لیست تعدادی از خیریه های استان و شهر تهران جهت یاری نیازمندان

لیست تعدادی از خیریه های استان و شهر تهران جهت یاری نیازمندان(لطفا نشردهید)

به نام خدا

لیست تعدادی از خیریه های شهر تهران – لطفا این شماره ها را در اختیار نیازمندان قرار و به آنها امید دهید که با این شماره ها تماس بگیرند

 

خیریه امام رضا (یاری نیازمندان در تمام زمینه ها و..)

88555555 

خیریه اشرف الانبیا(کمک به ایتام و نیازمندان)

22454646

خیریه وفاق سبز علوی (یاری به نیازمندان )

88321940

طلیعه کرامت(حمایت از ایتام،معلولین و سالمندان)

55505200

خیریه  خانه سیز سیدالشهدا(یاری به نیازمندان - در تمام زمینه)

66937342

موسسه خیریه عمل(توانبخشی معلولین و...)

22429141

بنیاد خیریه فیروزنیا(یاری نیازمندان- در تمام زمینه)

88520559

بنیاد مرسل(یاری ایتام و نیازمندان در تمام زمینه ها و..)

88764005

خیریه پیام امید(کمک مالی به خانواده های نیازمند-وام)

66884166

خیریه یاوران ایتام(یاری ایتام و نیازمندان و..)

22922090

جمعیت امام علی(یاری نیازمندان،زندانیها،مسائل اجتماعی و..)

23051110

خیریه مولود کعبه(زنان بی سرپرست،ایتام،نیازمندان و..)

88561693

خیریه رهروان نبی اعظم(حمایت ازایتام وخانواده های نیازمند)

0216493

خیریه حضرت زهرا(حمایت از خانواده های نیازمند)

66628593

بنیاد نیکوکاری قائم(عج)(یاری نیازمندان در تمام زمینه ها و..)

22017040

پیام آوران(حمایت ازبیماران ایدز واعتیاد و دادن سرپناه و...)

44231123

خیریه مهر طاها(یاری به خانواده های نیازمند)

88717318

شیرخوارگاه حضرت رقیه(نگهداری از کودکان بی سرپرست)

550300500

خیریه یاوری سبز(حمایت از خانواده های نیازمند)

88860968

رحمت للعالمین(یاری به خانواده های نیازمنددرتمام زمینه ها)

22227040

خیریه قائمیه(یاری به خانواده های نیازمند در تمام زمینه)

88463551

خیریه حر(حمایت از ایتام و نیازمندان و..)

66888879

خیریه ریحانه النبی(اشتغالزایی و یاری نیازمندان و..)

88007631

خیریه سیب سرخ(حمایت از ایتام وخانواده های نیازمند)

88192184

خیریه امام علی شهرری(یاری نیازمندان و...)

55923777

خیریه ریحانه(حمایت از نیازمندان و ایتام)

33601060

خیریه حضرت زهرا(جهیزیه،یاری نیازمندان و...)

22671515

خیریه نیکان(یاری بیماران،حمایت از خانواده های نیازمندو..)

4-22176001

خیریه مسجدالنبی(یاری نیازمندان و..) 

88085352

موسسه فرهنگی فردا(یاری ایتام و نیازمندان درتحصیل و..)

88088999

عترت النبی(حمایت از خانواده های نیازمند درتمام زمینه ها)

22038269

کوثردانیال(حمایت از خانواده های نیازمند)

66616975

رهایی(دادن سرپناه به کارتونخوابهای خانم وآقا-بیماران ایدزو.)

33545863

خانه مهرکودکان(یاری کودکان ونیازمندان،آموزش،اشتغال،..)

55808898

خیریه حضرت زهرا(جهیزیه برای قشر متوسط و ضعیف،و..) 

33439051

نیکوکاران حامی(یاری کودکان ونیازمندان،درمان،آموزش و.)

26700211

خیریه نورا(قرض الحسنه-یاری نیازمندان)

66675028

مرکز بهزیستی نرگس(نگهداری ایتام کم توان ذهنی و..)

22037878

مهرپروران امید(یاری نیازمندان،معلولان،تهیه مسکن و...)

22297247

ستاد جهیزیه مسجد حضرت حمزه سیدالشهدا

55637572

بنیاددستهای مهربان(یاری نیازمندان درتمام زمینه ها،زندانیان)

66421129

انجمن خیریه محمودیه(پرورشگاه و شیرخوارگاه)

33124395

نیکوکاران احسان(حمایت از ایتام وخانواده های نیازمند)

33691936

ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان کشور

88916012-4

بنیادکودک(یاری کودکان بیمار ومعلول وکمک تحصیلی و..)4

88502182-

امدادگران عاشورا(بیماران بی بضاعت و.)                        

2-22335881

خیریه ابوذر(حمایت از ایتام وخانواده های نیازمند)

66426670

انجمن حمایت از بیماران هموفیلی

66498558

مهرگیتی(ایتام وفقرا،اهداکامپیوتربه مدارس مناطق محروم و..)

88369567

انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنیا

66924475

خیریه دارالاکرام(یاری تحصیلی،درمانی و..به نیازمندان و..)

88088999

خ الزهرا(یاری درتمام زمینه ها ازجمله ازدواج،وام،جهازو..)

4-88804971

خیریه حضرت زهرا(یاری به زنان و کودکان بی سرپرست)-4

33508981

انجمن حمایت از بیماران کلیوی

88944251

خیریه امیدمهر(یاری به زنان آسیبدیده اجتماعی وبی سرپرست)

88943290

انجمن دیستروفی(حمایت از بیماران مبتلا به دیستروفی)

33320879

حیریه مهرآفرینان(خیریه مهرآفرینان(یاری نیازمندان،زنان سرپرست خانوارو..))

88206708

انجمن حمایت از بیماران تالاسمی ایران

88715351

خیریه ولایت(یاری به زنان سرپرست خانوار و اشتغال آنها و.)

66817224

انجمن خیریه حمایت از بیماران کبدی(هپاتیت)

88894431

خیریه عشاق الحسین(یاری نیازمندان،جهیزیه،آموزش و..)

66509393

خیریه بهنام دهشپور(برای بیماران مبتلا به سرطان)                

22718083

خیریه صدیقین(نیازمندان وزنان سرپرست خانه،اشتغالزایی و..)

77786815

موسسه محک(برای کودکان مبتلا به سرطان)

23501000

خیریه حضرت زهرا(یاری نیازمندان،وام و...)

66055018

خیریه بهنام آنتاریو کانادا(یاری به بیماران سرطانی و..)         5

001855825151

خیریه حامیان قائم آل محمد(یاری نیازمندان،وام و...)

66801646

خیریه سمر(حمایت از بیماران مبتلا به سرطان)02128134

3-22636301

خیریه مهدی قائم (یاری خانواده های نیازمند)

44756280

خیریه سپاس(یاری به بیماران مبتلا به سرطان)

9-22903647

صندوق قرض الحسنه جاوید(پنج شعبه در تهران)                  -8

33949990

خیرین سلامت (بیماران بی ضاعت)     73-75-81                   

26750071-

صندوق قرض الحسنه مکتب النبی                                         

66405778

خیریه زنجیره امید(حمایت از کودکان بیمار بی بضاعت)

88209259

بنیاد فارس(یاری نیازمندان در تمام زمینه ها-وام-بیماران و...)

66923234

همدلان کودک(یاری به کودکان بیمارمستمندوتحصیل و... )

09121232298

خیریه وصندوق قرض الحسنه بنی فاطمه(یاری نیازمندان-وام)

33522012

مدد(ارائه خدمات درمانی به نیازمند،تجهیزمراکز بهداشتی و.)

88424345

خیریه ام الحسنین(یاری به خانواده های نیازمند)

66427270

انجمن خورشید(حمایت از کم توانان ذهنی و معلولین و..)

88739878

خیریه صاحب الامر(یاری به خانواده های نیازمند)

66628593

انجمن حمایت ازکودکان و نوجوانان اوتیسم

66055137

مجتمع سالمندان و معلولین قدس(بنیادخیریه کامرانی)

46879813

خیریه امام جواد(یاری  نیازمندان وبیماران بی بضاعت و..)

66716356

انجمن حامیان کودکان کار و خیابان

88028508

خیریه توانبخشی معلولین ذهنی تهران(یاری به معلولین ذهنی)

22208750

انجمن حمایت از حقوق کودکان(حمایت از کودکان آسیب دیده)

88735591

انجمن آلزایمر ایران( حمایت از سالمندان مبتلا به آلزایمر)

44630652

گروه فرهنگی کیانا(ساماندهی کودکان کاروخیابان کرج) 0263

4554600 

خیریه وحدت(یاری به معلولین در تمام زمینه ها)

22947014

بنیاد کودک(تحصیل و درمان کودکان بی بضاعت و...)

02142510

طلوع (ترک معتادان وایجادکاربعدازترک و دادن سرپناه و..) 

55147969

هم اندیشان محبت(کلاس های آموزشی فنی،یاری فقراومعلولین)

66676961

خیریه امیدی دیگر(یاری و ترک معتادان)

33333414

خیریه موسی بن جعفر(یاری ایتام وخانواده های نیازمند)

22688939

تولدی دوباره(حمایت از معتادان جهت ترک و مشاوره و ...)

44255005

خیریه حمدوثنا یکتا(یاری ایتام وخانواده های نیازمند)

88701268

خانه خورشید(یاری زنان معتادبی بضاعت وخانواده انان)

55811991

بنیاد خیریه رایحه(حمایت ازخانواده های زن سرپرست و..)

44661515

خانه اندیشمندان(حمایت تحصیلی و..از کودکان کم توان ذهنی)

88635790

روشنی زندگی(یاری فقرا،کمک دانشجویان ومحصیلن و..)

22050739

مجتمع توانبخشی حضرت علی

22448326

خیریه ریحانه(نگهداری ایتام،سالمندان،معلولان،یاری فقرا)

22642014

انجمن توانیاب(توانبخشی کودکان معلول جسمی تا 16 سال)

66935538

بنیادزینب(ایتام وزنان بیسرپرست،بیماران نقص ایمنی و..) 2

22283361-

انجمن ندای معلولین ایران(حمایت ازمعلولین درتمامزمینه ها)

88986671

خیریه رشد(یاری ایتام و نیازمندان،مدرسه سازی ...)

22677613

خیریه رعدالغدیر(حمایت از معلولین و اطفال جهت توانبخشی)

66305352

خیریه آبشار عاطفه ها(حمایت از خانواده های نیازمند)

77130095

خیریه برنا(حمایت از معلولان و بیماران مبتلابه سرطان و.. )

66516590

فرزندان زهرا(حمایت اززنان سرپرست خانواده و نیازمندان)

88881115

انجمن امدادسرطان ایران(آزمایش جهت پیشگیری و حمایت)

2-77512041

سروش آینده میهن(حمایت ونگهداری ایتام و نیازمندان)

22731118

انجمن باور(حمایت ازمعلولین،توانبخشی و...)

88342529

خیریه همگام(یاری نیازمندان،کمک تحصیلی و..)

84203399

صندوق قرض الحسنه مسجد خیابان فرشته(شهید فیاضی)

22043170

خیریه شمیم کوثر(یاری ایتام و خانواده های نیازمند)

88305756

انجمن معلولان ضایعات نخاعی

88332209

خیریه صاحب الامر(جهیزیه،یاری نیازمندان و...)                   4

77651091-

خیریه رعد(خدمات درمانی و آموزشی به معلولین)

88082266

خیریه وصندوق قرض الحسنه بنت الرسول( ایتام و نیازمندان)  3

44098841-

خیریه معلولین محبین صادق(حمایت ازمعلولین)

77645474

خیریه یابن الزهرا(یاری ایتام و نیازمندان)

66316606

درمانگاه خیریه امامعلی شهرک قدس(دندانپزشکی-مامایی و.)

88362413-5

خیریه بانوی دوعالم(حمایت از خانواده های نیازمند)

88076288

بیمارستان خیریه سیدالشهدا

55801631-40

 لیست تعدادی از خیریه های استان و شهر تهران جهت یاری نیازمندان در تمام زمینه ها و لینک سایت اطلاع رسانی و معرفی خیریه های تمام شهرهای کشور در تمام زمینه ها برای یاری و حمایت از نیازمندان و...(لطفا نشر دهید)

http://khairieh.ir