پیش شماره تلفن های ثابت اصفهان

 لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان اصفهان به مرکزیت شهر اصفهان به ترتیب حروف الفبا میباشد

      0332372

آب پونه

0361257

آبشیرین

0332356

آبگرم

0362272

آران /بیدگل

0362342

آزران

0372465

آغچه

0372435

آنالوچه

0362235

ابوزیدآباد

0362436

ابیانه

0362547

احمدآباد/گلزارمحمد

0312438

اذان

0335532

اراضی /باغ ملک

03712238

ارجنگ /کهرت

0362524

اردستان

0324447

اردیب

0362438

اریسمان

0372467

ازناوله

03623324

ازوار

0312662

اژیه

0311886

اسپارت

0361256

استرک

0362234

اسحاق آباد

0321226

اسفرجان

0312733

اسفنداران

0372437

اسکندری

0312644

اسلام آباد

0321321

اسلام آباد/شهرضا

0311858

اشکاوند

0312636

اشکهران

0332432

اشن

0311357

اصغرآباد

0311

اصفهان

0332335

افجان

0372545

افوس

0332355

الوار

0334272

اله آباد

0321242

امامزاده /علی اکبر

0331243

امیرآباد

0321235

امین آباد

0324322

انارک

0372487

اورگان

0362452

اوره

0372447

اوزنبلاغ

0335242

اوشیان

0311876

ایچی /جار/یفران

0324435

ایراج نائین

0312348

ایمان شهر/اشترجان

0312347

ایمان شهر/مینادشت

0372438

بادجان

0362434

بادرودنطنز

0312342

باغ ابریشم /یزدآباد

0335622

باغ بهادران

0323224

بافران

0362534

باقرآباد/اردستان

0312656

باقرآباد/کوهپایه

0372462

بتلیجه

0362453

برز

0362347

برزوک

0311882

برسیان

0335558

بروزاد/میرآباد

0312672

بزم

0323265

بلان نائین

0372463

بلطاق

0372446

بلمیر

0323278

بنویدعلیا

0321237

بوان

0372452

بوئین /میاندشت

0332345

بودان

0324432

بیاضه

0312552

بیدشک /دهلر

0322364

بیده

0362462

بیدهند

0311577

پایگاه /هشتم شکاری

0312663

پایگاه هوائی /هاشم آباد

0335648

پرکستان

03123860

پلارتگان /دارافشان

0322268

پوده /قهه

0312381

پیربکران

0312774

پیکان

0311883

پیله وران

0371226

تجره /مهرآباد

0372458

تخماقلو

0362543

تلک آباد

0332343

تندران

0312637

تودشک

0332322

تیران

03113691

تیرانچی

0372343

تیکن

0311856

تیمیارت /فساران

0321221

جرم افشار

0312642

جزه اصفهان

0361243

جزه کاشان

0324442

جعفرآباد/ابراهیم آباد

0332368

جعفرآباد/خمیران

0335656

جعفرآباد/زرین شهر

0334442

جعفرآباد/نائین

0362558

جنبه

0312668

جندابه

0312635

جندان

0324434

جندق نائین

0311873

جور/اسفینا

0311865

جوزدان برآن

0331228

جوزدان /نجف آباد

0312655

جوشقان

0361236

جوشقان استرک

0362372

جوشقان قالی

0312543

جهادآباد

0361374

جهق

0311878

جیلان آباد

0372472

چادگان

0324437

چاه ملک

0335625

چرمهین

0372552

چغا

0372547

چقیورت

0335645

چم طاق /چم حیدر

0335638

چم نور/چم یوسفعلی

0334224

چمگردان

0324332

چوپانان

0322366

چهارراه /سعادت آباد

0372433

چهل خانه

0362448

چیمه

0331256

حاجی آباد

0312548

حبیب آبادبرخوار

0312652

حبیب آباد/آذرخواران

0372482

حجت آباد

0332365

حسن آباد/آبریزه

0335534

حسن آباد/تنگ بیدکان

0312753

حسن آباد/جرقویه

0332376

حسن آباد/علیا

0311825

حسن آباد/قهاب

0312434

حسن رباط

0362346

حسنارود

0362557

حسین آباد/اردستان

0332427

حسین آباد/عربستان

0362228

حسین آباد/کویر

0322337

حنا

0335548

حوض ماهی /آبرو

0312744

حیدرآباد

0312667

خرم /خورچان

0361223

خرمدشت

0332344

خرمنان

0361553

خزاق

0335653

خشوئیه

0322367

خفرشهرضا

0362466

خفرکاشان

0372431

خلج /قوهک

0371262

خم پیچ

0372562

خمسلو

0311351

خمینی شهر

0371

خوانسار

0311521

خوراسگان /قهجاورستان

0324422

خور/بیابانک

0312546

خورزق /برخوار

0335554

خولنجان /آدرگان /لنج /زیباشهر

0332428

خونداب

0372445

خویگان سفلی

0372534

خویگان علیا

0362583

خیرآباد/کاشان

0332436

خیرآباد/نجف آباد

0372422

داران

03123835

دارگان

0372436

دامنه

0372344

در

0362548

درباغ

0311375

درچه پیاز

0361225

دره

0332358

دره بید/نجف آباد

0372466

دره بیدخوانسار

0322277

دزج

0312545

دستجرد/برخوار

0312734

دستجرد/کمال آباد

0312328

دستگردقداده

0311868

دشتی

0322434

دماب

0332434

دماب /نجف آباد

03116337

دنارت

0332374

دوتو

0371224

دوشخراط

0312582

دولت آباد

0312583

دولت آباد/صنعتی

0332353

دولت آباد/نجف آباد

0362437

ده آباد/متین آباد/فهی

0335552

ده سرخ

0311834

ده کرم

0322262

دهاقان

0372542

دهسور

0332422

دهق

03355350

دیزیچه

0312736

رامشه

0361551

راوند

0371263

رحمت آباد/خوانسار

0362544

رحمت آباد/کاشان

0331234

رحمت آباد/نجف آباد

0311836

رحیم آباد

03116335

ردان فیزادان

0372478

رزوه

0332362

رضوانشهر

0311864

روران

0362335

رهق

0362263

ریجان

0312352

زازران

03342662

زاینده رود/بهجت آباد/باباشیخعلی /بیستجان

0311888

زردنجان

0334222

زرین شهر

0312372

زفره فلاورجان

0312638

زفره کوهپایه

0335652

زمان آباد

0362537

زواره کاشان

0311867

زیار

0321248

زیارتگاه

0312666

سجزی

0372488

سدزاینده رود

0334243

سده لنجان

0372332

سراور

0311855

سرشبادران

0372348

سعیدآباد

0372443

سفتجان

0362553

سفیده

0322322

سمیرم

0361247

سن سن

0371228

سنگ سفید

0372428

سواران

0332363

سوران

0321246

سولار

0312686

سونیچی

0312535

سه برخوار

0312645

سهر

0312665

سهران

0335424

سهرفیروزان

03123842

سهروفیروزان

0323273

سهیل /سپرو

0312742

سیان /گنج آباد

03123832

سیاه افشار

0372532

سیبک

0312534

سین

0322368

سیور

0372335

شادگان /فاویان

0312532

شاهپورآباد

0312522

شاهین شهر

0362554

شهراب

0321

شهرضا

0312385

شهرک بهاران /سهلوان /آبنیل /باغکومه

0311681

شهرک /بهارستان

0335527

شهرک /صفائیه

0335545

شهرک /علامه مجلسی

0361447

شهرک /22بهمن

0361255

شهرک صنعتی /امیرکبیر

0312647

شهرک صنعتی /سجزی

0335537

شهرک صنعتی /مبارکه

0311832

شیدان

03123845

طاد/ونهر

0362442

طار

0335553

طالخونچه

0362443

طامه

0361552

طاهرآباد

0362433

طرق رود

0362447

طره

0312678

طهمورثات

0362552

ظفرقند

0372441

عادگان

0324445

عروسان گلستان

0332357

عزیزآباد

0332334

عسگران

0312682

علوان آباد

0362337

علوی

0332424

علویجه

0372485

علی آباد/قلعه شاهرخ

0362284

علی آباد/محمدآباد

0322272

علی آبادجمبزه شهرضا

0362238

علی آبادفخره

0312588

علی آبادملاعلی

0332438

علی آبادمهردشت

03123862

علیشاهدان

0322334

فتح آباد

0324438

فرخی نائین

0372522

فریدونشهر

0362464

فریزهند

0312311

فلاورجان

0323263

فوداز

0334262

فولادشهر

0335543

فولادمبارکه

0312674

فیض آباد/شریف آباد

0372464

قائم آباد

0362233

قاسم آباد

0372448

قره بلطاق

0362375

قزاآن

0321233

قصرچم

0372444

قفر

03113690

قلعه امیریه

0372538

قلعه سرخ

0312345

قلعه میر

0332337

قلعه ناظر

0322273

قمبوان

0362362

قمصرکاشان

0322276

قمیشلو

03712236

قودجان /تیدجان

0372429

قودجانک

0312653

قورتان

0362224

قه

0312362

قهدریجان

0362377

قهرود

0332338

قهریزجان

0362556

قهساره

0312658

قهی

0334257

کارخانه /ذوب آهن

0361

کاشان

0362378

کامو

0312344

کاویان

0335654

کاهریز

0311866

کبوترآباد

0335644

کته شور/صادق آباد

0323264

کجان نائین

0335256

کچوئیه

0362545

کچورستاق /امیران

0362542

کچومثقال

0372459

کرچ

0335634

کرچگان

0332348

کردسفلی

0332347

کردعلیا

0312357

کرسکان

0335538

کرکوند

0322282

کره

0362456

کشه

0312654

کفران /فارفان

0312673

کفرود

0362348

کله /ارمک

03342664

کله مسلمان /کله مسیح

0312536

کلهرود

0312649

کلیشاد/هرند

0335642

کلیشادرخ

0312318

کلیشادفلاورجان

0335328

کلیشادفلاورجان

0362432

کمجان

0312533

کمشچه

0322362

کمه

0372483

کمیتک

0372342

کنجدجان

0311884

کندلان /دستجا

0332346

کنهران

0311356

کوشک

0335556

کوشکیچه /بارچان /دستگردمهرآوران

0311887

کوهان برآن

0332366

کوهان نجف آباد

0312622

کوهپایه

0321267

کهرویه

0331232

کهریزسنگ

0362574

کهنگ

0322365

کیفته پادنا

0312575

گرگاب

0322342

گرموک

0324443

گرمه

0312572

گزبرخوار

0372432

گشنیزجان

0372322

گلپایگان /نیوان

0332435

گلدره

0331223

گلدشت

0372439

گنجه

0312676

گیشی /قمشنان /قلعه بالا

0312373

لارگان /لارگیجی

0312432

لای بید

0335647

لای بید/حاجت آقا

0312732

مالواجرد

0335522

مبارکه

0334632

مجتمع /صنایع دفاع

0362444

مجتمع /کالای الکتریک

0312724

محمدآبادجرقویه

0334245

مدیسه

0362227

مرق /سادیان

0312643

مزرعه شور

0361248

مشکان

0312657

مشکنان

0372484

مشهدکاوه

0372486

معروف آباد/قرقر

0372468

معصوم آباد

0321244

مقصودبیک /وشاره /باغ سرخ

0311847

منشیان

0321228

منظریه

0312433

موته

0312564

مورچه خورت

0335637

مورکان

0322275

موسی آباد

0362535

موغار

0311570

مولنجان

0362532

مهاباد

0332354

مهدی آبادنجف آباد

0323268

مهرآدران

0324436

مهرجان نائین

03123866

مهرگان

0322338

مهرگرد

0321232

مهیار

0372469

میرآبادخوانسار

0332336

میرآبادنجف آباد

0312422

میمه /وزوان

0323225

نائین

0331

نجف آباد

0362468

نسران

0362334

نشلج

0312735

نصرآبادجرقویه

0362283

نصرآبادکاشان

0362424

نطنز

0322372

نقل /دنگزلو

03355355

نکوآباد

0372449

نماگرد

0372442

ننادگان

0362282

نوش آباد

0334635

نوگوران

0372434

نهرخلج

0372536

نهضت آبادخوانسار

0331342

نهضت آبادنجف آباد

0362582

نهوج

0362322

نیاسر

0323267

نیستانک

0362572

نیسیان

0312722

نیک آباد

0362446

نیه

0362338

وادقان

0372258

وانشان

0332352

ورپشت

0312684

ورتون

0312648

ورزنه

0372346

ورزنه گلپایگان

0362345

ورکان

0334225

ورنامخواست

0362455

ولوجرد

0312435

ونداده

0322336

ونک

03623323

ویدوج /ویدوجا

0371244

ویست

0331225

ویلاشهر

0335643

هاردنگ

0312646

هاشم آباد

0335547

هراتمه

0311823

هرمدان

0312633

هرند

0324452

هفتومان

0323226

هماآباد

0322274

همگین

0362445

هنجن

0372461

هندوکش

0372352

هنده

0321227

هونجان

0312366

هویه /ریاخون

0362454

یارند

0331244

یزدانشهر

0362285

یزدل