کد پستی استان فارس

 کدپستی پنج رقمی استان فارس شروع پایان
آباده 73991 73911
ارسنجان 73761 73731
استهبان 74519 74461
اقلید 73891 73811
بوانات 73971 73781
پاسارگاد 73791 73741
جهرم 74591 74131
خرمبید 73961 73751
خنج 74431 74431
داراب 74891 74111
زرین دشت 74861 74814
سپیدان 73691 73611
شیراز 73491 71331
فراشبند 74781 74771
فسا 74691 74611
فیروزآباد 74791 74711
قیروکارزین 74761 74714
كازرون 73391 73111
لارستان 74419 74311
لامرد 74441 74341
مرودشت 73771 73431
ممسنی 73591 73511
مهر 74451 74414
نی ریز 74991 74911