پیش شماره تلفن های ثابت البرز

به طور کلی پیش شماره شهرهای کرج ، طالقان ، نظرآباد و هشتگرد 026 می باشد (کد قدیمی این شهرها 0261 بود)

کرج
مرکز مخابرات نصرآبادی
3220-3221-3222-3223-3224-3225-3226-3227-3228-3229
3240-3241

گوهردشت
مرکز مخابرات رجایی
3440-3441-3442-3443-3444-3445-3446-3447-3448-3449
3420-3421

فردیس 1
مرکز مخابرات صدوقی
3650-3651-3652-3653-3654-3655-3656-3657-3658-3659

فردیس 2 
مرکز مخابرات خاتم الانبیا
3660-3661-3662-3663-3664-3665-3666-3667-3668-3669

عظیمیه
مرکز مخابرات طالقانی
منطقه عظیمیه – خیابان های پامچال جنوبی، نرگس، مریم، شجاعی، یاقوت، حافظ (مرکز مخابرات آیت الله طالقانی)
3250 – 3251 – 3252 – 3253 – 3254 – 3255 – 3256 – 3257 -3258 – 3259

کارخانه قند
مرکز مخابرات شهید رشیدی
3270-3271-3272-3273-3274-3275-3276-3277-3278-3279

ساسانی
مرکز مخابرات شهید کاظمی
3280-3281-3282-3283-3284-3285-3286-3287-3288-3289

فاز 4 مهرشهر
مرکز مخابرات فهمیده
3350-3351-3352-3353-3354-3355-3356-3357-3358-3359

مهرشهر
مرکز مخابرات آثاری
3340-3341-3342-3343-3344-3345-3346-3347-3348-3349

باغستان
شهیدان غیاثی
3430-3431-3432-3433-3434-3435-3436-3437-3438-3439

حصارک
مرکز مخابرات ثارالله
3450-3451-3452-3453-3454-3455-3456-3457-3458-3459

مشکین دشت
مرکز مخابرات مشکین دشت
3620-3621-3622-3623-3624-3625-3626-3627-3628-3629

شهرک ناز
مرکز مخابرات خوش طینت
3680-3681-3682-3683-3684-3685-3686-3687-3689

ماهدشت
مرکز مخابرات شهدای ماهدشت
3730-3731-3732-3733-3734-3735-3736-3737-3738-3739

کمالشهر
مرکز مخابرات قندی
3470-3471-3472-3473-3474-3475-3476-3477-3478-3479

کیانمهر
مرکز مخابرات امیر کبیر
3320-3321-3322-3323-3324-3325-3326-3327-3328-3329

حسین آباد
مرکز مخابرات قائم
3330-3331-3332-3333-3334-3335-3336-3337-3338-3339

ولد آباد
مرکز مخابرات شهید کریم زاده
3630-3631-3632-3633-3634-3635-3636-3637-3638-3639

مهندسی زراعی
مرکز مخابرات شهیدان کولیوند
3670-3671-3672-3673-3674-3675-3676-3678-3679

ریموت رزکان
مرکز مخابرات رزکان
3677

گرمدره
مرکز مخابرات شهدای گرمدره
3610-3611-3612-3613-3614-3615-3616-3617-3618-3619

کلاک
مرکز مخابرات کوثر
3230-3231-3232-3233-3234-3235-3236-3237-3238-3239

گلدشت
مرکز مخابرات شهید آوینی
3480-3481-3482-3483-3484-3485-3486-3487-3488-3489

آسارا
مرکز مخابرات شهیدان لطفی
3520-3521-3522-3523-3524-3525-3526-3527-3528-3529

گلشهر
مرکز مخابرات شهید اندرزگو
3460-3461-3462-3463-3464-3465-3466-3467-3468-3469