تعداد 1047 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس و شماره همراه استان تهران و...می شود که به صورت اکسل آماده...
340,000 ریال

تعمیرگاه خودرو

دایرکتوری تعمیرگاه خودرو دارای تعداد 89461 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، و... می شود و به صورت اکسل آماده شده است.
16,000,000 ریال

تولیدی صنعتی

دایرکتوری تولیدی صنعتی دارای تعداد 69 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و تفکیک استان ها و... می شود و به صورت اکسل...
230,000 ریال

تکنولوژی مدرن ساختمان

دایرکتوری تکنولوژی مدرن ساختمان دارای تعداد 624 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر و شماره همراه و... می شود و به صورت اکسل آماده شده است.
270,000 ریال

چشم پزشکان

دایرکتوری چشم پزشکان دارای تعداد 478 مورد اطلاعاتی است که شامل فوق تخصص چشم، فوق تخصص قرنیه، فوق تخصص شبکیه، چشم پزشکی بر اساس نام، تخصص آدرس و شماره تلفن می...
4,000,000 ریال

چوب

دایرکتوری چوب دارای تعداد 22 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر و شماره همراه می شود که به صورت اکسل آماده شده است.
100,000 ریال

چوب و صنایع چوبی

دایرکتوری چوب و صنایع چوبی دارای تعداد 1250 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن و تفکیک مناطق تهران و... می شود که به صورت اکسل آماده شده...
590,000 ریال

چوب، شیشه، رنگ (صنعتی)

دایرکتوری چوب، شیشه، رنگ (صنعتی) دارای تعداد 2988 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن و شماره همراه و... می شود و به صورت اکسل آماده شده...
800,000 ریال

خدمات آسانسور شمال و غرب تهران

دایرکتوری خدمات آسانسور شمال و غرب تهران دارای تعداد 238 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس و شماره همراه و... می شود و به صورت اکس...
200,000 ریال

خدمات اینترنتی

دایرکتوری ساخت خدمات اینترنتی دارای تعداد 215 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و تفکیک تهران و کرج و... می شود و به...
540,000 ریال

داروساز و شرکت داروسازی

دایرکتوری داروساز و شرکت داروسازی دارای تعداد 1170 مورد اطلاعاتی است که شامل شرکت های داروسازی تولید کننده و داروسازها براساس آدرس، فکس، شماره تلفن و شماره م...
450,000 ریال

دامپزشکان

دایرکتوری دامپزشکان دارای تعداد 9888 مورد اطلاعاتی است که فقط شامل شماره موبایل و تلفن میشود.
2,950,000 ریال

دستگاه های توزیع کننده برق

دایرکتوری دستگاه های توزیع کننده برق دارای تعداد 481 که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و تفکیک استان ها و... می شود و به صورت اکسل...
200,000 ریال

دکوراسیون اصفهان

دایرکتوری دکوراسیون اصفهان دارای تعداد 754 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر و شماره همراه می شود و به صورت اکسل آماده شده است.
350,000 ریال

دکوراسیون تهران

دایرکتوری دکوراسیون تهران دارای تعداد 721 مورد اطلاعاتی است که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس، نام مدیر، شماره همراه و آدرس سایت می شود که به صورت اکسل آم...
400,000 ریال