کد پستی پنج رقمی استان آذربایجان شرقی
www.mahansms.com

پایان

شروع

تبریز

51999

51331

تبریز

 

514

تبریز

 

515

تبریز

 

516

تبریز

 

517

تبریز

 

518

تبریز

 

519

میانه

53491

53131

میانه

 

533

میانه

 

534

اسکو  

53591

53511

سردرود

53651

53616

باسمنج

53691

53661

آذرشهر

53791

53711

شبستر

53891

53811

هریس 

53991

53911

مرند 

54199

54131

جلفا 

54319

54311

اهر 

54561

54491

کلیبر

54691

54611

سراب 

54891

54711

بستان آباد 

54991

54911

مراغه

55391

55131

عجبشیر

55491

55411

بناب

55591

55511

ملکان 

55691

55611

هشترود

55781

55711

چاراویماق  

55991

55791

کد پستی پنج رقمی استان آذربایجان غربی

 

 

ارومیه 

57591

57131

ارومیه 

 

573

ارومیه 

 

574

ارومیه 

 

575

نقده

57691

57611

اشنویه

57791

57711

پیرانشهر

57991

57811

پیرانشهر

 

579

خوی

58591

58131

خوی

 

583

خوی

 

584

خوی

 

585

ماکو 

58631

58611

چالدران

58791

58641

چالدران

 

587

سلماس 

58991

58811

سلماس 

 

589

مهاباد

59341

59131

مهاباد

 

593

میاندوآب

59361

59351

بوکان

59591

59431

بوکان

 

595

سردشت

59891

59611

سردشت

 

597

سردشت

 

598

تکاب

59971

59916

کد پستی پنج رقمی استان اردبیل

 

 

اردبیل

56491

56131

اردبیل

 

563

اردبیل

 

564

بیله سوار

56791

56711

پارس آباد

56991

56911

خلخال

56891

56811

كوثر

56861

56841

گرمی

56591

56511

مشكین شهر

56691

56611

نمین

56361

56311

نیر

56451

56411

کدپستی 5 رقمی استان اصفهان

 

 

آران وبیدگل

87491

87411

اردستان

84491

83811

اردستان

 

839

اردستان

 

841

اردستان

 

843

اردستان

 

844

اصفهان

83791

81331

اصفهان

 

814

اصفهان

 

815

اصفهان

 

816

اصفهان

 

817

اصفهان

 

818

اصفهان

 

819

اصفهان

 

831

اصفهان

 

833

اصفهان

 

834

اصفهان

 

835

اصفهان

 

836

اصفهان

 

837

برخوارومیمه

83591

83131

برخوارومیمه

 

833

برخوارومیمه

 

834

برخوارومیمه

 

835

تیران وكرون

85381

85311

چادگان

85791

85713

خمینی شهر

84391

84131

خمینی شهر

 

943

خوانسار

87991

87911

سمیرم

86991

86613

سمیرم

 

867

سمیرم

 

868

سمیرم

 

869

سمیرم سفلی

86461

86413

شهرضا

86611

86131

شهرضا

 

863

شهرضا

 

864

شهرضا

 

865

شهرضا

 

866

فریدن

85781

85611

فریدن

 

857

فریدونشهر

85991

85911

فلاورجان

84691

81789

فلاورجان

 

841

فلاورجان

 

843

فلاورجان

 

844

فلاورجان

 

845

فلاورجان

 

846

كاشان

87591

87131

كاشان

 

873

كاشان

 

874

كاشان

 

875

گلپایگان

87891

87711

گلپایگان

 

878

لنجان

84971

84711

لنجان

 

848

لنجان

 

849

مباركه

86319

84811

مباركه

 

849

مباركه

 

851

مباركه

 

853

مباركه

 

854

مباركه

 

855

مباركه

 

856

مباركه

 

857

مباركه

 

858

مباركه

 

859

مباركه

 

861

مباركه

 

863

نائین

83991

83611

نائین

 

838

نائین

 

839

نجف آباد

85891

85131

نطنز

87691

87611

 کدپستی 5 رقمی استان ایلام

 

 

آبدانان

69791

69711

ایلام

69391

69311

ایوان

69491

69411

دره شهر

69691

69611

دهلران

69891

69811

شیروان وچرداول

69591

69511

مهران

69991

69911

 کدپستی 5 رقمی استان بوشهر

 

 

بوشهر

75461

75131

بوشهر

 

753

بوشهر

 

754

تنگستان

75519

75471

تنگستان

 

755

دشتستان

75691

75611

دشتی

75451

75411

دیر

75551

75531

دیلم

75371

75361

كنگان

75591

75391

كنگان

 

754

گناوه

75351

75311

 کدپستی 5 رقمی استان چهار محال بختیاری

 

 

اردل

88891

88811

بروجن

88791

88711

شهر كرد

88591

88131

شهر كرد

 

883

شهر كرد

 

884

شهر كرد

 

885

فارسان

88671

88611

كوهرنگ

88691

88641

لردگان

88991

88911

 کدپستی 5 رقمی استان خراسان جنوبی

 

 

بیرجند

97481

97131

بیرجند

 

973

بیرجند

 

974

درمیان

97471

97441

سرایان

97891

97761

سرایان

 

978

سربیشه

97491

97311

فردوس

97881

97711

فردوس

 

978

قائنات

97691

97611

نهبندان

97591

97511

کدپستی 5 رقمی استان خراسان رضوی

 

 

بردسكن

96891

96811

تایباد

95991

95911

تربت جام

95891

95711

تربت جام

 

958

تربت حیدریه

95591

95131

تربت حیدریه

 

953

تربت حیدریه

 

954

تربت حیدریه

 

955

چناران

93691

93611

خلیل آباد

96781

96751

خواف

95691

95611

درگز

94991

94911

رشتخوار

95481

95411

سبزوار

96591

96131

سبزوار

 

963

سبزوار

 

964

سبزوار

 

965

سرخس

93891

93811

فریمان

93991

93911

قوچان

94861

94711

قوچان

 

948

كاشمر

96791

96711

كلات

94931

93711

كلات

 

938

كلات

 

939

كلات

 

941

كلات

 

943

كلات

 

944

كلات

 

945

كلات

 

946

كلات

 

947

كلات

 

948

كلات

 

949

گناباد

96991

96911

مشهد

93781

91331

مشهد

 

914

مشهد

 

915

مشهد

 

916

مشهد

 

917

مشهد

 

918

مشهد

 

919

مشهد

 

931

مشهد

 

933

مشهد

 

934

مشهد

 

935

مشهد

 

936

مشهد

 

937

نیشابور

93491

93131

نیشابور

 

933

نیشابور

 

934

کد پستی پنج رقمی استان خراسان شمالی

 

 

اسفراین

96691

96611

بجنورد

94591

94131

بجنورد

 

943

بجنورد

 

944

بجنورد

 

945

جاجرم

94491

94311

شیروان

94691

94611

فاروج

94891

94811

مانه و سملقان

94551

94341

کد پستی پنج رقمی استان خوزستان

 

 

دزفول

64691

64611

دشت آزادگان

64491

64411

رامهرمز

64961

63811

رامهرمز

 

639

رامهرمز

 

641

رامهرمز

 

643

رامهرمز

 

644

رامهرمز

 

645

رامهرمز

 

646

رامهرمز

 

647

رامهرمز

 

648

رامهرمز

 

649

شادگان

64361

64311

شوش

64791

64711

شوشتر

64591

64511

لالی

64941

64941

ماهشهر

63581

63511

مسجد سلیمان

64991

64911

هندیجان

63591

63591

کد پستی پنج رقمی استان زنجان

 

 

ابهر

45741

45511

ابهر

 

456

ابهر

 

457

ایجرود

45971

45311

ایجرود

 

458

ایجرود

 

459

خدابنده

45891

45771

خدابنده

 

458

خرمدره

45761

45711

زنجان

45541

45131

زنجان

 

453

زنجان

 

454

زنجان

 

455

طارم

45991

45911

ماهنشان

45481

45411

کد پستی پنج رقمی استان سمنان

 

 

دامغان

36991

36711

دامغان

 

368

دامغان

 

369

سمنان

35791

35131

سمنان

 

353

سمنان

 

354

سمنان

 

355

سمنان

 

356

سمنان

 

357

شاهرود

36691

36131

شاهرود

 

363

شاهرود

 

364

شاهرود

 

365

شاهرود

 

366

گرمسار

35991

35811

گرمسار

 

359

کد پستی پنج رقمی استان سیستان و بلوچستان

 

 

ایرانشهر

99491

99131

ایرانشهر

 

993

ایرانشهر

 

994

چابهار

99861

99711

چابهار

 

998

خاش

98991

98811

خاش

 

989

دلگان

99471

99471

زابل

98791

98511

زابل

 

986

زابل

 

987

زابلی

99661

99661

زاهدان

98491

98131

زاهدان

 

983

زاهدان

 

984

سراوان

99691

99511

سرباز

99391

99311

نیكشهر

99991

99331

نیكشهر

 

994

نیكشهر

 

995

نیكشهر

 

996

نیكشهر

 

997

نیكشهر

 

998

نیكشهر

 

999

 کدپستی 5 رقمی استان فارس

 

 

آباده

73991

73911

ارسنجان

73761

73731

استهبان

74519

74461

استهبان

 

745

اقلید

73891

73811

بوانات

73971

73781

بوانات

 

738

بوانات

 

739

پاسارگاد

73791

73741

جهرم

74591

74131

جهرم

 

743

جهرم

 

744

جهرم

 

745

خرمبید

73961

73751

خرمبید

 

738

خرمبید

 

739

خنج

74431

74431

داراب

74891

74111

داراب

 

743

داراب

 

744

داراب

 

745

داراب

 

746

داراب

 

747

داراب

 

748

زرین دشت

74861

74814

سپیدان

73691

73611

شیراز

73491

71331

شیراز

 

714

شیراز

 

715

شیراز

 

716

شیراز

 

718

شیراز

 

718

شیراز

 

719

شیراز

 

731

شیراز

 

733

شیراز

 

734

فراشبند

74781

74771

فسا

74691

74611

فیروزآباد

74791

74711

قیروکارزین

74761

74714

كازرون

73391

73111

لارستان

74419

74311

لارستان

 

744

لامرد

74441

74341

مرودشت

73771

73431

مرودشت

 

735

مرودشت

 

736

مرودشت

 

737

ممسنی

73591

73511

مهر

74451

74414

نی ریز

74991

74911

کد پستی پنج رقمی استان قزوین

 

 

آبیك

34481

34411

البرز

34161

34151

بوئین زهرا

34691

34491

تاكستان

34951

34561

قزوین

34981

34131

قزوین

 

343

قزوین

 

344

قزوین

 

345

قزوین

 

346

قزوین

 

347

قزوین

 

348

قزوین