کد پستی استان اردبیل

کدپستی پنج رقمی استان اردبیل شروع پایان
اردبیل 56491 56131
بیله سوار 56791 56711
پارس آباد 56991 56911
خلخال 56891 56811
كوثر 56861 56841
گرمی 56591 56511
مشكین شهر 56691 56611
نمین 56361 56311
نیر 56451 56411

« بازگشت به صفحه قبل »