کدپستی منطقه 13 تهران

در فهرست زیر کدپستی چهاررقمی + نام محله و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت مشاهده میکنید.

.

مناطق شهرداری کد پستی

منطقه و محله های تهران  mahansms.com

تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن
13 1711 میدان امام حسین -اقبال لاهوری 4,601 2,336 997 25607 3306 2,221 1,085
13 1713 17شهریور شمال-میدان امام حسین 5,587 2,813 1,106 7386 3066 1,967 1,099
13 1714 شهدا شمال پرواز 5,157 2,302 1,399 5467 2249 1,416 833
13 1715 امام علی جنوب-زاهدگیلانی 4,273 2,039 1,045 6026 2477 1,556 921
13 1716 چهارصد دستگاه 2,499 1,094 692 2516 1097 686 411
13 1717 پیروزی عزیزی 4,067 1,880 1,057 4018 1728 1,112 616
13 1718 شهدا شکوفه 3,467 1,650 893 3544 1448 947 501
13 1719 پیروزی نور صالحی 5,352 2,398 1,394 6139 2620 1,621 999
13 1731 شهید اشراقی قاسم آباد 5,489 2,516 1,566 4970 2270 1,406 864
13 1733 تهران نو 4,126 1,835 1,119 4002 1647 1,021 626
13 1734 پیروزی ششم نیروی هوایی 5,588 2,437 1,568 4624 1909 1,204 705
13 1735 خیابان صفا-طبرسی 6,990 3,039 1,817 7153 3110 1,989 1,121
13 1736 چهار راه کوکا دهقان 7,543 3,342 1,930 7636 3092 1,970 1,122
13 1737 نیروی هوایی خ چهارم 4,407 2,009 1,200 3155 1258 813 445
13 1738 نیروی هوایی چهارگوش 5,720 2,573 1,563 4565 1737 1,095 642
13 1739 کلاهدوز 4,520 2,083 1,257 3684 1475 902 573
13 1741 امامت 7,807 3,380 2,214 7205 3014 1,861 1,153
13 1743 میدان امامت ابوریحان 9,383 3,962 2,654 8442 3364 2,094 1,270
13 1744 فلکه اطلاعات 7,477 3,312 2,011 7725 2908 1,933 975
13 1745 خاقانی 5,068 2,222 1,511 3637 1445 936 509
13 1746 تهران نو-سرخه حصار 1,252 572 277 1250 518 354 164
13 1747 نیروی هوایی مهرآور 5,282 2,339 1,410 4503 1930 1,202 728
13 1748 نیروی هوایی 6,506 2,861 1,734 5786 2363 1,466 897
13 1749 پارک پیروزی 4,169 1,692 1,195 3747 1566 985 581
13 1751 دهقان 255 117 43 452 162 117 45