بانک شماره موبایل مدیران بنگاههای اقتصادی شرکتها موسسات خصوصی

1-19 از 19

موبایل مدیران

مدیران شرکت ها - کارخانه ها - صنوف - معادن - شرکت های خصوصی - گروه زائرین - متفرقه - تولیدی - گروه های حج - خصوصی - بیمه و نمایندگی ها - بهداشتی و غذایی - متفرقه (صنعتی) - کارخانه های مشهد - آموزشگاه های فنی و حرفه ای - اتحادیه - شرکت های کرمانشاه - مدیر عامل - اوقاف - بنادر - بیمه - تبریز - تهران  - رفاه - سازمان های دریایی - شرکت های دریایی - هیئت های مذهبی - کارخانه های آذربایجان شرقی - کارخانه های اصفهان - مدیران - کارخانه ها و شرکت های تهران - کارخانه های خوزستان و چهار محال بختیاری - کارخانه های فارس و بوشهر - مدیران کشور

تخفیف 15 %

بانک شماره موبایل مدیران

بانک مدیران کشور دارای تعداد 166344 شماره موبایل است که شامل مدیران شرکت ها ،کارخانه ها، صنوف، معادن، شرکت های خصوص، گروه زائرین، متفرقه، تولیدی، گروه های حج...
63,750,000 ریال 80,000,000 ریال
تخفیف 15 %

مدیران معادن

بانک مدیران معادن دارای تعداد 4371 شماره موبایل است، همچنین می توانید به صورت مستقیم، به این شماره موبایل ها، پیامک تبلیغاتی خود را ارسال نمایید.
5,100,000 ریال 6,000,000 ریال
تخفیف 15 %

مدیران کارخانه های صنعتی

بانک مدیران کارخانه های صنعتی دارای تعداد 5428 شماره موبایل است، همچنین می توانید به صورت مستقیم، به این شماره موبایل ها، پیامک تبلیغاتی خود را ارسال نمایید.
5,950,000 ریال 7,000,000 ریال
تخفیف 15 %

مدیران هیئت های مذهبی

بانک مدیران هیئت های مذهبی دارای تعداد 2163 شماره موبایل است، همچنین می توانید به صورت مستقیم، به این شماره موبایل ها، پیامک تبلیغاتی خود را ارسال نمایید.
4,250,000 ریال 5,000,000 ریال
تخفیف 15 %

مدیران ستادی سازمان های دریایی

بانک مدیران ستادی سازمان های دریایی دارای تعداد 29 شماره موبایل است، همچنین می توانید به صورت مستقیم، به این شماره موبایل ها، پیامک تبلیغاتی خود را ارسال نما...
680,000 ریال 800,000 ریال
تخفیف 15 %

مدیران شهرداری

بانک مدیران شهرداری دارای تعداد 1144 شماره موبایل است، همچنین می توانید به صورت مستقیم، به این شماره موبایل ها، پیامک تبلیغاتی خود را ارسال نمایید.
1,360,000 ریال 1,600,000 ریال
تخفیف 15 %

مدیران صنایع

بانک مدیران صنایع دارای تعداد 71087 شماره موبایل است، همچنین می توانید به صورت مستقیم، به این شماره موبایل ها، پیامک تبلیغاتی خود را ارسال نمایید.
38,250,000 ریال 45,000,000 ریال