کد پستی استان خراسان شمالی

کدپستی پنج رقمی استان خراسان شمالی شروع  پایان
اسفراین 96691 96611
بجنورد 94591 94131
جاجرم 94491 94311
شیروان 94691 94611
فاروج 94891 94811
مانه و سملقان 94551 94341

« بازگشت به صفحه قبل »