پیش شماره تلفن های ثابت کردستان

. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان اصفهان به مرکزیت شهر سنندج به ترتیب حروف الفبا میباشد

08754423

آرمرده

0871398

آرندان

0875374

آلمانه

0875473

آلوت

0872559

آونگان

0872264

آویهنگ

0874234

آیچی

0872383

ابراهیم آباد

0875353

اسلامدشت سقز

0872358

الک

0875376

انجمه

0875388

اورامان

0875267

ایرانخواه سقز

0872452

بابارشانی

0871379

باباریز

0875347

بازارچه مرزی

0875272

باشماق سقز

0872572

باشماق سنندج

0872386

باقرآباد

0875421

بانه

0871337

باینجوب

0875477

برده رشه بانه

0875342

برده رشه مریوان

0872277

برقرو

0874245

بسطام

0872576

بلبان آباد

0875398

بلبر

0872567

بلدستی

0875472

بوالحسن

0875482

بوئین سفلی

0875395

بوریدر

0872546

بهارلو

0872436

بیان لو

0872422

بیجار

0875393

بیساران

0872377

پاپاله

0872653

پالنگان

0875386

پایگلان

0872655

پشاباد

0872462

پیرتاج

0871624

تخته

0874224

ترجان

0874225

تموغه

0872359

تنگی سر

0872434

توپ آغاج

0872276

تودارروته

0872235

تودارملا

0871642

توریور

0875273

تومارقامیش

0872438

جعفرآباد

0872464

چشمه منتش

0875394

چشمیدر

0875339

چوروننه

0871345

حسن آباد

0872482

حسن آباد/یاسوکند

0872467

حسن تیمور

0875362

حسین آباد/سقز

0871387

حسین آباد/سنندج

0872362

خامسان

0872432

خاندان قلی

0872468

خسروآباد

0872442

خورخوره

0875492

خوری آباد

0871648

دادانه

0872287

دانیکش

0872392

دربند

0875373

درکی

0875365

درگاه شیخان

0875364

دری

0872533

دزج

0875387

دزلی

0872654

دژن

0875397

دگاگا

0875385

دل

0872544

دلبران

0871626

دوشان

0872369

دولاب

0872562

دهگلان

0872372

دیواندره

0872548

دیوزند

0872388

رشیدآباد

0872375

زرینه

0872397

زرینه ورمزیار

0872283

زونج

0875389

ژان

0875383

ژنین

0875396

ژیوار

0875432

ساوان

0875344

ساوجی

0875435

سبدلو

0874248

سرا

0872583

سراب حاجی پمق

0871343

سراب قامیش

0874227

سرچشمه

0872365

سرچی

0871371

سرخه دزج

08754425

سرداب

0875338

سردوش

0872685

سرریز

0871639

سرنجیانه سفلی

0872578

سرنجیانه قروه

0875382

سروآباد

0872275

سرهویه

0872542

سریش آباد

0874

سقز

0875282

سنته سقز

0875381

سنگ سفید

0872551

سنگین آباد

0871

سنندج

0874243

سوته

0872435

سیدان

0872573

سیس

0875367

شارانی

0872364

شاهینی

0872396

شریف آباد

0872483

شریف کندی

0872549

شکوه آباد

0875434

شوی

0872262

شویشه

0874222

شهرصنعتی /سقز

0871649

شیان

0872652

شیروانه

0875262

صاحب سقز

0874312

صالح آباد

0871346

صلوات آباد

0871376

صوفیان

0872357

طای

0872268

عیسی آباد

0875278

غارکرفتو

0872254

فارس آباد

0871622

قار

0872558

قاملو

0875354

قامیشله

0874236

قباقلو

0875274

قپلانتو

0872399

قراگل

0872522

قروه

0872391

قره دره

0872534

قزلجه کند

0872445

قشلاق نوروز

0872545

قصلان

0872381

قلعه جغه

0875384

قلعه جی

0872389

قلعه روتله

0872537

قلعه قروه

0874265

قلندرگاه

0871335

قلیان

0871374

قلیچیان

0872255

قورق

0872568

قوری چای

0874237

قهرآبادسفلی

0875268

قهرآبادسلیمان

0874223

قیلسون

0872352

کامیاران

0875332

کانی دینار

0875462

کانی سور

0871644

کرجو

0872566

کروندان

0871637

کره سی

0874235

کسنزان

0872278

کلاته

08754424

کلده سوره

0872385

کلکان

0875378

کماله

0872556

کنگره

0874253

کوچک

0872387

کول

0872367

کوله ساره

0874226

کهریزه

0871634

کیلانه

0872575

گردمیران سفلی

0872574

گردمیران علیا

0875288

گردنه /ایرانخواه

0875277

گردنه /محمودآباد

0874247

گردیگلان

0875264

گل تپه سقز

0871647

گلین

0875346

گلیه

0872554

گنجی

0872538

گنداب علیا

0875573

گواز

0875392

گوشخانی

0875334

لنج آباد

0872366

لون سادات

0872662

ماراب

0872535

مالوجه

0875266

ماهیدرسفلی

0875329

محمده

0874232

مرخز

0875322

مریوان

0872356

موچش

0875275

مولان آباد

0872267

میانه

0874228

میدان غله

0874249

میرده

0872565

میره کی

0872536

میهم سفلی

0872541

میهم علیا

0872547

نارنجک

0875572

ناو

0871332

نایسر

0872443

نجف آباد

0875476

نجنه

0871638

نران

0872257

نزار

0875375

نژمار

0872382

نساره علیا

0875574

نسنار

0872252

نشورسفلی

0872265

نگل

0875493

ننور

0871373

نوره

0875335

نی

0872368

نیر

0872384

وزمان

0875336

وله ژیر

0872532

وینسار

0872543

ویهج

0875372

هزارخانی

0871636

هشمیز

0872466

هفت اصحاب

0872253

هندیمن

0872273

هویه

0874238

هیجانان

0872398

یاپل

0872557

یالقوزآغاج

0872256

یمینان سفلی

0875284

یورقل