کد پستی استان کرمانشاه

کدپستی پنج رقمی استان کرمانشاه شروع پایان
جوانرود 67981 67981
جوانرود/روانسر 67971 67971
دالاهو 67671 67631
روانسر 67961 67731
سرپل ذهاب 67751 67711
سنقر 67571 67511
صحنه 67591 67461
قصر شیرین 67861 67811
كرمانشاه 67851 67131
كرمانشاه/روانسر 67681 67681
كنگاور 67451 67411
گیلانغرب 67891 67781
هرسین 67371 67311

« بازگشت به صفحه قبل »