دایرکتوری و اطلاعات کارخانجات

1-24 از 64

کارخانجات به تفکیک استانی -کارخانجات - نوع محصولات کارخانجات

کارخانجات استان آذربایجان شرقی

دایرکتوری کارخانجات استان آذربایجان شرقی دارای تعداد 13211مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های تبریز، مراغه، مرند، بستان اباد و... براساس نام واحد، آدرس کار...
5,700,000 ریال
تخفیف 37 %

کارخانجات استان اصفهان

دایرکتوری کارخانجات استان اصفهان دارای تعداد 13517 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های شاهین شهرومیمه، اصفهان، نجف آباد، برخوار و... براساس نام واحد، آدرس...
3,100,000 ریال 4,900,000 ریال

کارخانجات استان تهران

دایرکتوری کارخانجات استان تهران دارای تعداد 27094 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های ملارد، رباط کریم، ری، ورامین و... براساس نام واحد، آدرس کارگاه، آدرس...
5,300,000 ریال

کارخانجات ساخت محصولات فلزی فابریکی

دایرکتوری کارخانجات ساخت محصولات فلزی فابریکی دارای تعداد 13117 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های ملکان، تبریز، مراغه، آذرشهر و... براساس نام واحد، آدرس...
2,700,000 ریال

کارخانجات ساخت ماشین آلات و تجهیزات

دایرکتوری کارخانجات ساخت ماشین آلات و تجهیزات دارای تعداد 13359مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های مراغه، تبریز، شبستر، بناب و... براساس نام واحد، آدرس کار...
2,800,000 ریال

کارخانجات استان خراسان جنوبی

دایرکتوری کارخانجات استان خراسان جنوبی دارای تعداد 892 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های طبس، بیرجند، نهبندان، سربیشه و... براساس نام واحد، آدرس کارگاه،...
1,100,000 ریال

کارخانجات استان خراسان رضوی

دایرکتوری کارخانجات استان خراسان رضوی دارای تعداد 11541 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های تربت حیدریه، مشهد، سبزوار و... براساس نام واحد، آدرس کارگاه، آد...
3,200,000 ریال

کارخانجات استان خراسان شمالی

دایرکتوری کارخانجات استان خراسان شمالی دارای تعداد 741 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های بجنورد، شیروان، گرمه و... براساس نام واحد، آدرس کارگاه، آدرس دفت...
1,200,000 ریال

کارخانجات استان مازندران

دایرکتوری کارخانجات استان مازندران دارای تعداد 7328 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های بهشهر، ساری، چالوس، آمل و... براساس نام واحد، آدرس کارگاه، آدرس دفت...
3,200,000 ریال

کارخانجات استان چهارمحال و بختیاری

دایرکتوری کارخانجات استان چهارمحال و بختیاری دارای تعداد 2047 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های شهرکرد، بروجن، فارسان، لردگانو... براساس نام واحد، آدرس ک...
1,050,000 ریال

کارخانجات استخراج کانسارهای فلزی

دایرکتوری کارخانجات استخراج کانسارهای فلزی دارای تعداد 73 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های زنجان، کرمان، فارس، آذربایجان شرقی و... براساس نام واحد، آدرس...
600,000 ریال

کارخانجات ساخت پوشاک عمل آوردن پوست

دایرکتوری کارخانجات ساخت پوشاک عمل آوردن پوست دارای تعداد 3163 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های میانه، تبریز، مراغه، شبستر و... براساس نام واحد، آدرس کا...
1,200,000 ریال

کارخانجات ساخت کاغذ و محصولات کاغذی

دایرکتوری کارخانجات ساخت کاغذ و محصولات کاغذی دارای تعداد 3388 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های مراغه، تبریز، آذرشهر، مرند و... براساس نام واحد، آدرس کا...
1,450,000 ریال

انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده

دایرکتوری انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده دارای تعداد 614 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های مراغه، تبریز، خوی، ارومیه و... براساس نام واحد، آدرس کا...
600,000 ریال

کارخانجات استان اردبیل

دایرکتوری کارخانجات استان اردبیل دارای تعداد 2126 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های اردبیل، مشکین شهر، خلخال، نمین و... براساس نام واحد، آدرس کارگاه، آدر...
1,070,000 ریال