کد پستی استان گلستان

کدپستی پنج رقمی استان گلستان شروع پایان
آزاد شهر 49671 49611
آق قلا 49391 49311
بندر گز 48791 48711
تركمن 48991 48911
رامیان 49681 49511
علی آباد 49491 49411
كردكوی 48891 48811
كلاله 49991 49851
گرگان 49371 49131
گنبد كاووس 49791 49691
مینو دشت 49891 49811

« بازگشت به صفحه قبل »