شماره کارت بانک ها

فهرست کامل پیش شماره کارت شتابی بانک

 ۶ رقم اول هر کارتی مثل شناسنامه آن کارت است و از طریق این شماره است که سیستم‌ها تشخیص می‌دهند کارت متعلق به کدامیک از بانک‌های ایرانی است، در لیست زیر mahansms فهرست کاملی از پیش شماره کارت بانک ها آماده کرده است.

.

بانک اقتصاد نوین

6274-12

 

بانک انصار

6273-81

 

بانک ایران زمین

5057-85

 

بانک پارسیان

6221-06

 

بانک پارسیان

6391-94

 

بانک پارسیان

6278-84

 

بانک پاسارگاد

6393-47

 

بانک پاسارگاد

5022-29

 

بانک تات

6362-14

 

بانک تجارت

6273-53

 

بانک توسعه تعاون

5029-08

 

بانک توسعه صادرات ایران

6276-48

 

بانک توسعه صادرات ایران

2071-77

 

بانک حکمت ایرانیان

6369-49

 

بانک دی

5029-38

 

بانک رفاه کارگران

5894-63

 

بانک سامان

6219-86

 

بانک سپه

5892-10

 

بانک سرمایه

6396-07

 

بانک سینا

6393-46

 

بانک شهر

5028-06

 

بانک صادرات ایران

6037-69

 

بانک صنعت و معدن

6279-61

 

بانک قرض الحسنه مهر ایران

6063-73

 

بانک قوامین

6395-99

 

بانک کارآفرین

6274-88

 

بانک کارآفرین

5029-10

 

بانک کشاورزی

6037-70

 

بانک کشاورزی

6392-17

 

بانک گردشگری

5054-16

 

بانک مرکزی

6367-95

 

بانک مسکن

6280-23

 

بانک ملت

6104-33

 

بانک ملت

9919-75

 

بانک ملی ایران

6037-99

 

بانک مهر اقتصاد

6393-70

 

پست بانک ایران

6277-60

 

موسسه اعتباری توسعه

6281-57

 

موسسه اعتباری کوثر

5058-01

مطالبی که شاید بخواهید، بدانید:

پیش کد ملی تهران و شهرستانها

کدپستی محله های تهران

کدهای USSD