کدپستی لاله زار نو

در فهرست زیر mahansms.com کدپستی لاله زار نو و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن
12 1145 لاله زار نو 7,373 4797 939 5872 2419 1984 435

.

مطالب مرتبط

کل کدپستی منطقه 12 تهران

کدپستی منطقه و محله های تهران

کدپستی شهرستانها به تفکیک شهر و استان