اطلاعات مشاغل فناوری و اطلاعات و ارتباطات

1-2 از 2

خدمات و تجهیزات فناوری و ارتباطات

این فایل اطلاعاتی شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس و ایمیل میشود که اطلاعاتی درمورد ویدیو پروژکتور، تجهیزات رمزنگاری و تشخیص هویت، تجهیزات مدار الکترونیک، ت...
1,350,000 ریال

نرم افزار و لوازم جانبی

این فایل اطلاعاتی شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس و ایمیل میشود و که اطلاعاتی درمورد پخش نرم افزار، نرم افزار،فیلم و بازی کامپیوتری، نرم افزار ضد ویروس، نر...
1,600,000 ریال