خرید بسته های اینترنت

بسته های اینترنت

mahansms.com

شاید این سوال به ذهن شما خطور کند که چرا به جای استفاده از تعرفه آزاد اینترنت همراه باید از بسته های اینترنت استفاده کرد؟ برای پاسخ به این سوال بهتر است مروری داشته باشیم به هزینه آزاد اینترنت بر روی سه اپراتور اصلی تلفن همراه در کشور اگر اینترنت سیم کارت شما به طور کلی غیر فعال است بهتر است در ابتدا مطلب آموزش فعالسازی اینترنت سیم کارت های همراه اول، ایرانسل را مطالعه کنید.

irancell1 خرید بسته های اینترنت

بسته های اینترنت سیم کارت ایرانسل و نحوه فعال سازی آن :

با مراجعه به سایت ایرانسل و صفحه تعرفه های اینترنت همراه با تعرفه های زیر برخورد می کنیم:  

نوع سیم کارت

قیمت های مصوب پیشین*

قیمت جدید

بهای ارسال یا دریافت اطلاعات 
به ازای هر کیلوبایت (تمامی ساعات)

دائمی (عادی و پیام رسان)

۸//۱۴ ریال/کیلوبایت

۰/۵ ریال/کیلوبایت

اعتباری (عادی و پیام رسان)

۸//۱۴ ریال/کیلوبایت

۰/۷۵ ریال/کیلوبایت

.

* قیمت های پیشین مصوب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشند.
 این تعرفه بدین معنی است که اگر شما در اپراتور ایرانسل بدون استفاده از بسته اینترنت، با تعرفه آزاد از اینترنت سیم کارت خود بهره ببرید در سیم کارت های دائمی به ازای هر کیلوبایت نیم ریال و در سیم کارت های اعتباری به ازای هر کیلوبایت ۰.۷۵ ریال باید پرداخت کنید. به عبارتی برای دانلود یک فایل ۱۰ مگابایتی (یک ویدیوی کوتاه) در سیم کارت های دائمی مبلغی در حدود ۵۱۲۰ تومان و در سیم کارت های اعتباری مبلغی در حدود ۷۶۸۰ تومان پرداخت کنید. این نشان می دهد که اگر کاربر پرمصرفی باشید به هیچ وجه استفاده از اینترنت همراه بدون استفاده از بسته های اینترنت مقرون به صرفه نیست. حالا نگاهی به تعرفه بسته های اینترنت ایرانسل و نحوه استفاده از آن بیندازیم. 

.

مهلت استفاده

حجم

 قیمت

کد فعال سازی اعتباری 

کد فعال سازی دائمی

۱ روز

۱۵ مگابایت

۵,۰۰۰ ریال

*۵۵۵*۵*۱*۱#

*۵۵۵*۵*۱*۱#

۳۰  مگابایت

۹,۰۰۰ ریال

*۵۵۵*۵*۱*۹#

*۵۵۵*۵*۱*۹#

جدید

۵۰  مگابایت

۱۲,۰۰۰ ریال

*۵۵۵*۵*۱*۶#

*۵۵۵*۵*۱*۶#

۱۵۰ مگابایت

۲۰,۰۰۰ ریال

*۵۵۵*۵*۱*۲#

*۵۵۵*۵*۱*۲#

۲۰۰ مگابایت

۳۰,۰۰۰ ریال

*۵۵۵*۵*۱*۵#

*۵۵۵*۵*۱*۵#

۳۰۰ مگابایت

۴۰,۰۰۰ ریال

۸#*۱*۵*۵۵۵*

۸#*۱*۵*۵۵۵*

جدید

۵۰۰  مگابایت

۶۰,۰۰۰ ریال

*۵۵۵*۵*۱*۳#

*۵۵۵*۵*۱*۳#

۱ گیگابایت

۱۰۰,۰۰۰ ریال

*۵۵۵*۵*۱*۴#

*۵۵۵*۵*۱*۴#

۱ گیگابایت
(۸-۲ بامداد)

۱۰,۰۰۰ ریال

*۵۵۵*۵*۱*۷#

نامحدود
(۸-۲ بامداد)

۳۰,۰۰۰ ریال

۱#*۶*۵*۵۵۵*

جدید

۷ روز

۴۰ مگابایت

۱۵,۰۰۰ ریال

۸#*۲*۵*۵۵۵*

۸#*۲*۵*۵۵۵*

جدید

۶۰ مگابایت

۲۰,۰۰۰ ریال

*۵۵۵*۵*۲*۱۰#

*۵۵۵*۵*۲*۱۰#

جدید

۱۰۰ مگابایت

۲۵,۰۰۰ ریال

*۵۵۵*۵*۲*۲#

*۵۵۵*۵*۲*۲#

۲۰۰ مگابایت

۴۰,۰۰۰  ریال

*۵۵۵*۵*۲*۳#

*۵۵۵*۵*۲*۳#

۳۰۰ مگابایت

۵۰,۰۰۰ ریال

*۵۵۵*۵*۲*۱#

*۵۵۵*۵*۲*۱#

۴۵۰ مگابایت

۶۵,۰۰۰ ریال

۹#*۲*۵*۵۵۵*

۹#*۲*۵*۵۵۵*

جدید

۶۰۰ مگابایت

۸۰,۰۰۰ ریال

*۵۵۵*۵*۲*۵#

*۵۵۵*۵*۲*۵#

۵ گیگابایت

۳۵۰,۰۰۰ ریال
۱۷۵,۰۰۰ ریال

*۵۵۵*۵*۸*۱#

*۵۵۵*۵*۸*۱#

نامحدود
(۸-۲ بامداد)

۱۰۰,۰۰۰ ریال

*۵۵۵*۵*۶*۲#

جدید

۳۰ روز

۲۰۰ مگابایت

۵۰,۰۰۰ ریال

*۵۵۵*۵*۳*۱#

*۵۵۵*۵*۳*۱#

۳۵۰ مگابایت

۷۰,۰۰۰ ریال

۱۰#*۳*۵*۵۵۵*

۱۰#*۳*۵*۵۵۵*

جدید

۴۰۰ مگابایت

۸۰,۰۰۰ ریال

*۵۵۵*۵*۳*۱۱#

*۵۵۵*۵*۳*۱۱#

جدید

۵۰۰ مگابایت

۱۰۰,۰۰۰ ریال

*۵۵۵*۵*۳*۶#

*۵۵۵*۵*۳*۶#

۱ گیگابایت

۱۳۰,۰۰۰ ریال

*۵۵۵*۵*۳*۷#

*۵۵۵*۵*۳*۷#

۱۲۰۰ مگابایت

۱۶۰,۰۰۰ ریال

*۵۵۵*۵*۳*۵#

*۵۵۵*۵*۳*۵#

۵ گیگابایت

۴۰۰,۰۰۰ ریال
۲۰۰,۰۰۰ ریال

*۵۵۵*۵*۸*۲#

*۵۵۵*۵*۸*۲#

۱۰ گیگابایت

۶۵۰,۰۰۰ ریال
۳۲۵,۰۰۰ ریال

*۵۵۵*۵*۸*۳#

*۵۵۵*۵*۸*۳#

۲۰ گیگابایت

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۵۰۰,۰۰۰ ریال

*۵۵۵*۵*۸*۴#

*۵۵۵*۵*۸*۴#

۲۴ گیگابایت
(۸-۲ بامداد)

۱۰۰,۰۰۰ ریال

*۵۵۵*۵*۳*۹#

۳ ماهه

هر ماه ۲۰۰ مگابایت

۱۲۰,۰۰۰ ریال

*۵۵۵*۵*۴*۱#

۶ گیگابایت

۵۰۰,۰۰۰ ریال
۲۵۰,۰۰۰ ریال

۵#*۸*۵*۵۵۵*

۵#*۸*۵*۵۵۵*

جدید

۹ گیگابایت

۶۵۰,۰۰۰ ریال
۳۲۵,۰۰۰ ریال

۷#*۴*۵*۵۵۵*

۷#*۴*۵*۵۵۵*

جدید

۱۲ گیگابایت

۷۵۰,۰۰۰ ریال
۳۷۵,۰۰۰ ریال

۷#*۸*۵*۵۵۵*

۷#*۸*۵*۵۵۵*

جدید

۱۵ گیگابایت

۹۰۰,۰۰۰ ریال
۴۵۰,۰۰۰ ریال

۸#*۸*۵*۵۵۵*

۸#*۸*۵*۵۵۵*

جدید

۱۸ گیگابایت

۹۵۰,۰۰۰ ریال
۴۷۵,۰۰۰ ریال

۹#*۸*۵*۵۵۵*

۹#*۸*۵*۵۵۵*

جدید

۳۰ گیگابایت

۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
۶۰۰,۰۰۰ ریال

۱۰#*۸*۵*۵۵۵*

۱۰#*۸*۵*۵۵۵*

جدید

۵۰ گیگابایت

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۷۵۰,۰۰۰ ریال

*۵۵۵*۵*۸*۱۱#

*۵۵۵*۵*۸*۱۱#

۶ ماهه

۷۰ گیگابایت

۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

*۵۵۵*۵*۸*۱۲#

*۵۵۵*۵*۸*۱۲#

۱۲ ماهه

۱۰۰ گیگابایت

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال

*۵۵۵*۵*۸*۱۳#

*۵۵۵*۵*۸*۱۳#

 تعرفه آزاد اینترنت همراه بر روی سیم کارت های اعتباری و دائمی همراه اول دقیقا به مانند ایرانسل است و همانطور که قبلا ذکر شد شما برای دانلود یک فایل ۱۰ مگابایتی (یک ویدیوی کوتاه) در سیم کارت های دائمی مبلغی در حدود ۵۱۲۰ تومان و در سیم کارت های اعتباری مبلغی در حدود ۷۶۸۰ تومان پرداخت کنید. حالا نگاهی به تعرفه اینترنت آزاد همراه اول و سپس بسته های اینترنت همراه اول و راه فعالسازی آن بیندازیم.

Buy internet packages خرید بسته های اینترنت

.

بسته های اینترنت همراه اول و نحوه فعالسازی آن:

GPRSتعرفه عادی  اینترنت (نوترینو و  )

 نوع سیم کارت

 تعرفه

هر کیلوبایت

سیم کارت دائمی

۰.۵ریال

سیم کارت اعتباری

۰.۷۵ ریال

ظ

اما بسته های اینترنت همراه اول به صورت زیر است

معرفی بسته های هوشمند GPRS

بسته

حجم

تعداد MMS

مدت اعتبار

قیمت (ریال)

۱

۱۵۰ مگابایت

۱۰

۱ روز

۱۰,۰۰۰

۲

۸۰۰ مگابایت

۲۰

۷ روز

۵۰,۰۰۰

۳

۲,۵ گیگابایت

۵۰

۳۰ روز

۱۰۰,۰۰۰

۴

۸۰۰ مگابایت

۷روز (فقط شبها از ساعت ۲۳ لغایت  ۸صبح)

۱۰,۰۰۰

در همراه اول شما با پرداخت مبلغ ۱۰ هزار تومان در ماه می توانید از ۲.۵ گیگابایت اینترنت همراه استفاده کنید. این در حالیست که شما در تعرفه اینترنت آزاد با پرداخت ۷۶۸۰ تومان تنها از ۱۰ مگابایت اینترنت می توانستید استفاده کنید. حال تصور کنید اگر بخواهید ۲.۵ گیگابایت را در ماه بدون استفاده از بسته اینترنت و با تعرفه آزاد دانلود کنید چه مبلغی باید پرداخت کنید؟ اگر چنین حجمی را با تعرفه آزاد و بر روی سیم کارت اعتباری دانلود کنید باید مبلغ ۱.۹۲۰.۰۰۰ تومان پرداخت می کردید. پس مقرون به صرفه است که با استفاده از بسته های اینترنت تنها ۱۰ هزار تومان در ماه پرداخت کنید. برای فعال سازی بسته های اینترنت همراه اول باید از طریق کدهای زیر عمل کنید:

.

GPRSکدهای دستوری بسته های هوشمند

نوع درخواست

عدد ارسالی (لاتین) به سامانه پیامکی ۸۰۸۰

کد دستوری ارسالی (سامانه جامع خدمات)

اعلام وضعیت سرویس

۰

*۱۱۱*۳۲۰#

لغو تمدید خودکار بسته

۸

*۱۱۱*۳۲۸#

دریافت راهنمای سرویس

ارسال پیامک خالی یا عدد ۹

*۱۱۱*۳۲۹#

فعال سازی بسته ۱

۱

*۱۱۱*۳۲۱#

فعال سازی بسته ۲

۲

*۱۱۱*۳۲۲#

فعال سازی بسته ۳

۳

*۱۱۱*۳۲۳#

فعال سازی بسته ۴

۴

*۱۱۱*۳۲۴#

 بدین ترتیب اگر بر روی سیم کارت همراه اول خود از اینترنت استفاده می کنید، به مانند سیم کارت های ایرانسل، مقرون به صرفه ترین راه استفاده از بسته های اینترنت طبق روش گفته شما دربالا است. حالا نگاهی به وضعیت اینترنت نسل سوم رایتل و هزینه های آن بیندازیم.

rightel خرید بسته های اینترنت

بسته های اینترنت رایتل و نحوه فعال سازی آن:

اپراتور رایتل اولین اپراتور ایرانی مسحوب می شود که اینترنت نسل سوم را در اختیار مشترکین خود قرار داد. در سایت رایتل برای هر دو نوع سیم کارت اعتباری و دائمی یک تعرفه درج شده است و آن نیم ریال به ازای هر کیلوبایت است. البته به نظر می رسد رایتل تعرفه اینترنت رومینگ را ارزان تر از تعرفه اینترنت نسل سوم قرار داده است. (در مکان هایی که آنتن رایتل شما ضعیف است شما می توانید از آنتن اپراتورهای دیگر استفاده کنید. در این زمان اگر از اینترنت آن اپراتورها بخواهید استفاده کنید باید به ازای هر کیلوبایت ۰.۳۵ ریال پراخت کنید)

تعرفه عادی سیم کارت دائمی و اعتباری

اینترنت 3G

ریال / کیلوبایت

0.5

اینترنت 2G(در حالت رومینگ ملی) *

ریال / کیلوبایت

0.35
 

 حالا نگاهی به بسته های اینترنت سیم کارت های اعتباری و دائمی رایتل بیندازیم و نحوه فعالسازی بسته های اینترنت رایتل را مرور کنیم:

.

بسته های مصرفی اینترنت بر روی سیم کارت های دائمی رایتل

اینترنت پایه 7 روزه

0.2

7

30,000

اینترنت پایه 30 روزه

1.5

30

125,000

اینترنت پایه 30 روزه

3

30

199,000

اینترنت حرفه ای 10 روزه

0.35

10

60,000

اینترنت حرفه ای 30 روزه

2

30

230,000

اینترنت حرفه ای 30 روزه

4

30

370,000

 حالا بسته های اینترنت همراه رایتل بر روی سیم کارت های اعتباری را مرور کنیم:

بسته های مصرفی اینترنت بر روی سیم کارت های اعتباری رایتل

اینترنت پایه 7 روزه

0.2

7

30,000

اینترنت پایه 30 روزه

1.5

30

125,000

اینترنت پایه 30 روزه

3

30

199,000

اینترنت حرفه ای 10 روزه

0.35

10

60,000

اینترنت حرفه ای 30 روزه

2

30

230,000

اینترنت حرفه ای 30 روزه

4

30

370,000

 در رایتل نیز شما اگر بخواهید ۱۰ مگابایت را به صورت تعرفه آزاد دانلود کنید باید مبلغی در حدود 5120 تومان پرداخت کنید اما در ازای آن با خرید یک بسته اینترنت پایه ۳۰ روزه با مبلغ ۱۲۵۰۰ می توانید از ۱.۵ گیگابایت اینترنت استفاده کنید. اگر بخواهید ۱.۵ گیگابایت را با تعرفه آزاد بر روی سیم کارت های رایتل دانلود کنید باید مبلغی در حدود ۷۶۸۰۰۰ تومان پرداخت کنید. پس در اینجا نیز مشخص می شود که پرداخت ۱۲۵۰۰ تومان بسیار مقرون به صرفه تر از ۷۶۸۰۰۰ تومان است.