کد پستی استان اصفهان

کدپستی پنج رقمی استان اصفهان شروع پایان
آران و بیدگل 87491 87411
اردستان 84491 83811
اصفهان 83791 81331
برخوارومیمه 83591 83131
تیران و كرون 85381 85311
چادگان 85791 85713
خمینی شهر 84391 84131
خوانسار 87991 87911
سمیرم 86991 86613
سمیرم سفلی 86461 86413
شهرضا 86611 86131
فریدن 85781 85611
فریدونشهر 85991 85911
فلاورجان 84691 81789
كاشان 87591 87131
گلپایگان 87891 87711
لنجان 84971 84711
مباركه 86319 84811
نائین 83991 83611
نجف آباد 85891 85131
نطنز 87691 87611

« بازگشت به صفحه قبل »