پیش شماره تلفن های ثابت کهگیلویه و بویر احمد

  لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان کهگیلویه و بویر احمد به مرکزیت شهریاسوج به ترتیب حروف الفبا میباشد.

      0742243

آبجیرک

0744267

آبدهگاه

0742253

آبشیرین

0744486

آبله

0742233

آرو

0744373

القچین

0744466

الکن

0742255

امامزاده /جعفر

0744468

امامزاده /محمود

0742245

انجیرسیاه

0744423

ایدنک

0742227

باباکلان

0744262

باشت

0743338

باگ

0744367

بردیان

0743335

بن زرد

0744371

بناری

0743343

بنستان

0744264

بوستان

0743336

بهرام بیگی

0744261

بهره عنا

0742244

بی بی حکیمه

0744347

بی منجگان

0744269

بیدک

0743326

پاتاوه

0742221

پادوک

0741244

پاسداران /کاکان

0742235

پشه کان

0743522

پوله

0744271

تلچگاه

0742231

تلخاب شیرین

0743332

تمنک

0741241

تنگ سرخ

0743245

تنگاری

0743325

توت نده

0744465

جاورده

0744328

جنگلوا

0743364

جوکار

0744268

چاه تلخ

0744487

چاه گرگی

0744362

چرام

0744273

چم بلبل

0743231

چناربرم

0741435

چنارستان

0743327

چیتاب

0744336

چیر

0743368

چین

0741246

حسین آباد/دشتروم

0744265

خان احمد

0744338

خلیفه ای

0742228

خیرآباد/جلیل

0742232

خیرآباد/ناصر

0743331

دارشاهی

0743346

درب کلات

0743334

دروهان

0744346

دره کلالی

0742239

دژسلیمان

0744339

دشت بن

0744329

دم مهد

0742

دوگنبدان /گچساران

0741238

ده برآفتاب

0743329

ده شیخ

0744322

دهدشت

0744463

دیشموک

0742252

دیل

0744327

راک

0743348

راه مالی

0744467

سادات مشهدی

0741237

سپیدار

0742229

سرآبننیز

0744266

سرآبیز

0744421

سرآسیاب یوسفی

0741434

سراب تاوه

0744464

سربیشه دهدشت

0742256

سربیشه گچساران

0744337

سرپری /چهارمه

0744365

سرفاریاب

0741224

سروک

0742242

سعادت آباد

0744335

سواری

0744326

سوق

0743322

سی سخت

0743337

سیمرون /گورگنجو

0744484

شهرک /ولیعصر

0744334

ضرغام آباد

0744333

طولیان

0744374

فشیان

0741239

فیروزآباد

0744341

فیلگاه

0744332

قلعه دختر

0744462

قلعه رئیسی

0744342

قلعه گل

0744485

قلعه ممبی

0744343

قیام

0741249

کالوس

0743324

کریک

0744366

کلایه سفلی

0742237

کمبل

0743242

کوخدان

0744345

کوشک ابول

0744344

گچی

0743372

گراب /لوداب

0744272

گروس

0741256

گنجه ای بزرگ

0744422

لنده

0744375

لیرتلخک

0742254

لیشتر/مظفرآباد

0744482

لیکک /کت بهمئی

0743235

مادوان /مهریان

0743362

مارگون

0744234

مارین

0744483

مامازینب

0742236

ماهورباشت

0741247

مختار

0741248

مزدک

0741255

مله باریک

0744369

مندان

0743521

موشمی

0743345

موگر

0743328

میمند

0742241

نازمکان

0741433

نره گاه

0741232

وزگ

0743352

هادی آباد

0741

یاسوج