کد پستی استان سمنان

کد پستی پنج رقمی استان سمنان شروع پایان
دامغان 36991 36711
سمنان 35791 35131
شاهرود 36691 36131
گرمسار 35991 35811

« بازگشت به صفحه قبل »