یکشنبه, ۱۲ شهریور,۱۳۹۶

نمایشگاه پوشاک ایران تهران 96 پنجمین دوره

یک روز مانده تا شروع!

mahansms.com ماهان گستر طاها

اطلاعات برگزاری

تاریخ شروع:
دوشنبه 96/06/13 (09/04/2017)
تاریخ پایان:
پنجشنبه 96/06/16 (09/07/2017)
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:

 

تلفن:
021-21912692-21912522-22662797
فکس:
021-22662672-3
ثبت نظر