دایرکتوری و اطلاعات کارخانجات

1-24 از 64

کارخانجات به تفکیک استانی -کارخانجات - نوع محصولات کارخانجات

کارخانجات استان ایلام

دایرکتوری کارخانجات استان ایلام دارای تعداد 1072 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های مهران، دره شهر، ایوان، دهلران و... براساس نام واحد، آدرس کارگاه، آدرس...
940,000 ریال

کارخانجات استان چهارمحال و بختیاری

دایرکتوری کارخانجات استان چهارمحال و بختیاری دارای تعداد 2047 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های شهرکرد، بروجن، فارسان، لردگانو... براساس نام واحد، آدرس ک...
1,050,000 ریال

کارخانجات استان خراسان جنوبی

دایرکتوری کارخانجات استان خراسان جنوبی دارای تعداد 892 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های طبس، بیرجند، نهبندان، سربیشه و... براساس نام واحد، آدرس کارگاه،...
1,100,000 ریال

کارخانجات استان زنجان

دایرکتوری کارخانجات استان زنجان دارای تعداد 2016 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های زنجان، ایجرود، ابهر، خرمدره و... براساس نام واحد، آدرس کارگاه، آدرس دف...
1,130,000 ریال

کارخانجات منطقه ارس

دایرکتوری کارخانجات منطقه ارس دارای تعداد 21 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های جلفا و محدوده یک براساس نام واحد، آدرس کارگاه، آدرس دفتر مرکزی، نوع مجوز،...
380,000 ریال

کارخانجات منطقه آزاد قشم

دایرکتوری کارخانجات منطقه آزاد قشم دارای تعداد 21 مورد اطلاعاتی است که شامل نام واحد، آدرس کارگاه، آدرس دفتر مرکزی، نوع مجوز، شماره مجوز، گروه فعالیت 4 رقمی...
380,000 ریال

کارخانجات استان انزلی

دایرکتوری کارخانجات استان انزلی دارای تعداد 171 مورد اطلاعاتی است که شامل نام واحد، آدرس کارگاه، آدرس دفتر مرکزی، نوع مجوز، شماره مجوز، گروه فعالیت 4 رقمی و...
760,000 ریال

کارخانجات منطقه ماکو

دایرکتوری کارخانجات منطقه ماکو دارای تعداد 13مورد اطلاعاتی است که شامل نام واحد، آدرس کارگاه، آدرس دفتر مرکزی، نوع مجوز، شماره مجوز، گروه فعالیت 4 رقمی و 2 ر...
300,000 ریال

کارخانجات استان همدان

دایرکتوری کارخانجات استان همدان دارای تعداد 2609 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های همدان، ملایر، نهاوند، رزن و... براساس نام واحد، آدرس کارگاه، آدرس دفتر...
1,390,000 ریال

کارخانجات ساخت کاغذ و محصولات کاغذی

دایرکتوری کارخانجات ساخت کاغذ و محصولات کاغذی دارای تعداد 3388 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های مراغه، تبریز، آذرشهر، مرند و... براساس نام واحد، آدرس کا...
1,450,000 ریال

انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده

دایرکتوری انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده دارای تعداد 614 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های مراغه، تبریز، خوی، ارومیه و... براساس نام واحد، آدرس کا...
600,000 ریال

کارخانجات ساخت فلزات اساسی

دایرکتوری کارخانجات ساخت فلزات اساسی دارای تعداد 4883 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های مراغه، تبریز، میانه، مرند و... براساس نام واحد، آدرس کارگاه، آدرس...
1,650,000 ریال

رایانه و فعالیت های مربوط به آن

دایرکتوری رایانه و فعالیت های مربوط به آن دارای تعداد 129 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های اصفهان، تبریز، شیراز، تهران و... براساس نام واحد، آدرس کارگاه...
400,000 ریال

کارخانجات استان تهران

دایرکتوری کارخانجات استان تهران دارای تعداد 27094 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های ملارد، رباط کریم، ری، ورامین و... براساس نام واحد، آدرس کارگاه، آدرس...
6,200,000 ریال

کارخانجات استان اردبیل

دایرکتوری کارخانجات استان اردبیل دارای تعداد 2126 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های اردبیل، مشکین شهر، خلخال، نمین و... براساس نام واحد، آدرس کارگاه، آدر...
1,070,000 ریال

کارخانجات استان آذربایجان شرقی

دایرکتوری کارخانجات استان آذربایجان شرقی دارای تعداد 13211مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های تبریز، مراغه، مرند، بستان اباد و... براساس نام واحد، آدرس کار...
5,700,000 ریال
تخفیف 37 %

کارخانجات استان اصفهان

دایرکتوری کارخانجات استان اصفهان دارای تعداد 13517 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های شاهین شهرومیمه، اصفهان، نجف آباد، برخوار و... براساس نام واحد، آدرس...
3,100,000 ریال 4,900,000 ریال

کارخانجات استان آذربایجان غربی

دایرکتوری کارخانجات استان آذربایجان غربی دارای تعداد 5121 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های ارومیه، خوی، میاندواب، سلماس و... براساس آدرس کارگاه، آدرس دف...
1,750,000 ریال

کارخانجات استان البرز

دایرکتوری کارخانجات استان البرز دارای تعداد 7081مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد براساس نام واحد، آدرس کارگاه، آدرس دفتر مرکزی،...
1,850,000 ریال

کارخانجات استان بوشهر

دایرکتوری کارخانجات استان بوشهر دارای تعداد 1212 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های بوشهر، دشتستان، دشتی، گناوه و... براساس نام واحد، آدرس کارگاه، آدرس دف...
1,570,000 ریال

کارخانجات استان خراسان شمالی

دایرکتوری کارخانجات استان خراسان شمالی دارای تعداد 754 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های بجنورد، شیروان، گرمه و... براساس نام واحد، آدرس کارگاه، آدرس دفت...
1,200,000 ریال