کد پستی استان قم

کدپستی پنج رقمی استان قم شروع پایان
قم 37131 37491منطقه
پنج رقم کدپستی
تعداد شماره های منطقه
شهرک شهید زین الدین - شهرک امام خمینی - بنیاد
شمال بهشتی بدون سکنه
شهرک انسجام
فیروز آباد - روستای نجف آباد
خیابان ساحلی - باجک کوچه های زوج
صفاییه کوچه های فرد - خیابان بهار - خیابان ارم
شاد قلی خان - امین آباد
خیابان مصلی - جاده قدیم اراک - بلوار امین کوچه های فرد
شهرک قدس - شهر قائم - جاده کاشان
براسون
غیر مسکونی کد 37144
غیر مسکونی کد 37145
نوبهار - زاویه
سه راه بازار - جمکران - بلوار پانزده خرداد سمت راست - 55 متری عمار یاسر
شهرک جهاد - جاده سراجه - بلوار شهید محلاتی
شهرک شهدا
شهرک مهدیه - جمکران - بلوار کشاورز شمالی - باسکول - بیست متری شیرازی
غیر مسکونی کد 37153
غیر مسکونی کد 37154
غیر مسکونی کد 37155
صفاییه کوچه های زوج - دورشهر
خیابان معلم - خیابان چهار مردان - چهار راه سجادیه - چهار راه بازار - 45متری یاسر
مجتمع امام خمینی(گلزار) - خیابان هنرستان - خیابان سمیه - خیابان انقلاب - آذر
هنرستان - شهرک منتظر المهدی - بسیج
شهرک مهدیه جاده اصفهان - جاده قدیم اصفهان
غیر مسکونی
غیر مسکونی
قم  - خیابان شهید لواسانی
بلوار امین کوچه های زوج
رسالت - خیابان یزدان شهر - بلوار عطاران
صدوق کوچه های زوج - خیابان دانیال نبی - بیست متری امام حسین
صفاشهر - صدوق کوچه های فرد - خیابان سالاریه
قلعه کامکار - شیخ آباد
غیر مسکونی کد 37173
غیر مسکونی کد 37174
غیر مسکونی کد 37175
بلوار کشاورز جنوبی - بیست متری مطهری
خیابان زند آباد - بیست متری زاد  - کوچه های زوج
نیروگاه خیابان دو طفلان مسلم - علی آباد سعدگان - بلوار شاهد
نیروگاه - قلعه کامکار
شهرک میلاد - خیابان حاجی زاده - جاده قدیم تهران - ترمینال - آزادگان - 72 تن
غیر مسکونی کد 37183
غیر مسکونی کد 37184
غیر مسکونی کد 37185
میدان سعیدی - سه راه غفاری - خیابان فرهنگ - خیابان زنبیل آباد - خیابان اراک - چهارراه غفاری - بلوار نیروی هوایی کوچه های زوج - 24متری کاشانی - بیست متری زاد کوچه های فرد
خیابان امام سمت راست - تولید دارو - بلوار نیرو هوایی کوچه های فرد
شهرک امام حسین - شاه ابراهیم - بلوار سوم خرداد
مدرس - کارگر - خیام - خیابان میثم - خیابان سینا
مجتمع فرهنگیان(باجک) - شهرک پست - بلوار پانزده خرداد سمت چپ - باجک کوچه های فرد
غیر مسکونی کد 37193
غیر مسکونی کد 37194
غیر مسکونی کد 37195
خیابان مولوی - خیابان خاج زینل - خیابان امام سمت چپ - خاکفرج - بلوار امام موسی صدر
هفتم تیر - نواب صفوی - کیوانفر - بلوار نواب - بیست متری   شهید بهشتی کوچه های فرد
شهرک امام حسن - انصارالحسین
میدان امام - خیابان چمران - بیست متری شهید بهشتی کوچه های زوج
قنوات
شهرک شکوهیه - اید آباد گنجه
قمرود
کهک
قلعه چم
دستجرد
قاهان
کازران
جنداب
سلفچگان - راهچرد
شهرک فاطمیه - شهرک پردیسان
شمال بلوار امام صادق

37131
37133
37134
37135
37136
37137
37138
37139
37141
37143
37144
37145
37146
37147
37148
37149
37151
37153
37154
37155
37156
37157
37158
37159
37161
37163
37164
37165
37166
37167
37168
37169
37171
37173
37174
37175
37176
37177
37178
37179
37181
37183
37184
37185
37186

37187
37188
37189
37191
37193
37194
37195
37196
37197
37198
37199
37317
37331
37341
37351
37361
37417
37431
37441
37451
37461
37481
37491

8079
3
94
9
6939
4385
4619
6688
3459
28
6
9
5680
7224
2400
6741
4100
9
19
7
8281
5219
8815
4125
2420
5
50
10
9037
4916
7981
8381
2829
5
5
10
8047
2609
7384
7913
3462
6
8
60
5642

7200
7839
6192
8273
7
4
10
6383
8255
7508
9169
506
82
198
1345
314
106
113
1924
316
259
319
562« بازگشت به صفحه قبل »