پیش شماره تلفن های ثابت کرمانشاه

 لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان کرمانشاه به مرکزیت شهرکرمانشاه به ترتیب حروف الفبا میباشد.

      0834236

آئینه

0838332

آب باریک

0837225

آران

0838473

ارمنی جان

0832675

ازگله

0832522

اسلام آباد/غرب

0832344

بابازید

0832574

باریکه نظام

0835434

بازارچه مرزی /پرویزخان

0832784

بانه وره

0838436

باوله /شهیدباهنر

0832782

باینگان

0832382

برناج

0838453

بشیرآباد

0832374

بلوردی

0838326

بیدسرخ

0832372

بیستون

0832722

پاوه

0832327

پتروشیمی آمونیاک

0832336

پریوه

0832672

تازه آباد/ثلاث باباجانی

0831384

تپه شعبان

0832342

تمرگ هرسین

0832575

توه سرخک

0832247

جامه شوران

0832622

جوانرود

0835335

جوباغان

0838484

جیحون آباد

0838452

چرمله سفلی

0831252

چشمه سفید

0832546

چقاکبود

0838475

چمه

0832554

چنگور

0832727

چورزی

0832335

چهر

0838438

حبشی

0834227

حبیب وند

0832744

حجیج

0835376

حریر

0832535

حسن آباد

0832656

حسن آباد/روانسر

0832562

حمیل

0832578

خپگه

0838435

خسروآباد

0835427

خسروی

0832745

داریان

0838327

درکه عین القاس

0832774

دزآور

0832735

دشه

0831433

ده پهن

0837228

دهلر

0837226

رحمت آباد

0831254

رحیم آباد

0832652

روانسر

0835375

ریجاب /بانمزاران

0832664

زالوآب

0832752

زردوئی

0835232

زرده

0832634

زلان

0832785

ساتیاری

0838325

سراب بیدسرخ

0835338

سراب قلعه شاهین

0831226

سراب نیلوفر

0834226

سرابله

0834382

سرباغ گلین

0834222

سرپل ذهاب

0838338

سردارآباد

0832338

سرماج

0832432

سرونو

0832736

سریاس

0838433

سطرسنقر

0837232

سلطان آباد

0838458

سلطان طاهر

0838422

سنقر

0835342

سوخورشهبازی

0835462

سومار

0838434

سهنله

0831258

سیاه بیدعلیا

0838342

سیاه چقا

0831235

سیاه کمر

0835432

سیدخلیل

0832386

شادآباد

0831263

شاهینی

0832632

شروینه

0832734

شمشیر

0838443

شورآباد

0837233

شورچه

0831224

شهرک /شهید/عسگری

0832532

شهرک صنعتی /اسلام آباد

0832662

شهرک صنعتی /روانسر

0831233

شهرک صنعتی /فرامان

0837262

شهرک صنعتی /کنگاور

0838322

صحنه

0838477

طاهرآبادصحنه

0837242

طاهرآبادکنگاور

0832533

علی آباد

0838337

علی گرزان علیا

0838437

فارسینج

0831234

فرامان

0837263

فش

0837244

فشخوران

0837237

قارلق

0834224

قره بلاغ اعظم

0831228

قزانچی

0832728

قشلاق /منصورآقائی

0835422

قصرشیرین

0831246

قلعه شاهخانی

0832567

قلعه شیان

0832572

قلعه هرسم

0835346

قمرالی

0832244

قمشه

0832742

قوری قلعه

0837224

کارخانه

0835348

کرکول کسان

0837227

کرماجان

0831

کرمانشاه

0831427

کرناچی

0835372

کرندغرب

0835332

کل کش

0832747

کلال

0835433

کلانتر

0835334

کلاه دراز

0838448

کلگاه زمان

0832544

کله جوب

0838474

کندوله

0832564

کندهر

0837222

کنگاور/حسن آباد

0832536

کوزران

0834246

گاوچالی

0838335

گاوکل

0838454

گردکانه

0832552

گردنگاه قوچمی

0832256

گره بان

0838447

گزنهله

0835538

گواور

0837264

گودین

0835327

گورسفید

0835584

گهواره

0835322

گیلانغرب

0838445

لیلمانج

0838456

مارانگاز

0832462

ماهیدشت

0834234

مجتمع /کوئیک

0835347

محمدی سفلی

0831232

مرزبانی

0832542

مومئی

0838472

میانراهان

0832674

میرآباد

0832576

میله سر

0832772

نروی

0835336

نساردیره

0832764

نودشه

0832762

نوسود

0832667

نهرابی

0832556

ونائی

0832322

هرسین

0838457

هفت آشیان

0832422

هلشی