پیش شماره تلفن های ثابت خوزستان

لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان خوزستان به مرکزیت شهر اهواز به ترتیب حروف الفبا میباشد

    06126447

آب گرمک علیا

0631

آبادان

06822620

آبژدان

06523236

آسیاب

0672322

آغاجاری

06712351

آل طیب

06124268

آلبوعفری

06924228

ابوالعباس

06314469

ابوشانک /ثوامر

06322728

ابوصدرین

06425620

ابیتر

0642575

احمدمولا

06715221

ارمش

06322722

اروندکنار

06712550

اسدآباد

06822627

اسلام آباد/مسجدسلیمان

06413274

اسلام آباددزفول

06712555

اسلام آبادعلیا

0611426

الهائی

0611242

ام الطمیر

0652427

امامزاده /عبداله

0652322

امیدیه

06523237

امیرالمومنین

06413265

انجیرک

0642422

اندیمشک

0611

اهواز

0692522

ایذه

06924346

بارانگرد

06324286

بازارچه مرزی /شلمچه

06912296

باصدی

06924220

باغملک

0632334

بدرانی

06924336

برآفتاب

0611269

بروایه یوسف

0612522

بستان

06412281

بلادیه

0642442

بلوارناظر

06924345

بنارواجل

06413226

بندبال پائین

0652232

بندر/ماهشهر

06412296

بنوت بالا

06425430

بنه رحیمه

0632333

بوزی

0671

بهبهان

06922610

بیت صیوان

0612274

بیت واوی

06424522

بیدروبه /کلگه دره

0651264

پایانه /بندر/امام /خمینی

06922629

پایگاه /پنجم شکاری

06924330

پتک جلالی

06924342

پسکره

06713305

پیرآباد

06712551

تاکائیدی

0612682

ترکالکی

06924347

تکیه

0672261

تل گوینه

06924341

تلاوریک

0632232

تنگه مرکزی

06424524

جااردو

06413270

جاته

0652522

جایزان

0672522

جایزان

06725223

جایزان

0642545

جریه سیدمحمد

0632472

جزیره /مینو

0611440

جسانیه بزرگ

06323255

جفال

06124260

جلالیه

06124264

جلیزه عبدالرضا

06124265

جلیزیه حنظله

06126763

جنت مکان

0611526

جنگیه /عمیره

06725225

جولکی

06523235

چاه سالم

06412280

چغامیش

06822628

چگارمان

06924338

چلچلک

06712626

چم

0652424

چم خلف عیسی

06424279

چمگلک

0612273

چمیان

06312447

چوئبده

06925626

حاجی کمال

06126441

حسام آباد

06425622

حسین غلیم

0642452

حسینیه

0632432

حفارشرقی

0612222

حمیدیه

0632420

خرمشهر

0642546

خشان

06425627

خضرج /راضی حمد

06425436

خلف مسلم

06323253

خنافره

0632335

دارخوین

06924331

دالان

06712627

درونک

06924343

دره نی

06324832

دریسیه سفلی

0641

دزفول

0611232

دغاغله

06713308

دودانگه

06924339

دوراهی /اسلام آباد

0642425

دوکوهه

06925623

ده دز

06715222

ده صفر

06925625

ده کهنه موزرم

06925622

ده کیان

0652425

ده ملا

0612432

دهلاویه

06122639

دهلیز

06126218

دیلم

06925242

راسوند

0692262

رامشیر

0691

رامهرمز

0632235

رده سادات

06912295

رستم آباد

0682225

رضاآباد/عوض آباد

0612464

رفیع

06922620

رمیله /مشراگه

06912297

رودزردماشین

0612326

زرگان /ابوفاضل

06126443

زویه 2

0672262

زیدون

06925628

سادات حسینی /ملاح

06124269

ساریه

0632344

سالمی

06424275

سددز/شهید/بهشتی

06425621

سدشاور

0651

سربندر

06924340

سرحانی

06126444

سردارآباد

0642322

سردشت

0682424

سرگچ

06924337

سرله

06124266

سگورصالح /شیخ صالح

06912298

سلطان آباد

0612687

سماله

06124626

سمیده

06324285

سوره

0612422

سوسنگرد

0652332

سویره

0641527

سیاه منصور

06425341

سیدرضی /خویس

06425626

سیدعباس

0632322

شادگان

06126446

شلیلی بزرگ

0642522

شوش /عمله سیف /شهرک /شهید/دانش

0612622

شوشتر

0642435

شهرک /آزادی

06425240

شهرک /ابوذرغفاری

0642243

شهرک /امام /حسین /صفی آباد

06424277

شهرک /امام /رضا/دوندار

0642247

شهرک /امام خمینی

06412299

شهرک /انقلاب

0641273

شهرک /بنه حاجات

06425432

شهرک /بهرام

0641244

شهرک /توحید/شهرک /شمس آباد

0642572

شهرک /حربن ریاحی

0641228

شهرک /حمزه

0641258

شهرک /خیبر

06425243

شهرک /سلمان فارسی

0641264

شهرک /سیدنور

0682426

شهرک /شهید/اسدپور

0612634

شهرک /شهید/بهشتی اهواز

0641272

شهرک /شهید/بهشتی دزفول

0612677

شهرک /شهید/چمران شوشتر

0652242

شهرک /شهید/چمران ماهشهر

06912299

شهرک /شهید/رایگانی

06126448

شهرک /شهید/رجائی

06126214

شهرک /شهید/شرافت

06412295

شهرک /شهید/کریمی

0612685

شهرک /شهید/محمدی

06424278

شهرک /شهید/مدنی /دزفول

0652263

شهرک /شهید/مدنی /سربندر

06413266

شهرک /شهید/مطهری

06413267

شهرک /شهید/منتظری

06923222

شهرک /طالقانی /هفتگل

0642232

شهرک /طالقانی دزفول

0652426

شهرک /طالقانی ماهشهر

0641238

شهرک /عدالت

0641227

شهرک /محمدبن جعفر

0642567

شهرک /مسلم ابن عقیل

06413275

شهرک /مهاجرین

06126213

شهرک /نورمحمدی

06712554

شهرک /وحدت

06324283

شهرک صنعتی /خرمشهر

06713306

شهروئی

0612327

شیبان

06122636

شیخ زهراو

0642568

شیخ علی اصغر

0642325

شیرین آب

06425434

صالح داوود

0642543

صالح مشطط

0692472

صیدون

06122632

طراح یک /سیدعلی

06312246

طره بخاخ

06312245

طره خضر

0682329

ططرآباد

06425623

عبدالخان

0632347

عبودی

06126215

عرب اسد

06126217

عرب حسن

0611283

عشاره بزرگ

06924344

علا

06424276

علی آباد

0612249

عوده

0611380

عین دو

06124262

غوابش

0611248

غیزانیه بزرگ

0611247

غیزانیه کوچک

06925627

فالح

0641229

فضیلی

06712350

قالندعلیا

0672246

قالندعلیا

0692432

قلعه تل

0611527

قلعه چنعان

0682262

قلعه خواجه

0672264

قلعه کعبی

0642426

قلعه لور

06413264

قلعه نوشمس آباد

0612678

کایدان

06713309

کردستان بزرگ

06712355

کره سیاه تلخ

06114427

کریت برومی

0652252

کشتیرانی /بندر/امام /خمینی

06712552

کلگه زار

06126212

کنارپیر

0612336

کوت سیدسلطان

06124263

کوت سیدنعیم

06822625

کوشک

06126761

کوشکک

0612538

کهباد

06413273

کهنگ

0611256

گبیریک

0612672

گتوند

0682326

گچ گرسا

06712553

گروه /پدافندهوائی

0642454

گلگه دره یک

0682223

گلگیر

0612363

گمبوعه بزرگ

06126440

گوریه

06924335

لالب

0682322

لالی

06924332

لران

06126449

لنگر

06126486

لنگر

0672265

لنگیرات

0642577

مالک اشتر

0652255

مجتمع /پتروشیمی /بندر/امام /خمینی

0652266

مجتمع /پتروشیمی /رازی سربندر

06912291

مربچه

06124261

مرعی

06425628

مزرعه یک

0681

مسجدسلیمان

06713307

مشهدتشان

0612322

ملاثانی

0612263

منازل سازمانی /دشت آزادگان

06122633

منازل سازمانی /دشت آزادگان

06712352

منصوریه

0652262

منطقه اقتصادی /بندر/امام /خمینی

06324281

منیخ

06322725

منیوحی /ابوخضراوی

0632275

منیوحی /ابوخضراوی

06126216

مهدی آباد

06924333

می داوودسفلی

0642565

میان آب دزفول

0652325

میانکوه

0692433

میداوودسفلی

0652428

ناصرآباد

0632349

نهرحسین

0632342

نهرمسلم

0632352

نهرمضیف

0612333

ویس اهواز

06712354

ویسی

0642234

هفت تپه

0682224

هفت چشمه شهیدان

0652422

هندیجان

06124625

هورت عاگول

06124267

هوفل شرقی

0612462

هویزه

06124627

یزدنو

0612267

یکاویه یک