کدپستی استان یزد

کد پستی پنج رقمی استان یزد شروع پایان
ابرکوه 89391 89131
اردکان 89691 89511
بافق 89791 89711
تفت 89991 89911
خاتم 89891 89871
صدوق 89481 89411
طبس 97991 97911
مهریز 89861 89811
میبد 89681 89611
یزد 89493 89131