کدپستی منطقه 1 تهران

در فهرست زیر کدپستی چهاررقمی + نام محله و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت مشاهده میکنید.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله های تهران mahansms.com تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن
1 1693 اراج - گلزار 5,281 2,266 1,688 3102 1340 877 463
1 1694 امام علی پروین 2,616 1,097 813 1727 785 505 280
1 1695 میدان ازگل 1,570 688 420 1042 467 309 158
1 1696 ازگل جنوب 3,785 1,572 1,173 2679 1184 721 463
1 1697 بالای ارتش 107 49 26 106 34 27 7
1 1698 دانشگاه امام حسین 5,434 2,314 1,058 5544 2486 1,581 905
1 1699 جنوب ارتش 79 33 20 184 135 130 5
1 1911 ظفر پایین 10,959 4,613 3,713 25962 5061 3,311 1,750
1 1933 شریعتی - اسدی 6,370 2,775 2,032 4829 2032 1,413 619
1 1934 شریعتی - رفعت 7,183 2,963 2,336 3959 1817 1,184 633
1 1935 دزاشیب 7,096 3,031 2,285 3961 1704 1,101 603
1 1936 فرمانیه 7,194 3,073 2,472 3738 1527 841 686
1 1937 کامرانیه جنوبی 7,129 2,934 2,435 4036 1654 965 689
1 1938 قیطریه 10,750 4,491 3,423 6428 2650 1,661 989
1 1939 دولت شمال غرب 17,680 7,492 5,719 9856 4029 2,491 1,538
1 1941 قلهک 6,580 2,667 2,087 4610 2203 1,428 775
1 1953 پاسداران-نوبنیاد 4,733 1,978 1,721 2168 932 599 333
1 1954 پارک نیاوران 7,222 3,132 2,534 2886 1212 788 424
1 1955 اقدسیه بلوار ارتش 32,709 13,454 8,231 25275 10845 6,874 3,971
1 1956 داراباد-آجودانیه-کاظمی 14,933 6,485 4,629 8566 3461 2,160 1,301
1 1957 فرمانیه 10,230 4,426 3,188 5264 2152 1,404 748
1 1958 پاسداران بهارستان 8,122 3,417 2,635 5024 2151 1,337 814
1 1959 رستم آباد اختیاریه 8,579 3,550 2,815 5677 2437 1,541 896
1 1961 ولیعصر باغ فردوس 3,076 1,388 979 1511 597 402 195
1 1963 پل رومی 7,620 4,052 1,598 11620 3598 2,880 718
1 1964 مدرس الهیه 5,152 2,304 1,855 2190 966 652 314
1 1965 فرشته 5,043 2,271 1,740 2144 899 588 311
1 1966 ولیعصر پارک ملت شرق 9,365 4,236 3,079 4874 2170 1,484 686
1 1967 آفریقا سایه 7,743 3,362 2,385 3975 1674 1,124 550
1 1968 ولیعصر _ ظفر 7,787 3,279 2,401 3855 1778 1,182 596
1 1969 آفریقا جهان کودک 5,979 2,754 1,352 3959 1613 1,186 427
1 1971 قدس - دربند 4,356 1,866 1,489 2606 1010 665 345
1 1973 دربند 2,751 1,149 774 2192 891 542 349
1 1974 تجریش گلابدره 3,032 1,395 675 3833 1068 637 431
1 1975 نیاوران 4,322 1,839 1,469 2746 1037 605 432
1 1976 باهنر-میدان یاسر1 2,162 907 827 968 383 228 155
1 1977 باهنر- میدان یاسر2 4,635 1,934 1,511 2291 912 568 344
1 1978 پور ابتهاح و صبوری 9,295 3,939 3,077 4764 1916 1,183 733
1 1979 امام زاده قاسم 3,447 1,480 1,249 1658 704 442 262