کدپستی منطقه 20 تهران

در فهرست زیر کدپستی چهاررقمی + نام محله و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت مشاهده میکنید.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله های تهران mahansms.com تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن
20 1844 جوانمرد 1,704 880 170 2966 855 619 236
20 1845 جوانمرد قصاب 5,968 2,885 901 11468 4438 3,012 1,426
20 1846 خ منتظری _ شهید کریمی 8,296 3,754 1,465 10804 3887 2,658 1,229
20 1847 دیلمان 4,980 2,284 763 8956 2942 2,076 866
20 1848 شهر ری _ خيابان امام حسين 2,309 1,014 439 2822 1050 656 394
20 1849 میدان شهرری _ خیابان قدمی 4,050 1,742 847 4247 1431 954 477
20 1856 دولت آباد _ خیابان شهادت 9,599 4,555 1,500 11434 3903 2,640 1,263
20 1857 میدان بروجردی _ جاده سوم 9,250 4,361 1,506 13499 4904 3,198 1,706
20 1859 دولت آباد 9,123 4,048 1,524 12456 4299 2,996 1,303
20 1861 چشمه علی 3,552 1,528 700 4171 1549 1,023 526
20 1864 م صفاييه 7,178 3,186 1,231 11181 3983 2,513 1,470
20 1865 میدان معلم _ ظهیر آباد 4,941 2,457 509 10339 3611 2,465 1,146
20 1866 امين آباد بلوار شهيد رستگار 4,124 2,059 417 8977 2822 1,997 825
20 1867 ابن بابویه 3,857 1,905 407 10282 3138 2,255 883
20 1868 قرچک زيبا شهر 23,207 11,363 2,193 82318 31305 21,754 9,551
20 1869  شهرری 6,548 3,040 562 25965 9390 6,277 3,113
20 1871 م شهرری 8,047 3,611 1,563 8620 2903 1,899 1,004
20 1873 قلعه گبری 6,026 2,802 859 10379 3857 2,496 1,361
20 1874 خيابان هلال احمر 6,089 2,665 1,205 6504 2325 1,429 896
20 1875 میدان نارنج 1,423 622 283 2379 636 414 222
20 1876 بازار شهرری 2,940 1,355 587 7401 2630 1,973 657
20 1877 ولی آباد 2,885 1,254 585 3635 1386 921 465
20 1878 جنوب ولی آباد 160 79 25 270 92 64 28
20 1879 جاده قدیم قم 1,949 1,006 221 5198 1926 760 1,166
20 1881 سیزده آبان _ خ رضازاده 3,575 1,681 612 6798 2694 1,803 891
20 1883 خ اصلی کوی سيزده آبان 4,537 2,079 893 8023 3163 2,156 1,007