سفر و گردشگری

1-4 از 4

هتل و مهمان خانه ها

بانک اطلاعات هتل و مهمان خانه دارای تعداد 1369مورد اطلاعاتی است که شامل نام، فعالیت، شماره تلفن و آدرس مسافرخانه، مهمان پذیر و پانسیون، مهمان خانه، خانه معلم...
1,050,000 ریال

خدمات مسافربری

بانک اطلاعات خدمات مسافربری دارای تعداد 1725مورد اطلاعاتی است که شامل نام، فعالیت، شماره تلفن و آدرس شرکت مسافربری، خدمات مسافرتی، خدمات مهاجرت، آژانس هواپیم...
1,650,000 ریال

مکان های تاریخی و عمومی

بانک اطلاعات مکان های تاریخی و عمومی دارای تعداد 404 مورد اطلاعاتی است که سفره خانه، موزه، قهوه خانه سنتی، فرودگاه، امامزاده و زیارتگاه، اثر باستانی و بنای ت...
900,000 ریال

صنایع دستی

بانک اطلاعات صنایع دستی دارای تعداد 714 مورد اطلاعاتی است که شامل نام، فعالیت، شماره تلفن و آدرس تولید سفال، تولید صنایع دستی، صنایع دستی کار، مرصع کاری، منب...
1,200,000 ریال