کد پستی استان خوزستان

کدپستی پنج رقمی استان خوزستان شروع پایان
دزفول 64691 64611
دشت آزادگان 64491 64411
رامهرمز 64961 63811
شادگان 64361 64311
شوش 64791 64711
شوشتر 64591 64511
لالی 64941 64941
ماهشهر 63581 63511
مسجد سلیمان 64991 64911
هندیجان 63591 63591

« بازگشت به صفحه قبل »